elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verleiden 

verleiden , verlaaiën , verlaaijen , verleiën, verleiden. Aai voor ei is hier bijna algemeen.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
verleiden  , verleie , verleiden.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verleiden , verleiden , zwak werkwoord, overgankelijk , 1. verleiden Het wicht was verlaid deur zo’n mooipraoter (Zui), Iene tot aandere gedachten verleiden (Nije), Jan lat zuk nait tot gekke dingen verlaiden (Vtm) 2. verplaatsen van vuur (Zuidwest-Drenthe) Mit Paosen gaot de jonges vuur verleiden langs de slootswal (Bro), Verbuten of het vuur verleiden (Wap)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verleiden , verleiden , werkwoord , 1. (doen) zwichten voor wat aantrekkelijk is 2. verleiden tot vrijen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verleiden , verlaaie , werkwoord , verlaai, verlaaide, verlaaid , verleiden Hij liet z’n aaige verlaaie om de kroeg binne te gaon Hij liet zich verleiden om het café binnen te gaan
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
verleiden , verlaaje , zwak werkwoord , verlaaje - verlaajde - verlaajd , verleiden; GR daormeej te verlaaje; WBD III.1.4.435 'verleidelijk' = begeerlijk; Hoeufft 'Verlaaijen', voor verleijen, verleiden: verandering van e in a; Z.a.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal