elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verteren 

verteren , verteren , als van zelf verdwijnen van eene regen- of donderlucht; ’t is verteerd, zegt men als er van den regen of donder niets komt; ook Gron.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
verteren , verteren , (onzijdig) = als van zelf verdwijnen van eene regen- of donderlucht; ’t is verteerd, zegt men, als van den regen of donder niets komt; de regen verteert, wie bin in de hondsdoagen; ook Drentsch.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
verteren  , vertaere , verteren.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verteren , verteren , zwak werkwoord, (on)overgankelijk , 1. verteren Dat eten was zwoor te verteren (Vtm), (fig.) Dat kun hij maor slecht verteren verwerken (Zdw) 2. vergaan, verdwijnen Ie kunt dat wal in de grond stoppen, mar het verteert nich (Bco), Wij kriegt niks van dat onweer; het verteert zo weer (Bor)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verteren , vertèèrd , opgemaakt , Óp nen tèèraovend word 't géld van d’n döbbeltjespot in de kortste kirre wir vertèèrd. Op een teeravond wordt het geld van de dubbeltjespot in de kortste keren opgemaakt.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
verteren , vertieëre , verteren , Inne kefee vertieërdje d’r zien hieël loean. ’t Vel vertieëre nao ein begrafenis: in het café blijven hangen na een begrafenis.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
verteren , vertèère , zwak werkwoord , verteren; Kees en Bart (krantenrubriek in Groot Tilburg, ca. 1935) - 'verteiren'; Kernkamp - Bezorging Dialectenquête 1879 - vertêre (ê = fr. même); B vertèère - vertèèrde - vertèèrd; WBD III.3.1:208 'verteren', 'besteden, opmaken, uitgeven' = besteden
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
verteren , vertaere , verteren
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal