elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: uittrektafelĀ 

uittrektafelĀ  , oettrektaofel , uittrektafel.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
uittrektafel , oettrektaofel , de , uittrektafel Aj een hoop eters hebben, is een uuttrektaofel wel gemakkelijk (Erf)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
uittrektafel , uuttrektaofel , zelfstandig naamwoord , de; uittrektafel
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal