elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vergelijken 

vergelijken  , verglieke , vergelijken.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
vergelijken , vergelieken , sterk werkwoord, overgankelijk , vergelijken Zuw ies vergelieken, wel de grootste is? (Bei), Die beide breurs waren niet met mekaar te vergelieken, zo’n verschil was er in (Sle), Dat kuj niet bai ’nkannerk vergelieken (Row), IJ kunt je pap toch niet met ’n aop vergelieken! (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vergelijken , vergelieken , werkwoord , 1. vergelijken, overeenkomsten en verschillen nagaan 2. in de plaats gesteld worden voor, bijv. in Vergeliek jezels now es mit iene die slim ziek is …
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
vergelijken , vergelieken , (werkwoord) , vergelik, vergeleek, vergeleken , vergelijken.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
vergelijken , vergelèèke , sterk werkwoord , vergelijken
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
vergelijken , vergelie~ke , vergelaek – vergelaeke , vergelijken
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal