elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: uitstallenĀ 

uitstallenĀ  , oetstalle , etaleeren.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
uitstallen , oetstallen , zwak werkwoord, overgankelijk , uitstallen Veur de boeldag was alles oetstald (Pdh), Ze willen de haile handel uutstallen (Vtm), Zij hadden alles veur hum uut estald (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
uitstallen , uutstallen , werkwoord , uitstallen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal