elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verarmen 

verarmen , verarmen , (zwak werkwoord, intransitief) , Zie de wdbb. – Ook van de lucht gezegd als die, na eerst helder geweest te zijn, begint te betrekken. ||Jonges! wat begint de lucht te verarmen! zouwe we regen krijgen?
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
verarmen  , vererme , arm worden.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verarmen , verarmen , zwak werkwoord, onovergankelijk , arm, armoedig worden Dei familie is totaol veraarmd (Zui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verarmen , verärmen , 1. verarmen; 2. minder vruchtbaar worden van de grond
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
verarmen , veraarmen , werkwoord , verarmen, armer worden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verarmen , vererreme , werkwoord , vererrem, vererremde, vererremd , verarmen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
verarmen , verärmen , (werkwoord) , verärmen, verärmd , verarmen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal