elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vergaan 

vergaan , [verloren gaan, zich vertreden] , vergaan , (werkwoord) , vertreden. , Gij moest u wat - , dat is hier: hier of daarheen gaan of wandelen.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
vergaan  , vergaon , vergaon, vergeis, vergeit, verging, vergaon , vergaan. Vergaon van dors, hevigen dorst hebben.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
vergaan , vergaon , sterk werkwoord , oplossen, vergaan Dat onderste heui was helemaol vergaon (Hgv), De planken waren heilemaol vergaon (Bov), (bijv.) Hij stinkt as een vergaond dier (Dwi), ...vergaon deier (Pei) 2. ten onder gaan Het schip is met man en moes vergaon (Zui), (fig.) Een lawaai, dat heuren en zien je vergung (Wijs) 3. smelten (Zuidoost-Drents zandgebied) Dat klontien in de koffie wil ok niet best vergaon (Sle) 4. wedervaren, aflopen met Het is hum niet best vergaon (Oos), Het is mij raer vergaone (Dwi), Hoe zol het joezulf vergaon? hoe zou het jou vergaan in zo’n situatie (Nije), Het zal je der naor vergaon (Eex), zo ook Hij hef nogal wat te spotten, het zal hum der naor vergaon (Nor) 5. (wederk.) met elkaar overweg kunnen (Zuidoost-Drents veengebied) Der mot altied eine in hoes blieven, want dei kinder kunt zuk nich vergaon (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vergaan , vergaon , (Zuidwest-Drenthe, noord), in ien het vergaon in staat van ontbinding Die hond was ien het vergaon (Die), z. ook vergang
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vergaan , vergaon , vergaan
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
vergaan , vergaon , 1. vergaan. ’t Zal der oe nog nao vergaon. Ik vergunge van de piene. 2. verrotten. Die kiste met appels is vergaon. 3. Vergaan 4. van plaats veranderen. De balle was vergaon, mâr iej konn ’t haoste niet zien.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
vergaan , vergi , vergaat , És de wérreld vergi, vergôn we allemôl, anders ók mér nie ammel inins tegeliik. Als de wereld vergaat, vergaan we allemaal, anders ook maar niet allemaal tegelijk.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
vergaan , vergaon , werkwoord , 1. ten onder gaan, omkomen 2. tot stof vergaan, wegteren, wegrotten 3. zich ontwikkelen 4. langzaam afnemen, verdwijnen, in Heuren en zien zol je vergaon
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
vergaan , vergaon , (werkwoord) , vergiet, vergong, vergaon , vergaan.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
vergaan , vergòn , vergaan; zie voor vervoeging gòn , De wirreld vergu. De wereld vergaat., Ópgestòn is plèts vergòn! Opgestaan is plaats vergaan!, Hoe ist oe vergòn? Hoe is het je vergaan?
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
vergaan , vergaon , vergaan , Hae vergeit in zien eige nöttigheid: hij komt om in zijn eigen rommel. Ónkroed vergeit neet. Vanne pien vergaon. ’t Verging dao vanne mögke. Wie is ’t dich vergange?
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
vergaan , vergaon , sterk werkwoord , vergaon - verging - vergaon , vergaan; (geen vocaalkrimping); – tegenwoordige tijd 3e pers. enkelv.: vergao; Kees en Bart (krantenrubriek in Groot Tilburg, ca. 1935) - aanders had hil de boel vergaon
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal