elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vloek 

vloek , [verwensing] , vlok , Vloek.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
vloek , vlôk , (mannelijk) , vloek.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
vloek , vluik , vlouk , vloek. Steeds: de vlouk ligtʼr op, maar: mét ʼn vluik en ʼn zucht = in weinige oogenblikken. West-Vlaamsch: in eenen vloek = in eenen oogenblik.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
vloek  , vlook , In eine vlook en eine zuch, in zeer korten tijd.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
vloek , vlook , zelfstandig naamwoord, mannelijk , vlookn , vloek
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
vloek , vluuk , vleuik, vluik, vleuk , de , vluuken , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook vleuik (Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), vluik (Kop van Drenthe, Veenkoloniën, Zuidoost-Drents veengebied), vleuk (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe) = 1. vloek De vluuk knetterde aover de straote (Hol), Um het aander woord lat hij wel een vleuik heuren (Eex), (fig.) In een vluuk en een zucht was hij klaor (Zdw) 2. ongeluk, onheil Zie hebt aaid wat; het is net, of er een vluuk op lig (Sle), Daor lig de vluuk op (Pes)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vloek , vluuk , vloek , zelfstandig naamwoord , de 1. vloek, het vervloekt zijn, bijv. D’r rust een vloek op 2. keer dat men vloekt, bijv. In een vloek en een scheet was hi’j klaor in een ommezien
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
vloek , vluuk , (zelfstandig naamwoord) , vloek.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
vloek , vlook , (mannelijk) , vloke , vleukske , vloek
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
vloek , vluukske , zelfstandig naamwoord , verkleinwoord van 'vloek' vloekje; Kernkamp - Bezorging Dialectenquête 1879 - vluukske
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal