elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: uitschelden 

uitschelden  , oetschelde , uitschelden.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
uitschelden , uutschèlle , uitschelden.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
uitschelden , oetschelden , sterk werkwoord, overgankelijk , uitschelden Ie mugt dat aolde mèens niet uutschelden, dat wil ik niet hebben (Bei), Hie hef mij uut eschölden (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
uitschelden , uutskellen , uitschelden
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
uitschelden , ûtschèlle , uitschelden , És ge érpel ôn't schèlle zé kun'de terwélle ók nog iemes ûtschèlle. Als je aardappelen aan het schillen bent kun je intussen ook nog iemand uitschelden.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
uitschelden , uutschellen , werkwoord , uitschelden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
uitschelden , uutskellen , (werkwoord) , uitschelden.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
uitschelden , uitschèlle , uitschelden
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
uitschelden , uutschellen , uutsjellen , uitschelden.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
uitschelden , [uitschelden ] , oetsjelje , oetsjeldje , uitschelden , Emes oetsjel(d)je vuuer alles waat mäögelik is.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal