elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verbeteren 

verbeteren , verbetêrn , voor: vermaken, versnijden van pennen, zoowel voor ’t schrijven gereed maken van nieuwe als het op nieuw aanpunten van reeds gebruikte pennen; de ondermeesters bin an ’t pennen verbetêrn.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
verbeteren , [beter maken] , verbèteren , vebèteren , Wie bedankt, als hem iets gepresenteerd wordt, zegt somtijds: Ik bedanke. ik kan dʼr mîn n(i)eet mé verbèteren.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
verbeteren , verbèteren , vebèteren , Wie bedankt, als hem iets gepresenteerd wordt, zegt somtijds: Ik bedanke, ik kan dʼr mîn n(i)eet mé ver(r)bèteren.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
verbeteren  , verbaetere , verbeteren.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verbeteren , verbiätteren , zwak werkwoord , verbeteren. Om te bedanken als iets gepresenteerd wordt, zegt men soms: Daonke di, ik kån der mi neit met verbiätteren.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
verbeteren , verbetere , werkwoord , in de zegswijze erges van verbetere, ergens beter van worden.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
verbeteren , verbetern , zwak werkwoord, overgankelijk , Var. als bij beter = 1. verbeteren De meister verbèterde de fouten (Ruw) 2. (wederk.) een betere baan (kunnen) krijgen Hie is weggaon, hie kun zuk verbetern (Sle) 3. beteren (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe) Hij hef zien leven verbeterd (Schl)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verbeteren , verbeteren , werkwoord , 1. verbeteren, beter maken 2. herstellen (van fouten), recht zetten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verbeteren , verbèteren , (werkwoord) , verbèteren, verbèterd , verbeteren.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
verbeteren , verbeteren , repareren.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
verbeteren , verbaetere , verbaetertj, verbaeterdje, verbaeterdj , verbeteren, er op vooruit gaan
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal