elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zult

zult , zult , hoofdkaas
Bron: Boers, B. (1843), [Goerees] ‘Lijst van eenige verouderde, of in de provincie Zuidholland niet gebezigde Nederduitsche woorden, welke op het eiland Goedereede en Overflakkee nog heeden in gebruik zijn’, in: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, Sommelsdijk, pp. 48-57
zult , zult , hoofdkaas
Bron: Boers, B. (1843), [Overflakkees] ‘Lijst van eenige verouderde, of in de provincie Zuidholland niet gebezigde Nederduitsche woorden, welke op het eiland Goedereede en Overflakkee nog heeden in gebruik zijn’, in: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, Sommelsdijk, pp. 48-57
zult , [muurtje in de stal] , zult , zul , (vrouwelijk) , muurtje, waarop de stalrepels of stalpalen rusten, waaraan het rundvee vastgebonden wordt.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
zult , zult , (mannelijk) , een soort pap of brij van kort gehakt (doorgaans varkens) vleesch.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
zult , zült , (onzijdig) , gezouten spek of hoofdkaas.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
zult , zult , hoofdkaas
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
zult , zotte , smeervet.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
zult , zorre , zotte , smeervet.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
zult , zult , zulte , de , Ook zulte (Zuidwest-Drenthe, zuid) = zult Zoere zult is een soort heufdkeze (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
zult , zult , hoofdkaas.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
zult , zulte , zult
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
zult , zulte , zult.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
zult , zult , hoofdkaas , Zult wier gemôkt van vlis van de kop van't váéreke, dé deej de boerin. Hoofdkaas werd bereid van vlees van de kop van het varken, dat deed de boerin.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
zult , zulte , zelfstandig naamwoord , de; vlees in ’t zuur, vlees in azijn en karnemelk
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
zult , zoewere zult , hoofdkaas
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
zult , zulte , (zelfstandig naamwoord) , zult.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
zult , zult , hoofdkaas
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
zult , zult , zelfstandig naamwoord , soort hoofdkaas (Den Bosch en Meierij; Eindhoven en Kempenland; Helmond en Peelland; Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
zult , zult , zelfstandig naamwoord , "1. hoofdkaas; Cees Robben - Zult is en vèèreke wè gelèèk in de frut zit; Inzending van Ton van den Hout - handschrift uit familie-archief - ; WBD III. 2. 3:67 'zult' = hoofdkaas ; A.P. de Bont – Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - zolt, zelfstandig naamwoord m. 'zult' - hoofdkaas; Bosch zult - Brabants gerecht... ; Cees Robben – Wè zult is, mevrouw?.. Dè is ’n vèèreke wè gelèèk in de frut zit.. Mar wel lekker... (19841207) ; Cees Robben – Hij heej munne botteram in ’t waoter gegooid... Zôô-zôô.. En meej opzet.. Nèè meneer, meej zult... (19710319) ; Wil van Pelt - Brabant's knipoog uit het verleden (2001) - Wij zullen onderweg aanleggen bij Geertjes omdat ze daar altijd goeie zult hebben. (...) Ik zie dat mijne compagnon dat ook al begrepen heeft, zijn aandacht is gericht op het brôôd met zult dat gebracht is door Marieke. (...) De mik en de zult hoeven we niet af te rekenen, 'da zal wel goed komen', zegt Thijs. Jodocus (Jacques Stroucken), Toemet-hooi (1993) ; As ut aon mèn laag Wè'k wô hè'k nog nojt nie gekrege, / En wè'k kreeg hè'k mar zelde gewuld. / As't ojt meeviel, dan viel 't al nie tege; / wô 'k ojt biefstuk, dan waar ut mist zult. / Piet van Beers - (CuBra); Krèùpt es in de hèùd van: ’n vèèrke’ / M´n leedemaote vènde dan / bij de slaagers in de schappe. / Rollaode, bloedworst, spèk en zult / bij ham èn schouwerlappe. /; ‘Op dieet’ Soms lig ik naachtelang te drôome; van BLOEDWORST BALKENBREI èn ZULT. Mar... DIE-EETE dè is NIE-EETE; zeej ""Ons Kee""...èn dan zèède ötgeluld. ; ‘Bodschappe doen’; ´n Flès (nie als te duure) wèèn / ´n Rölleke mèèle moppe. / 'n Bèkske zult, ´n ons sesies. / ´t Is dees week ”Zèùneg soppe.” // ‘Van ’t vèèrreke – 58 jaor terug’ / 't Vèèrreke was nèt geslacht, èn / zullie ha´n zèlf tóch eete zat, / dus wij mochte koome haole / wèsse in oovèrentie had. // ’n Stuk ribstuk, ’n hil pan worst èn / ok tweej komme vol meej zult! / Balkenbrij, vier flèsse braoivlees, / himmel tot de raand gevuld! // Ok tweej flinke bèkskes spèkvèt, / (meej de kaoikes in papier) / èn ’n hieltje voor den èrtsoep / èn êen al gebakke nier. / (...) / Ieder jaor rond Allerzielen / komt dè toch wir bij mèn op: / Dieje kuus van taante Frieda, / én dieje zult van de vèèrekeskop! // ‘Wètter in vèèfteg jaor veraanderde’ / Boer of börger, èèrm òf rèèk, / òn tòffel waare ze ooveral gelèèk. / Ik zal er mar nie nòr laote raoje: / ‘t Was ‘n schèfke zult, / spèk èn ötgebraoje kaoje. / ; ‘Wètter veraanderde (2)’; Èn dan aate ze in de wènter ok nog èègegemòkte zuurkôole öt et vat. Èn sondags de rèst; kundet raoje ?; En stukske zult, spek èn ötgebraoje kaoje; Lodewijk van den Bredevoort (2006) - Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Jeugdherinneringen van een gewone volksjongen - Soms waar un vèèrke pas geslacht, waar der zult en bloedworst en kaoikes zat, ge mocht et nie hebben. Tony Ansems - ‘Zwarte Pietje gespuld’ (2007) - Der wier gesmuld van de vèèrrekeszult; Lechim - ; ‘En mar rèègene’; 'n Oosterwèkse koffietaofel; Mee boeremik en zult en ham. ; ‘Moederdag’; 't Smèère van de botterhamme; Mee èègegemoakte zult; ‘Gift mar zuut’; Hij gaaf ze spek mee moffelbóóne; Boerebróód mee 'n schèèf zult; Mar ze ha'n liever kwattastrooisel; Goei eete was 'r aon verspuld; ‘Gin zin mir’; Aacht brooikes dik mee zult en kèès; Elie van Schilt - ‘Alles is aanders’ (CuBra) - Mar soms hadden wij ok un buurtfist. Dan wieren bij de slager un paor verkuskoppen gekocht (Kop mee afval) noemde ze ut toen. Ut afval was ut snijsel waor de slager gin worst van kon maoken) Unne grote wasketel wier schongemokt en daorin wieren die koppen gekokt tot ut vléés zo van de botten afviel. Daor wier nog ut één en aander bij gegooid zoas, zout en peper, nootmuskaat, azèèn en augurken, dan ging ut dur de vléésmeulen en al de buren die hadden mee betaold aon de koppen die kwamen mee scholtjes en bakken, as ut un paor uur laoter was stèèf geworren dan hadden we zult zoas ge het nou niemir kopt bij de slager. Er waren gin koelkaasten, dus we aten un week lang zult, tot ut uit oe oren uit kwaam. (Uit: ‘Alles is aanders’; CuBra ca. 2000); 2. drempel; WBD koedrempel (op de grens tussen voorstal en koestand); WBD ónderzult - koedrempel, ook 'zult' genoemd ; WBD boovezult - bovenzul (horizontale balk waaraan de stalpalen met het boveneinde bevestigd zijn) ; C. Verhoeven - Herinneringen aan mijn moedertaal - 1978 - ZULT v. - stene verhoging waarin de stalhouten aangebracht zijn. "
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal