elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verschelen

verschelen , verschèlen , (zwak werkwoord) , schelen; ’t kan mij niks verschèlen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
verschelen , verschèlen , veschèlen , Schelen. ʼt Kan mîn niks ve(r)schèlen.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
verschelen , verschelen* , ook Nederlandsch voor “verschillen” en Geldersch in beide beteekenissen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
verschelen , [schelen] , verschèlen , veschèlen , Schelen. ʼt Kan mîn niks ve(r)schèlen.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
verschelen , verschaele , schelen. Et kan mich niks verschaele, het kan mij niets bommen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verschelen , verschille , schelen, verschelen Kamme niks verschille Dat kan me niet schelen
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
verschelen , verskêle , werkwoord , Variant van schelen. | Dat ken me niks verskêle!
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
verschelen , verschille , dát ká meej niks verschille: dát guf niks, dát deut meej niks.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
verschelen , verschelen , onbepaald werkwoord , schelen Het kan mij niks verschelen, of ik in hoes blieven mut (Scho), Wat kan het mie verschelen, hoe dat oflop (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verschelen , verskelen , zie skelen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
verschelen , verschèèln , schelen, interesseren. Wat kan mien ’t verschèèln!
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
verschelen , verschille , schelen , Gi meugd kieze wór we hènne gôn, mén kan't niks verschille, ik gôj aalté meej. Je mag kiezen waar we naar toe gaan, mij kan het niet schelen, ik ga altijd mee.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
verschelen , verscheele , werkwoord , verscheel, verscheelde, verscheeld , schelen, onverschillig blijven ’t Ken me niks verscheele Het kan mij niets schelen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal