elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verzuimen 

verzuimen , verzumen , verzuimen; ’t darde kalf verzumen = na het tweede kalf geworpen te hebben niet meer drachtig worden.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
verzuimen  , verzoemme , verzuimen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verzuimen , verzüümen , verzuimen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
verzuimen , verzumen , zwak werkwoord, overgankelijk , verzuimen Hij har de schole verzuumd (Rui), Hie verzuumt de boel komt niet, waar hij wordt verwacht (Sle), Hij verzuumde um hum te bedaanken (Rui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verzuimen , verzumen , verzuimen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
verzuimen , verzuumm , verzuimen.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
verzuimen , verzumen , werkwoord , verzuimen te doen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verzuimen , verzumen , (werkwoord) , verzumen, verzuumd , verzuimen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
verzuimen , verzèùme , zwak werkwoord , verzuimen; WBD III.1.4:374 'verzuimen' = idem; B verzèùme - verzömde - verzömd; – ook vocaalkrimping in tegenwoordige tijd: gij/hij verzömt
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal