elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verduisteren 

verduisteren  , verduustere , verduisteren.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verduisteren , verduustern , zwak werkwoord, (on)overgankelijk , 1. duister maken Ien de oorlogstied mus alles verduusterd worden (Nije) 2. duister zijn De zunne was verduusterd en ie heurden gien vogel meer (Bov) 3. achteroverdrukken, achterhouden Hie hef geld verduusterd (Oos)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verduisteren , verduusteren , werkwoord , verduisteren, donker maken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verduisteren , verduusteren , (werkwoord) , verduusteren, verduusterd , verduisteren.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
verduisteren , [verduisteren] , verduustere , verduustertj, verduusterdje, verduusterdj , verduisteren , In d’n oearlog móste de minse saoves verduustere vuuer de vlegers.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal