elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verdriet 

verdriet , verdrijt , (= verdriet), voor: pijn; ’t jōng het verdrijt = ’t kindje schreit van pijn. Ook scheertsend, doch steeds in eenigszins minachtenden zin ter aanduiding van een bekend persoon, ook wel van een dier: verdrijt lopt doar ook. Spreekwoord: ’n Klaine luiighaid is voak ’n groot verdrijt = gemakzucht berokkent ons wel eens onaangename dingen, bv.: in plaats van op te staan reikt men over de tafel en gooit iets omver, enz. Vgl. het Oostfriesch: ’n Lütje fersüm is fâk ’n grôt ferdrêt. Zie ook: arm.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
verdriet , verdriet , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , vgl. vrouweverdriet.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
verdriet  , verdreet , verdriet.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verdriet , verdreit , onzijdig , verdriet
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
verdriet , verdriêt , m , Stuk verdriêt dè ge daor ziet! gezegde tegen een verdrietveroorzakend iemand.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
verdriet , verdriet , verdreet, verdreit, verdreeit, verdrait , het , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook verdreet (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe), verdreit (Kop van Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied), verdreeit (Midden-Drenthe) verdrait (Kop van Drenthe, Veenkoloniën) = 1. verdriet Die hef schik an aandermans verdriet leedvermaak (Sle), Hij hef veul verdreet had in zien leven (Bei) 2. hufter Wat een stuk verdriet is dat (Geb), Heur kerel is ja zu’n stuk verdreeit, hij houwt heur en wil niet hebben dat ze allennig vortgeeit (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verdriet , verdriet , 1. verdriet; 2. Gunninks woordenlijst van 1908: lastig
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
verdriet , verdreet , (onzijdig) , verdriet
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
verdriet , verdraet , verdriet
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal