elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verdrukken 

verdrukken  , verdrökke , verdrukken.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verdrukken , verdrukken , zwak werkwoord, overgankelijk , 1. wegduwen Ik laot mij niet verdrukken deur die kerel, laot e maor oppassen! (Eex) 2. duwend verplaatsen Wij mussen de waogen wat verdrukken (Nor), Die taofel is zwaor, die kun ie niet verdrokken (Ker)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verdrukken , verdrokken , werkwoord , 1. verdrukken, onderdrukken 2. in de verdrukking brengen 3. van de ene plaats naar de andere drukken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal