elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: uitkramenĀ 

uitkramenĀ  , oetkraome , uitkramen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
uitkramen , oetkraomen , zwak werkwoord, overgankelijk , uitkramen Sommige mensen kunt hiel wat onzin oetkraomen (Scho), As e dronken is, dan kraamt e een taal oet, het is gewoon anstotelijk (Hijk), z. ook kraomen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
uitkramen , uutkraomen , uutkramen , werkwoord , uitkramen, op ongecontroleerde wijze verhalen, verkondigen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
uitkramen , uitkraeme , werkwoord , kraem uit, kraemde uit, uichekraemd , uitkramen, rondbazuinen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
uitkramen , uutkraomen , (werkwoord) , kraomen uut, uutekraomd , uitkramen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
uitkramen , [onzin vertellen] , oetkraome , uitkramen, onzin vertellen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal