elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verbijsterd 

verbijsterd , verbiesterd , in: ’k bin d’r van verbiesterd = ’k weet op dit oogenblik niet waar ik het voorwerp moet zoeken; van ’t gezelschōp verbiesterd wezen = in ’t gedrang er afgeraakt zijn en er naar zoeken; de honden bin hijlendal verbiesterd = zij zijn het spoor (van den haas) bijster; hij ’s hijlendal (ook: hijlndal, hijldal, of: hijdal) verbiesterd = hij ijlt, of: is slaapdronken, enz.; hij ’s in de sloap verbiesterd = hij is slaapdronken; ik was verbiesterd = verdwaald geraakt; bin j’verbiesterd?! (= bin j’gek?!) = hoe kunt gij zoo praten? gij hebt het ver mis! gij redeneert als een gek! ik bin ’n week verbiesterd = mijne vergissing loopt over den tijd van zeven of acht dagen. Zie ook: verbiestêrn.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
verbijsterd  , verbiesterd , verbijsterd.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verbijsterd , verbiesterd , van zinnen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
verbijsterd , verbiesterd , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , van de kaart, in de war Hij was totaal verbiesterd nao die uutslag (Hav), Hie steet er verbiesterd naor te kieken (And), Ie raakt grif in al die padties en steegies verbiesterd, ...op ’n biester (Rui), Een verbiesterde hond vindt de weg niet weer (Klv), z. ook veraltereerd, verbalderd
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verbijsterd , verbiesterd , 1. verbijsterd; 2. in de war
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
verbijsterd , verbiesterd , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , verbijsterd
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verbijsterd , verbiesterd , (bijvoeglijk naamwoord) , verbijsterd.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal