elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vastvriezen 

vastvriezen  , vasvreere , zeer sterk vriezen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
vastvriezen , vastvriezen , sterk werkwoord, onovergankelijk , vastvriezen De zeidouken waren an de melkbussen vastvroren (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal