elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verdwijnen 

verdwijnen , verdwijnen , Dit ongelijkvl. werkwoord gebruikt men hier ook in den dadelijken zin van doen verdwijnen.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
verdwijnen  , verdwienne , verdwijnen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verdwijnen , verdwienen , sterk werkwoord, onovergankelijk , verdwijnen Die tovern kan, lat maorzo wat verdwienen (Odo), Dat verdwient as snei veur de zun (Sle), Dat ding kan toch zo mar niet verdwienen! (Zwe), Verdwien noe man en zeur nich langer ga weg (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verdwijnen , verdwienen , verdwîênen , (Kampen) verdwijnen. Ook: verdwîênen (Kampereiland, Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
verdwijnen , verdwienn , verdwijnen.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
verdwijnen , verdwienen , werkwoord , verdwijnen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verdwijnen , verdwienen , (werkwoord) , verdwient, verdween, verdwenen , verdwijnen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
verdwijnen , verdwèène , sterk werkwoord , verdwèène - verdwêen - verdweene , verdwijnen; Kernkamp - Bezorging Dialectenquête 1879 - verdwêne (ê van fr. tête); – in tegenwoordige tijd vocaalkrimping: gij/hij verdwènt
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
verdwijnen , verdwie~ne , verdwaen – verdwaene , verdwijnen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal