elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: veren

veren , veeren , vleien, iemand iets aangenaams zeggen = hem ’n veer in de bōksen steken. Studentenwoord. Zie: lekkeris, en: veer.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
veren , veren , een stoel veert.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
veren , veren , bijvoeglijk naamwoord , gevuld met veren Hoezen, waor de veren bedden in zaten (Oos), Een klied um een vèren bedde was een blauwbont klied (Man)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
veren , veren , zwak werkwoord, overgankelijk , veren Dat bovenveen dat veert joe under de vouten (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
veren , veren , bijvoeglijk naamwoord , 1. veren, van of met veren gemaakt, bijv. in een veren bedde 2. voorzien van veren tegen het schokken van een rijtuig, bijv. een veren brik d.i. met veren eronder, zo ook een veren waegen hetz. als verewaegen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
veren , [van dons] , vaere , van veren, van dons , Ei vaere dèkbèd.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
veren , vèère , bijvoeglijk naamwoord , stoffelijk bijvoeglijk naamwoord; R.J. vèère kusses ; Cees Robben – Des ’n schôôn vèère-huudje... (19860530)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
veren , vèère , zwak werkwoord , veren; Dirk Boutkan (1996) - (blz. 37) vèère, (hij) vèèrt; gevèèrd (blz. 41)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
veren , vaere , vaerde – gevaerd , veren
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal