elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bruiloften

bruiloften , bruloften , bruiloft houden
Bron: Boers, B. (1843), [Goerees] ‘Lijst van eenige verouderde, of in de provincie Zuidholland niet gebezigde Nederduitsche woorden, welke op het eiland Goedereede en Overflakkee nog heeden in gebruik zijn’, in: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, Sommelsdijk, pp. 48-57
bruiloften , bruloften , bruiloft houden
Bron: Boers, B. (1843), [Overflakkees] ‘Lijst van eenige verouderde, of in de provincie Zuidholland niet gebezigde Nederduitsche woorden, welke op het eiland Goedereede en Overflakkee nog heeden in gebruik zijn’, in: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, Sommelsdijk, pp. 48-57
bruiloften , bruiloften , (zwak werkwoord) , zie bruiloft.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
bruiloften , brullefte , werkwoord , Bruiloft vieren. Vgl. Fries brulloftsje.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
bruiloften , brulften , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidwest-Drenthe) = bruiloft vieren Op Staphorst, daor kunt ze brulften (Ruw), Ze hebt lange deur ebrullefd (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bruiloften , brulloften , werkwoord , 1. bruiloft houden, vieren 2. legen van de beerput, de wc-ton
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal