elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verroest

verroest , verroest! , vroest , verzachtend voor: verrek! enz. (Overigens: roust, en: verroust, voor: roest, en: verroest.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
verroest , verroest! , Een gewone verwensching, soms met het verlengstuk: met ʼn blik an ʼt gat, dan kui rammelen.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
verroest , veroes , een soort verwensching.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verroest  , verroes , roestig.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verroest , verroest nog án toe! , verdorie! (krachterm.)
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
verroest , verroeste , verbogen bijwoord , Heel erg. | ’Is verroeste donker.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
verroest , verroest , tussenwerpsel, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. roestig Der stun nog een aolde verroeste fiets in de schuur (Sle) 2. (tw.) verdorie Verroest, door haar ik nich an dacht (Bov) 3. erg Een verroest ondeugend varken (Stu), Hij kan verroest hard lopen (Hgv), Die verroeste jongen, zie bint verroeste ondeugend (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verroest , verroest , verroest! (uitroep van verwondering of verwensing)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
verroest , verroest , tussenwerpsel , uitroep van verbazing, teleurstelling, bijv. Verroest dat wus ik niet
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal