elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verdomme 

verdomme , verdomme , Verdoemen.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
verdomme  , verdômme , verdoemen, vloek.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verdomme , verdomme , verdamme, verdomd, verdosiemij , tussenwerpsel , Ook verdamme, verdomd, verdosiemij (Veenkoloniën) = vervloekt, krachtterm Verdomme, vluik toch nait zo! (Zui), z. ook verduikerd, verdimme
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verdomme , verdamme , tussenwerpsel , potverdrie
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verdomme , verdomme , tussenwerpsel , verdomme
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verdomme , verdimme , tussenwerpsel , verdorie, verdikkeme
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verdomme , verdomme , verdimme, verdimmes , "bastaardvloek; verdomme, uit: verdoeme me; Piet Heerkens - En et weeverke daocht: wè doe ik er mee,/ wè doe 'k er verdimme-verdomme naa mee,/ en et weeverke daocht: wè doe ik er mee,/ wè doe 'k er toch mee, sakee!? (Uit: De mus, 1939)verdimme; bastaardvloek; verdomme; Piet Heerkens - En et weeverke daocht: wè doe ik er mee,/ wè doe 'k er verdimme-verdomme naa mee,/ en et weeverke daocht: wè doe ik er mee,/ wè doe 'k er toch mee, sakee!? (Uit: De mus, 1939); Jan Jaansen - ""Goeie mergen, oome Teun, en hoe gao-g-et er nog mee, meensch? We hebben elkaar al in 'n eeuwighei nie meer gezien!"" ""Wel gadverdimme, bende gij 't of bende 't nie, of is 't oewen geest! Ik daocht, dè ge al laank dood waart!"" Hij liet z'nen appelvanger tegen den boom staon en neep m'n haand zoo hard, dè'k et wel uit ha willen roepen van de pent! Nee, oome Teun was nog bij lange nao nie dood, verdimme nee, heurre. (uit: Naor Oome Teun, Nieuwe Tilburgsche Courant, 24 februari 1940); verdimmes; bastaardvloek; verdommes; verdommen; verdoemen; Dè moet toch wel verdimmes schoon zijn! (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 11; NTC 10-12-1938); En et weeverke daocht: wè doe ik er mee, wè doe 'k er verdimme-verdomme naa mee (Leo Heerkens; uit De kinkenduut (Piet Heerkens), ‘’n Weeverke schoot...’, 1940)"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal