elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verzuipen 

verzuipen , verzuipen , (sterk werkwoord) , zie een zegsw. op gelukkig.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
verzuipen  , verzoepe , verzuipen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verzuipen , verzůppen , verzuäp, verzuäppen , verdrinken (van een dier)
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
verzuipen , verzoepen , verzeup, verzöppen , verzuipen; * zunig wèèn en ’t geld verzoepen: geld over de balk smijten.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
verzuipen , verzoepen , sterk werkwoord, (on)overgankelijk , verzuipen Hij verzup zien hele weekloon (Hijk), Ze konden hom net redden, aanders was e verzopen (Een), Ik wil nog even wat pieren verzoepen een borrel gaan drinken (Dro), Ze waren an het vel verzoepen een borrel drinken na een begrafenis (Bco), Ze hebben jonge katties verzeupen door verdrinking omgebracht (Mep), Specie, die te nat is, is verzeupen (Sle), De karbied in de fietselantièern was verzeupen er was teveel water bijgedaan (Die), (bijv.) Hij is zo nat as een verzeupen kat (Rol) *Wat de ene verzup, hef de aander niet ekregen (Dwi); Snoeken verzoepen en kweken begraven is onbegunnen wark (Bro)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verzuipen , verzoepen , 1. verdrinken; 2. van geld: opmaken door veel sterke drank te gebruiken. Zien verzeupen dubbelties tellen ‘(berouwvol) in gedachten verzonken zijn’
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
verzuipen , verzoepm , verzuipen. Zuuneg wèèn en geld verzoepm.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
verzuipen , verzoepen , werkwoord , 1. verdrinken 2. doen verdrinken 3. geheel en al nat worden 4. onder water komen te staan 5. geld opmaken door te veel te drinken, bijv. alles verzoepen al z’n geld verkwisten door alcoholgebruik
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verzuipen , verzoepen , (werkwoord) , verzöp/verzoept, verzoepen/ , verzuipen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
verzuipen , verzupe , een brune hond verzupe, zie brune hond.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
verzuipen , verzoepe , verzuipen, verdrinken, geld aan drank besteden , Hae haet kop en kogel verzoeape. T’r oetzeen wie ein verzoeape kat.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
verzuipen , verzèùpe , sterk werkwoord , verzèùpe - verzôop - verzoope , verzuipen; Cees Robben - iemand die ònt verzèùpe was; oewèège verzèùpe; Mandos - Brabantse Spreekwoorden - 2003 - zoo gelukkeg as enen hond die op zene verjaordag verzoope wordt (D'16); - ironisch voor: ongelukkig - Variant: ge ziet erèùt as ene jóngen hónd die óp zene verjaordag verzoope wòrdt; – in tegenwoordige tijd vocaalkrimping: gij/hij verzöpt
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal