elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verrader 

verrader , verroader , Zegswijs: de verroader slept nijt (slaapt niet) = onze vijand ligt altijd op de loer, daarom: wees steeds op uwe hoede.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
verrader  , verraojer , verrader. Hae haet Leuth verraoje veur ein laeverwors, hij is een spion.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verrader , verraoder , de , verraoders , verrader, verklikker *Een verraoder slap niet (Bui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verrader , verraoder , zelfstandig naamwoord , de; verrader
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verrader , verraoder , verraojer , (zelfstandig naamwoord) , verrader.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
verrader , verôjer , verrader
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
verrader , [verrader ] , verraojer , (mannelijk) , verraojers , verrader
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal