elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verhouden 

verhouden  , verhalde , verhouden. Wie verhelt zich det, hoe is het daarmee.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verhouden , vehoalen , vehollen , verhouden, zich verhouden tot ....
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
verhouden , verholden , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) = 1. druk, niet te houden Die jong was glad verholden, hie wol vort gezegd over de morgen van het schoolreisje (Sle) 2. blij Kinder binnen verholden as der wat biezunders is (Zui), Evert was zo verholden met het nei pèerd, dat hum zo best naor het zin was ingenomen (ti)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verhouden , verholen , werkwoord , (zich) verhouden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verhouden , verhèèwe , verhouden, zich houden , De bridte verhèwt zich tót de léngte ás 3 stu tót 4. De breedte verhoudt zich tot de lengte als 3 staat tot 4., Ge hégget ’r goewd verhèèwe. Je bent er lang verbleven.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
verhouden , [zich verhouden] , verhaoje , zich verhaoje, zich verhouden, in verhouding staan tot
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal