elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verbeelden 

verbeelden  , verbeele , Zich verbeele, zich inbeelden. Waat verbeeld dae zich waal, wat beeldt hij zich wel in.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verbeelden , verbealden , zwak werkwoord , verbeelden
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
verbeelden , verbilde , indenken Moet oe ’s verbilde Moet je je eens indenken.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
verbeelden , verbeêlde , werkwoord , in de veel gebruikte combinatie moet je verbeêlde, moet je je voorstellen. | Ik was nag maar ’n ukkie, moet je verbeêlde.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
verbeelden , verbilde , werkwoord , voorstellen. Hij liep nakend over de Mèrt, moete verbilde! (Stel je voor!)
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
verbeelden , verbeelden , verbeell , zwak werkwoord, overgankelijk , Uitspr. in Kop van Drenthe ook verbeell = 1. (wederk.) zich verbeelden Non moej je niet teveul verbeelden (Zwe), Wat verbeel ie joe wel! (Nije), Hest doe ok niks heurd? Dan za’k het mie wal verbeeld hebben (Bov) 2. voorstellen Wat möt die tiekening verbeelden? Dat verbeeldt niks (Sle), Ik begriep er niks van, wat mot dat verbeelden? (Emm) *Aj niks bint en je verbeeldt je niks, dan binj ok niks (Anl), ...bi’j twiemaol niks (Coe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verbeelden , verbeeln , verbeelden. Die mèènsn verbeeldt eur zon boel.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
verbeelden , verbelen , werkwoord , 1. verbeelden: voorstellen, uitbeelden 2. zich indenken 3. zich inbeelden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verbeelden , verbeele , werkwoord , verbeel, verbeelde, verbeeld , verbeelden
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
verbeelden , [inbeelden] , verbilde , inbeelden, verbeelden , Verbild oew èijge mèr niks. Beeld je maar niks in. Doe niet zo verwaand.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
verbeelden , verbilde , zwak werkwoord , verbeelden, voorstellen; B verbilde - verbildde - verbild; Jan Naaijkens - Dès Biks (1992) - verbilde - ww - voorstellen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal