elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verdedigen 

verdedigen  , verdeidige , verdedigen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verdedigen , verdedigen , zwak werkwoord, overgankelijk , verdedigen Zien aolden waren gien besten, man hij verdedigt ze altied (Bov), Hie wet zich gooud te verdedigen (And)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verdedigen , verdedigen , verdedigen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
verdedigen , verdeidige , verdeidigde – verdeidig , verdedigen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal