elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vestjestas 

vestjestas  , vesjestes , vesjesteske , vestzakje.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
vestjestas , véskestes , v , véskesteske , vestzak(je).
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
vestjestas , vessiestassie , zelfstandig naamwoord ’t , Vestzakje.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal