elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: eeuwkant

eeuwkant , eeuwkant , lang moerassig land, aan een’ waterkant
Bron: Boers, B. (1843), [Overflakkees] ‘Lijst van eenige verouderde, of in de provincie Zuidholland niet gebezigde Nederduitsche woorden, welke op het eiland Goedereede en Overflakkee nog heeden in gebruik zijn’, in: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, Sommelsdijk, pp. 48-57
eeuwkant , êêuwkant , zelfstandig naamwoord , êêuwkante , êêuwkantjie , laaggelegen stuk grasland Zie êêuwis, êêuwes
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal