elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vieren 

vieren , vieren , feest houden, ook eenen tijd rusten of niets doen. , Ik werk van daag niet en zal maar vieren, dat is rusten, in welke beteekenis de Ouden het ook bezigden. De viere was in het middeneeuwsch de rustdag.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
vieren , vieren , ontzien, van personen en zaken.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
vieren , vijern* , in ʼt Nederlandsch zou men zeggen: vierkant van zijn stoel opspringen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
vieren  , veere , laten vieren.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
vieren , vieren , zwak werkwoord, overgankelijk , laten gaan Laot het touw mor vieren, dan geeit je vleeiger wel hoger (Eex), Ik heb de wiend in de rogge, ik laot mij lekker vieren hoef niet te trappen op de fiets (Bro), Mit jongelu muj ’t leide wel is wat laoten vieren wat door de vingers zien (Mep)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vieren , vieren , zwak werkwoord, overgankelijk , vieren Wij vieren elk jaor het aolde jaor bij oonze buren (Eri), Zie hebben net heur zulvern bruloft vierd (Vtm), Wanneer vier wij oen verjaordag? (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vieren , vieren , vieren (van een feest)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
vieren , vieren , laten schieten
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
vieren , vieren , werkwoord , 1. vieren: van plechtigheden e.d. 2. laten schieten, bijv. Van de wiend of kuj’ je vieren laoten je flink laten voortwaaien, an ’t vieren raeken een sprong maken met de voor- en achterbenen tegelijk van de grond, uut een vieren(d) zeer snel
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
vieren , viere , werkwoord , ontzien (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
vieren , vere , veertj, veerdje, geveerdj , vieren , Fieës(t) vere. Is t’r hie get te vere?
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
vieren , [vanwege ziekte thuis blijven van het werk] , viere , viertj, vierdje, gevierdj , vanwege ziekte thuis blijven van het werk , Hae haet ’t flink in ziene rök, hae is aan ’t viere. Kirmesmaondig vierdje hieël get mienwirkers.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
vieren , viere , zwak werkwoord , vieren; verwennen; Pierre van Beek - Ik wòrd gevierd as en vèùl aajke = ik ben niet in tel (Tilburgse Taalplastiek 126); B viere - vierde - gevierd; — soms vocaalkrimping: gij viert, en verleden tijd vierde(n); – lange ie, behalve in tegenwoordige tijd bij gij (viert) en in verleden tijd (vierde(n)); Cees Robben – Ze wordt gevierd as ’n vuil aaike... (19710522) [Ze wordt goed verzorgd]; Cees Robben – Gevierd as ’n vors aaike.. (19860411); Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch dialect - 1899 - VIEREN - vieren, wel verzorgen. Hij is gèren gevierd.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal