elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verdrijven 

verdrijven  , verdrieve , verdrijven.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verdrijven , verdriem , verdreef, verdreem , verdrijven.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
verdrijven , verdrieven , sterk werkwoord, overgankelijk , 1. verdrijven Met waoter kuj de rötten in hoes wel verdrieven (Eex), Mit een keersie kuj de rook verdrieven (Eli), Ik heb de vogels verdreven. Zie zaten ons bie de gaarste (Eco) 2. verweiden (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe) Wi’j mij helpen de koenen te verdrieven naor aover de diek? (Bro), z. ook verweiden 3. verwaaien (Veenkoloniën, Zuidoost-Drenthe) Van die dunderbui krieg wij niks, die zal wal verdrieven (Ndo)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verdrijven , verdrieven , werkwoord , verdrijven, wegjagen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verdrijven , verdrieven , (werkwoord) , verdrif, verdreef, verdreven , verdrijven.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
verdrijven , [verdrijven] , verdrieve , verdrijven , Mèt niksdoon d’n tied verdrieve.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
verdrijven , verdrèève , sterk werkwoord , verdrèève - verdrêef - verdreeve , verdrijven
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal