elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verkopen 

verkopen , verkoopen , verkoopen. Op ’t Hoogeland zeggen de kinderen dat zij hunne centen verkoopen, voor: er lekkers voor koopen, dus = versnoepen. zōk verkoopen = voor eene zekere som als remplaçant in dienst gaan; hij wil zōk (of hōm) verkoopen veur 600 gulden. Vervoeging: doe verkofst = gij (enkelvoud) verkoopt; hij verkoft; wie, ie, zij verkoften.
verkoft, verkofst = verkocht (deelwoord van: verkoopen). Van meisjes, die op eene kermis, hardrijderij, enz. nog geen vrijer hebben, nog vrij zijn, zegt men: zij bin nog nijt verkoft. Is een meisje verloofd dan heet het ook wel: zij is wel verkoft moar nog nijt leverd = het huwelijk kan nog wel afspringen. Vgl. graft, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
verkopen , verkopen , (onregelmatig werkwoord, transitief) , Zie de wdbb. – Ook van geld, in de zin van uitgeven om er iets voor te kopen; versnoepen. || Hij heb al zen centen verkocht. – Evenzo in Gron. (MOLEMA 447 a).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
verkopen , verkoft , zie verkoopen *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
verkopen  , verkoupe , verkoup, verköps, verköp, verkoch, verkoch , verkoopen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verkopen , verkoopen , verkofde, verkoft , verkopen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
verkopen , verkoupe , werkwoord , Ook: kopen, geld uitgeven om iets te verkopen. | Ik mocht sundes altoid voor voif sent verkoupe.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
verkopen , verkopen , sterk werkwoord, overgankelijk , 1. verkopen Ik heb nogal wat vee in de weide, mor tingen de haarst gao ik de pinken almaol verkopen (Hijk), Hij stait wal op de markt, man hij verkof nich veul (Bov), Hie hef mazzel had, dat e op tied zien boerderij verkoft hef, non de priezen zakt (Oos), Het worde bij palmslag verkoft (Hgv), Die kunt ze wel verkopen, waor hij bijstiet gezegd van een slome duikelaar (Wsv) 2. toedienen, geven Ik hebbe hum een watjekouw verkocht een klap gegeven (Die) 3. (wederk.) verkeerd kopen (Zuidoost-Drenthe, Veenkoloniën) An dat peerd heb ik mie verkocht (Ros) *Opdoen dut verkopen verfraaien bevordert de verkoop (Dro)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verkopen , verkoopm , verkopen.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
verkopen , verkopen , werkwoord , 1. verkopen 2. verhandelen, in een winkel e.d. voorradig hebben 3. aan de man brengen, presenteren (om te bereiken)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verkopen , verkopen , (werkwoord) , verköch, verkoch, verköch( , verkopen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
verkopen , [voor geld overdoen] , verkoope , verkupt, verkôcht , verkopen , Keej verkupt gruunte óp de mèrt. Kee verkoopt groenten op de markt.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
verkopen , verkoupe , verkopen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
verkopen , verkôope , sterk werkwoord , verkôope - verkòcht - verkòcht , verkopen; – in praesens vocaalkrimping: gij/hij verkopt; WBD III.3.1:97 'verkoping' = veiling, ook 'vendu'; WBD III.3.1:97 'verkoping' = openbare verkoop; WBD III.3.1:98 'verkoping' = koopdag
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal