elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: mangelen

mangelen , mangelen , verruilen
Bron: Boers, B. (1843), [Goerees] ‘Lijst van eenige verouderde, of in de provincie Zuidholland niet gebezigde Nederduitsche woorden, welke op het eiland Goedereede en Overflakkee nog heeden in gebruik zijn’, in: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, Sommelsdijk, pp. 48-57
mangelen , mangelen , verruilen
Bron: Boers, B. (1843), [Overflakkees] ‘Lijst van eenige verouderde, of in de provincie Zuidholland niet gebezigde Nederduitsche woorden, welke op het eiland Goedereede en Overflakkee nog heeden in gebruik zijn’, in: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, Sommelsdijk, pp. 48-57
mangelen , mangelen , ruilen.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
mangelen , mangelen , (onpersoonlijk zwak werkwoord) , Begroten, aan het hart gaan. || ’t Mangelt me, dat ik ’et kwijt ben. ’t Mangelde hum, dat-i der zoveul geld voor geven most. – Vgl. Ned. mangelen, ontbreken, missen.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
mangelen , mangeln , zwak werkwoord, overgankelijk , mangelen In de mangelkaomer weurden de laokens en het wasgoud mangeld (Rod)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
mangelen , mangelen , ruilen.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
mangelen , mangelen , werkwoord , 1. met een mangel gladmaken 2. iemand met het lichaam klem lopen, iemand stevig, hardhandig aanpakken, stevig knijpen 3. iemand uitpersen 4. een beetje onnozel, malende zijn
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
mangelen , gemangelde pruuk , gladgestreken haar.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal