elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.

aaien, aje, aajde, geaajd, aaien
aak, aok, aoke, äökske, aak
aal, aol, aole, äölke, aal
aalmoes, aalmós, aalmoes
aan, aan, vast; volgegeten; erg moe; uitgeput
aanbelangen, aanbelange, betreffen
aanbesteding, aanbestaejing, aanbestaejinge, aanbesteding
aanbidden, aanbaeje, aanbidden
aanbieden, aanbieje, baoj aan – aangebaoje, aanbieden
aanblazen, aanbloaze, aanblazen
aanblijven, aanblie~ve, blaef aan – aangeblaeve, aanblijven
aandeel, aandeil, aandeel
aandienen, aandaene, aandienen
aandikken, aandieke, aandikken
aandoedelen, aandoedele, prutsen
aandoen, aandaon, aandoen; aankleden
aandoenlijk, aandaonlik, aandoenlijk
aandraaien, aandreie, aandraaien
aandurven, aandörve, aandurven
aaneen, aanein, aaneen; aan elkaar
aaneen aan, aaneinaan, aaneengesloten
aaneengesloten, aaneingeslaote, aaneengesloten
aangaan, aangaon, aangaan; betreffen; ondernemen (iets –)
aangeteld, aangeteld, zwanger
aanhalen, aanhaole, aanhalen
aanhang, aanhank, aanhang
aanhangen, aanhange, aanhangen
aanhanger, aanhenger, aanhengers, aanhangwagen
aanhangig, aanhengig, aanhangig
aanhogen, aanhuuege, ophogen
aankijken, aankie~ke, aankijken
aanklooien, aankloeë, prutsen
aankomst, aankóms, aankomst
aanlengen, aanlinge, aanlengen
aanlenglimonade, aanlingliemenaad, limonadesiroop
aanloop, aanloup, aanloop; bezoek
aanmaken, aanmake, verkering beginnen
aanraden, aanraoje, raojde aan – aangeraoje, aanraden
aanroepen, aanraope, aanroepen
aanschieten, aanschaete, aanschieten
aanslaan, aanslaon, aanslaan
aanslag, aanslaag, aanslaeg, aanslag
aansluiten, aansloe~te, aansluiten
aansluiting, aansloe~ting, aansloe~tinge, aansluiting
aanspraak, aanspraok, aanspraak
aanspreken, aanspraeke, aanspreken
aanstel, aanstel, aanstellerij
aantrekken, aantrekke, aankleden
aanvanger, aanvenger, aanvengers, beginneling
aanvoerder, aanveurder, aanveurders, aanvoerder
aanwaaien, aanweie, aanwaaien
aanwennen, aanwinne, winde aan – aangewónne, aanwennen
aap, aap, ape, aepke, aap
aar, aor, aore, aar
aardbei, aerdbaer, aerdbaere, aardbei
aarde, aerd, aarde
aardmannetje, aerdmenke, aerdmenkes, kabouter
aas, aos, äös, aas (kaart)
aas, aos, aoze, äöske, noest
aas, aos, aas
abrikoos, abrikoeës, abrikoeëze, abrikuueske, abrikoos
abrikozenvlaai, abrikoeëzeflaaj, abrikozenvlaai
acht, ach, acht
achtentachtig, achentachetig, achtentachtig
achtereen, achterein, achtereen
achterom, achterum, achterom
achterover, achtereuver, achterover
achterover, stómmen achtereuver, stommerik; uilskuiken
achterste, echterste, achterste
achterste, echterste, achterwerk
achterstevoren, echtersveur, achterstevoren
achteruit, achteroe~t, achteruit
achterwege, achterwaege, achterwege
acoliet, akkeliet, acoliet
adem, aom, äömke, adem
ademen, aome, aomde – geaomp, ademen
ader, aor, aore, äörke, ader
advocaat, advekaot, advekaote, advocaat
advocaat, advekäötje, advocaat (likeur)
af, aa~f, af
af, aaf, afwaarts; gereed
afbidden, aafbaeje, afbidden
afbreken, aafbraeke, afbreken
afdekselen, aafdeksele, aframmelen
afdeling, aafdeiling, aafdeilinge, afdeling
afdoen, aafdaon, deej aaf – aafgedaon, afdoen; oogsten (van fruit)
afdrogen, aafdruuege, afdrogen
afdruipen, aafdrupe, afdruipen
afgaan, aafgaon, afgaan
afgelopen jaar, aafgeloupe jaor, afgelopen jaar
afgrond, aafgrónd, afgrond
afhouden, aafhouwe, afnokken
afhouwen, aafhouwe, afhakken
afkammen, aafkeime, afkammen
afkampen, aafkempe, afkampen
afkanten, aafkante, afkanten
afkeer, aafkieër, afkeer
afknijpen, aafknie~pe, kneep aaf – aafgeknaepe, afknijpen
afkoelen, aafkeule, afkoelen
afkomen, aafkómme, afkomen
aflaat, aaflaot, aflaat
aflassen, aaflasse, afgelasten
afleren, aaflie~re, afleren
afloop, aafloup, afloop
afluisteren, aafluustere, afluisteren
afmaken, aafmake, afmaken; afronden; afrasteren
afmijnen, aafmie~ne, afmijnen
afnemen, aafnaeme, afslanken
afpalen, aafpäöle, afpalen
afpeigeren, aafpeigere, afmatten
afpingelen, aafpingele, afdingen
afromen, aafroume, afromen
afschudden, aafschudde, afgieten
afslaan, aafslaon, slaog aaf – aafgeslage, weigeren
afsluiten, aafsloe~te, afsluiten
afsluiting, aafsloe~ting, aafsloe~tinge, afsluiting
afspraak, aafspraok, aafspraoke, aafspräökske, afspraak
afspreken, aafspraeke, afspreken
afsteekschop, aafstaekschup, steekspade
afstemmen, aafstumme, afstemmen
afstrijden, aafstrieje, streej aaf – aafgestreje, twisten
afstrijden, aafstrieje, streej aaf – aafgestreje, aanvechten
aftreden, aaftraeje, aftreden
afweken, aafweike, afweken
afzijdig, aafziejig, afzijdig
afzwanzen, aafzwense, aframmelen
afzweren, aafzwaere, afzweren
akelige, akelige, naarling
Aken, Aoke, Aken
aks, áks, ákse, aks
al zijn leven, alzelaeve, altijd
algemeen, algemein, algemeen
aljaars, alsjaors, ieder jaar
alledaags, aldaags, iedere dag
alleen, allein, alleen
allemaal, allemaol, allemaal
allerhande, allerhand, van alles
allijk, alik, onbeschadigd; ongeschonden
almorgens, almorges, iedere morgen
alpinopet, pienepetje, alpinopet
als, ás, als; indien
als je, ás se, als je
alsjeblieft, ásteblif, alsjeblieft
altaar, altaor, altaore, altäörke, altaar
altijd, altie~d, altijd
alvast, alves, alvast
alverman, alvermenke, alvermenkes, kabouter
alwijls, alwiels, inmiddels
alzo, alzoeë, aldus
amuseren, ammezaere, ammezaerde – geammezaerd, amuseren
ander, andere, angere, andere
andersom, andersum, angersum, andersom
andijvie, andie~vie, andijvie
angel, angel, angels, engelke, angel
angst, engs, angst
anijs, anie~s, anijs
antraciet, anterciet, antraciet
antwoord, antwaord, antwäörd, antwäördje, antwoord
apotheek, appetieëk, appetieëke, appetieëkske, apotheek
appel, appel, appele, eppelke, appel
appelmoes, appelemós, appelmoes
appelsien, appelesie~n, appelesie~ne, appelsienke, sinaasappel
appetijtelijk, appetie~telik, appetijtelijk
arbeid, erbed, arbeid
arbeidsloon, erbedsloeën, arbeidsloon
Arcen, Árce, Arcen
arm, erm, erm, ermke, arm (zn)
arm, erm, ermer – erms, arm (bn)
armoede, ermaoj, ermaod, armoede
armoedig, ermaojig, armoedig
armsgat, ermsgaat, ermsgater, armsgat
armsteun, ermsteun, armleuning
as, as, asse, eske, as (bv. fiets-)
asbak, assenbak, assenbek, asbak
asemmer, asseneimer, asseneimers, asemmer
askruisje, assekruutske, assekruutskes, askruisje
asperge, sperjus, asperge
Aswoensdag, Aswoensdig, Aswoensdag
auto, auto, auto’s, uiteke, auto
autobaan, autobaan, autosnelweg
autorijschool, autorie~jschoeël, autorijschool
avel, avel, aveltje, alver
avond, aovend, avond
azen, aoze, aosde – geaos, azen (ww)
baalzak, baalzak, baal
baan, baan, spoorweg
baar, baor, baar
baard, baard, baarde, baerdje, baard
Baarlo, Baolder, Baarlo
babbel, bebbel, kletstante
babbelaar, babbelaer, babbelaers, snoepje
babbelen, bebbele, babbelen
babbeltje, babbeltje, snoepje
baden, beie, beide – gebeid, baden (voetbad)
Baexem, Baoxem, Baexem
baggeren, bagere, (ald Veldes) ijsberen
bakker, bekker, bekkers – bekkerke, bakker
bakkerij, bekkerie, bakkerij
baktand, baktand, kies
bal, bal, bel, belke, bal
balein, blie~n, blie~ne, blie~nke, balein
balk, balk, belk, belkske, balk
ballon, belón, belónne, belunke, ballon
balroos, balroeës, pioenroos
band, ba~nd, bend, bendje, band
bank, bank, benk, benkske, bank
barrevoets, bárvuts, barrevoets
barst, bárs, bárste, berske, barst
bast, baes, bolster
bast, bas, boomschors
batraaf, batraaf, straatjongen
bats, bats, batse, betske, bil
batsenklatser, batseklatser, rokkostuum
batterij, batterie, batterieje, batterieke, batterij; achterwerk
bazelbetje, bazelbetje, kletstante
beangstigen, beïngstige, beangstigen
bebeukt, bebäök, betraand
beddenpeluw, beddepölf, peluw
bedelaar, baedelaer, baedelaers, bedelaar
bedelen, baedele, baedelde – gebaedeld, bedelen
bedeltje, baedelke, baedelkes, bedeltje
bederve, bederve, bedorf – bedorve, bederven
bedevaart, baejevaart, bedevaart
bedienen, bedaene, bedinde – bedind, bedienen
bedompt, bedómp, bedompt
bedpongel, bedpóngel, langslaper, langslaapster
bedrag, bedraag, bedrag
bedriegen, bedraege, bedriegen
bedrijf, bedrie~f, bedrie~ve, bedriefke, bedrijf
bedrijfsleven, bedrie~fslaeve, bedrijfsleven
bedroefd, bedruf, bedroefd
bedruipen, bedrupe, bedruupde – bedruup, bedruipen
bedstee, bedstaej, bedstaeje, bedstaejke, bedstee
beduimelen, bedoe~mele, bedoe~melde – bedoe~meld, beduimelen
beek, baek, baeke, baekske, beek
beemd, baand, baend, baempke, beemd
been, bei~n, bein, bei~ntje, been
beer, baer, baere, baerke, beer; (grote zwarte) kolenkachel
beer, bie~r, bie~re, bierke, beer (man. varken)
beest, bieës, bieëste, bieësje, beest; dier
beestachtig, bieësechtig, beestachtig
beesterij, bieësterie, beestenboel
beestig, bieëstig, geweldig
beetje, bietje, beetje
begaden, begaje, genieten
begaving, begaoving, begaovinge, stuip
begeven, begaeve, begeven
begijn, begie~n, begie~ne, begijn; kloosterzuster
begrafenismis, begreffenismis, uitvaartdienst
begrijpen, begrie~pe, begraep – begraepe, begrijpen
begroeien, begräöje, begräöjde – begräöjd, begroeien
begroten, begroeëte, begroten
begroting, begroeëting, begroting
behaard, behäörd, behaard
beheren, behiere, behie~rde – behie~rd, beheren
behoorlijk, behuurlik, behoorlijk
behouden, behalde, behael – behalde, behouden
behuizing, behoe~zing, behuizing
bejaard, bejäörd, bejaard
bekend, bekind, bekinder – bekins, bekend
bekende, bekinde, bekende
bekijken, bekie~ke, bekaek – bekaeke, bekijken
bekleden, bekleie, bekleide – bekleid, bekleden
bekleding, bekleiing, bekleding
beklopt, beklop, getikt
beklotsen, beklotse, bekijken
bekostigen, beköstige, bekostigen
bekruipen, bekroe~pe, bekraop – bekraope, bekruipen
bekwaam, bekwaom, bekwaam
belangrijk, belangrie~k, belangrijk
beledigen, beleidige, beledigen
beleefd, belèf, beleefd
Belg, Bels, België
Belgisch, Bels, Belgisch
bellenboom, belleboum, schellenboom
bellenstruik, bellestroe~k, fuchsia
beloken Pasen, Blaoke Passe, Beloken Pasen
belonen, beloeëne, beloeënde – beloeënd, belonen
beloop, beloup, beloop
beloven, belaove, belafde – belaf, beloven
belroos, belroeës, belroos
bemeubelen, bemuibele, meubileren
bemoeial, bemaojal, bemoeial
benadelen, benaodeile, benadelen
bendel, bindel, (ald Veldes) sokophouder
bengel, bingel, bingels, bingelke, bengel
bengelen, bemmele, biemele, bengelen
benieuwd, benie~d, benieuwd
benieuwen, benieje, benieuwen
benzine, benzien, benzine
bepaald, bepaold, bepaald
bepalen, bepaole, bepaolde – bepaold, bepalen
berapen, beraope, beroepen
Berlijn, Berlie~n, Berlijn
berm, berm, berme, bermke, mijt; korenmijt
bermen, berme, opstapelen
berrie, börrie, draagbaar
bescheid, bescheid, bericht
bescheiden, bescheie, bescheiden
beschelden, beschelde, ontgelden
beschijten, beschie~te, beschaet – beschaete, beschijten
beschimmelen, beschummele, beschimmelen
beschot, beschaot, beschot
beschuit, beschuut, beschute, beschuutje, beschuit
besimd, bezump, betraand
beslaan, beslaon, beslaog – beslage, beslaan (paard)
beslag, beslaag, beroerte
besluiten, besloe~te, beslaot – beslaote, besluiten
bestaan, bestaon, bestaan (zn)
bestaan, besteit, bestónd – bestaon, bestaan
besteden, bestaeje, bestaejde – bestaejd, besteden
bestemd, bestump, bestemd
bestemming, bestumming, bestemming
bestuiten, bestu~te, bestuutde – bestuut, ophemelen
betekenen, beteikene, beteikende – beteikend, betekenen
beter, baeter, baetere, beter (genezen)
beteren, baetere, beter worden
beterkoop, baeterkoup, goedkoper
betoppen, betoepe, betoepde – betoep, oplichten; bedriegen
betraand, betraond, betraand
betuigen, betuge, betuugde – betuug, betuigen
beuken, bäöke, huilen
beuklip, bäöklip, huilebalk
beukmuil, bäökmoel, huilebalk
bevelen, bevaele, bevelen
bevetzakken, bevetzakke, bevuilen
bevoelen, beväöle, bevulde – bevuld, betasten
bevoorbeeld, bevurbeeld, bijvoorbeeld
bevriend, bevrind, bevriend
bewaarschool, bewaarschoeël, kleuterschool
bewegen, bewaege, bewaog – bewaoge, bewegen
beweren, bewaere, bewaerde – bewaerd, beweren
bewijs, bewie~s, bewie~ze, bewieske, bewijs
bewoner, bewoeëner, bewoner
bezem, bessem, bessems, bessemke, bezem; hárde bessem straatbezem
bezemen, besseme, bessemde – gebessemd, vegen
bezemstek, bessemstek, bezemsteel
bezet, bezatte, bezet
bezeten, bezaete, bezeten
bezijden, beziejes, bezijden; naast
bezoek, bezäök, bezoek
bezopen, bezaope, dronken
bezorgd, bezörg, bezorgd
bezwaar, bezwaor, bezwaar
bezwijken, bezwie~ke, bezweek – bezweke, bezwijken
bidden, baeje, baejde – gebaejd, bidden
bidprentje, baejprintje, bidprentje
bieden, bieje, baoj – gebaoje, bieden
bier, baer, birke, bier
bies, bis, bizze, bies (waterplant)
biezen, baeste, baestde – gebaes, (ald Veldes) stoelenmatten (ww)
biezer, baeser, (ald Veldes) stoelenmatter
big, bag, bagge, big
bij, beej, beje, bij (insect)
bij, bee~j, bij (bw)
bijbel, bie~bel, bijbel
bijbenen, beejbeine, bijbenen
bijbrengen, beejbringe, broch beej – beejgebrach, bijbrengen
bijdehandje, betje behei, bijdehandje
bijdragen, beejdrage, bijdrage
bijeen, beejein, bijeen
bijenkoningin, bejekunningin, bijenkoningin
bijenkorf, bejekörf, bijenkorf
bijenwas, bejewas, bijenwas
bijgelovig, beejgeluivig, bijgelovig
bijgeluid, beejgeluu~d, bijgeluid
bijl, bie~l, bie~le, bielke, bijl
bijlage, beejlage, beejlages, bijlage
bijleggen, beejlegge, lag beej – beejgelag, bijleggen
bijnaam, beejnaam, bijnaam
bijslaap, beejslaop, maîtresse
bijsmaak, beejsmaak, bijsmaak
bijstaan, beejstaon, stond beej – beejgestaon, bijstaan
bijstand, beejstand, bijstand
bijstandsuitkering, beejstandsoe~tkie~ring, bijstandsuitkering
bijstemmen, beejstumme, beamen
bijten, bie~te, baet – gebaete, bijten
bijtertjes, bie~terkes, gebit; tand
bijtmiddel, bie~tmiddel, bijtmiddel
bijverdienste, beejverdinste, bijverdienste
bijwerken, beejwerke, werkde beej – beejgewerk, bijwerken
bijzaak, beejzaak, beejzake, bijzaak
bijzonder, bezónder, bezónger, bijzonder
binden, binge, bóng – gebónge, binden
binnenstebuiten, binneste boe~te, binnenste buiten
blaak, bläök, walm
blaar, blaor, blaar
blaas, blaos, blaoze, bläöske, blaas
blad, blaad, blaar, bledje, blad; tijdschrift
bladen, blaje, blaajde – geblaajd, bladeren
blaken, bläöke, bläokde – gebläökd, walmen; dampen
blaker, bläöker, rood hoofd
blas, blas, bleek (bn)
blauwig, blauwsig, blauwachtig
blazen, blaoze, bloos – geblaoze, blazen
bleek, bleik, bleek (bn)
bleek, bleik, bleek (zn)
Blerick, Blierick, Blerick
blij, blie, bliejer – blie~s, blij
blijdschap, bliedschap, blijdschap
blijken, blie~ke, blaek – geblaeke, blijken
blijven, blie~ve, blaef – geblaeve, blijven
blik, blik, blikke, blikske, blik
blindganger, blindgenger, blindgengers, blindganger
bloed, blaod, bloed
bloeden, blaoje, blaojde – geblaojd, bloeden
bloedvink, blaodvink, blaodvinke, blaodvinkske, goudvink
bloedworst, blaodwors, bloedworst
bloei, bläöj, bloei
bloeien, bläöje, bläöjde – gebläöjd, bloeien
bloem, blaom, blaome, blumke, bloem
bloemist, blaomis, blaomiste, bloemist
bloempot, blaompot, blaompöt, blaompötje, bloempot
bloot, bloeët, bloeëter – bloeëts, bloot
blootsvoets, bloeëtvuts, blootsvoets
bluts, bluts, bult (op het hoofd); hoofd
bobbel, boebel, boebels, bubelke, bobbel
bobbel, broebel, broebels, brubelke, pukkel (bult)
bocht, boch, bochte, böchske, bocht
bocht, bóch, buch, buchske, nest; allegaartje; rommel
bochten, bóchte, bóchde – gebóch, nestelen
bode, boeëde, bode
bodem, baom, bäöm, bodem; zitvlak; achterwerk
boek, baok, beuk, bukske, boek
Boekend, Bookend, Boekend
boekerel, boekael, boeman
boekvink, baokvink, baokvinke, baokvinkske, boekvink; vink
boekvorm, baokvorm, boekvorm
boekweit, baokes, boekweit
boer, boe~r, boe~re, boerke, boer
boerderij, boe~rderie, boerderij
boerendorp, boe~redörp, boerendorp
boerenmoes, boe~remós, boerenkool
bof, bóf, bof (ziekte)
bofkont, bófkónt, bofferd
bok, boek, buuk, buukske, bok
bokkensprong, boekespróng, boekesprung, bokkesprong
bokking, bukkem, bukkems, bukkemke, bokking
boks, bóks, bókse, bukske, broek; wortelgestel (boom)
boksen, boekse, boeksde – geboeks, boksen
bokser, boekser, boeksers, bokser
bokspringen, boekspringe, haasje-over
bokspulver, bóksepolver, scheet
boksschijter, bókseschie~ter, bangerik
bokstas, bóksetes, bóksetesse, bókseteske, broekzak
bol, baol, bol (-staan)
bol, ból, böl, bölke, bol
bolderkar, bolderkár, bolderkárre, bolderkárke, bolderwagen
bom, bóm, bómme, bumke, bom
bom, bóm, augurk (dik)
bon, bón, bónne, bunke, bon
bondig, bundig, bondig
bonenkruid, boeënekroe~d, bonenkruid
bonenmolen, boeënemulke, snijbonenmolen
bonenschaal, boeëneschaal, bonenschil
bonenstaak, boeënestaak, bonenstaak
bonenstro, boeënestroeë, bonenstro
bonje, boenje, bonje
bons, boens, bons
bonzen, boenze, bonzen
boodschap, baodschap, baodschappe, boodschap
boog, baog, bäög, bäögske, boog
boom, boum, buim, bömke, boom
boomgaard, bóngerd, boomgaard
boon, boeën, boeëne, buuentje, boon
boor, baor, baore, bäörke, boor
boord, baord, baorde, bäördje, boord
boorden, bäöre, omzomen
boot, boeët, buuej, buuetje, boot
bord, brit, britte, britje, schot voor kar of wagen
boren, baore, baorde – gebaord, boren
borg, börg, borg
borst, bors, borste, börske, borst
borstel, börstel, börstels, börstelke, borstel
borstelen, börstele, börstelde – gebörsteld, borstelen
borstsuiker, borssókker, kandijsuiker
bos, boes, buus, buuske, bos (bijv. bloemen); boes blaome boeket
bos, bos, bös, böske, bos
bot, bót, bótter – bóts, bot (niet scherp)
boter, bótter, boter
boter stoten, bótter stoeëte, karnen
boterbloem, bótterblaom, boterbloem
boterbrief, bótterbrifke, trouwakte
boterham, bótterham, bótterhamme, bótterhemke, boterham
boterhamzakje, bótterhammezekske, boterhamzakje
boterletter, bótterletter, boterletter
botermelk, bóttermelk, karnemelk
botermes, bóttermets, botermes
botersaus, bóttersaus, botersaus
botervlaai, bótterflaaj, botervlaai
bots, boets, bons
botsauto, boetsauto, botsauto
botse, boetse, boetsde – geboets, botsen
bout, bolt, bölt, böltje, schroefbout
bouten, boute, boutde – gebout, schijten
bouw, bouw, graanoogstperiode
bouwen, bouwe, ploegen
boven, bouve, boven
bovenbeen, bouvebei~n, dijbeen
bovenlaag, bouvelaog, bovenlaag
bovenloop, bouveloup, bovenloop
bovenover, bouvenuvver, bovenover
boventoon, bouvetoeën, boventoon
bovenwoning, bouvewoeëning, bovenwoning
braadworst, braodwors, braadworst
braaf, braaf, gehoorzaam
braam, braomel, braomele, bräömelke, braambes; sufferd
braden, braoje, braojde – gebraoje, braden
brand, brand, brendjes, brendje, brand
branden, börre, börde – gebörd, branden
brandewijn, brandewie~n, brandewijn
brandhout, brandholt, brandhout
bras, brats, bruts, prakje
brasem, brieësem, brieësems, brieësemke, brasem
brassel, brazzel, mengelmoes
brasselen, brazzele, prakken
Bree, Bree, Maasbree
breed, breid, breier – breids, breed
breedte, breidte, breedte
breekbaar, braekbaar, breekbaar
breinaaldenkoker, breinaldekaoker, breinaaldenkoker
breken, braeke, braok – gebraoke, breken
brem, brum, brumme, brem
brengen, bringe, brach – gebrach, brengen
brief, braef, braeve, brifke, brief
briefje, brifke, bankbiljet
briefkaart, braefkaart, briefkaart
brievenbus, braevebus, brievenbus
brigadier, briggedaer, brigadier
brik, brik, briek, brikke, brikske, steen; baksteen
bril, brael, bril, brilke, bril
brillenschede, brilleschei, briletui
broche, bros, broche
broei, bräöj, bouillon
broer, braor, breurs, breurke, broer
brok, brok, brök, brökske, brok
brommen, brómme, brommen
brommer, brómmer, bromfiets
bromtol, brómtaol, bromtol
bromvlieg, brómvlaeg, bromvlieg
bron, brón, brónne, brunke, bron
brood, broeëd, bruuej, roggebrood
broodje, bruuedje, bruuedjes, broodje
broodmager, broeëdmager, broodmager
broodmes, broeëdmets, broodmes
broodplank, broeëdplank, broodplank
broodrooster, broeëdruuester, broodrooster
broodtrommel, broeëdtrómmel, broeédtrömmelke, broodtrommel
broos, broeës, broos
brug, bruk, brukke, brukske, brug
bruid, broe~d, broe~de, bruudje, bruid
bruidje, bruudje, verloofde (v)
bruidskleed, broe~dskleid, bruidskleed; trouwjurk
bruidsknecht, broe~dsknech, broe~dsknechte, broe~dsknechje, bruidsjonker
bruidsmaagd, broe~dsmechje, broe~dsmechjes, bruidsmeisje
bruidspak, broe~dspak, trouwkostuum
bruidssuiker, broe~dssókker, bruidssuiker
bruik, broe~k, gewoonte
bruikbaar, broe~kbaar, bruikbaar
bruikleen, broe~klieën, bruikleen
bruiloft, broeluf, broelufte, bruiloft
bruin, broe~n, bruin
bruine suiker, broe~ne sókker, bastaardsuiker
bruinig, broensig, bruinachtig
bruisen, broe~ze, bruisen
bruiser, broe~zer, rioolmonding
bühne, buun, bühne
bui, buuj, buje, bu~ke, bui
buigen, buige, baog – gebaoge, buigen
buik, boe~k, boe~ke, buukske, buik
buikman, boe~kman, boe~kmanne, boe~kmenke, broodpop
buiknagel, boe~knagel, navel
buikpijn, boekpie~n, buikpijn
buil, buul, bule, buulke, buidel
buis, buu~s, bu~ze, buuske, buis
buiten, boe~te, buiten
buiten westen, boe~teweste, bewusteloos
buitenbeentje, boe~tebein, boe~tebeintje, buitenbeentje
buitendeur, boe~tedeur, buitendeur
buitengewoon, boe~tegewoeën, buitengewoon
buitenkant, boe~tekant, buitenkant
buitenland, boe~teland, buitenland
buitenlander, boe~telander, boe~telenders, buitenlander
buitenleven, boe~telaeve, buitenleven
buitenlucht, boe~telóch, buitenlucht
buitenmens, boe~temins, buitenmens
buitenshuis, boe~teshoe~s, buitenshuis
buitenspel, boe~tespel, buitenspel
buitenstaander, boe~testaonder, buitenstaander
buitenste, boe~teste, buitenste
buizen, boe~ze, boe~sde – geboe~s, waaien (hard)
buizen, buize, zuipen
buizenfabriek, bu~zefebriek, buizenfabriek
bullenmerk, bullemerk, Vlaamse gaai
burgemeester, burgemeister, burgemeester
burgerij, burgerie, burgerij
butsen, butse, butsde – gebuts, kneuzen
buurtvereniging, buurtvereiniging, buurtvereniging
cacaoboon, cacaoboeën, cacaoboeëne, cacaoboon
cacaoboter, cacaobótter, cacaoboter
cadeau, kedo, cadeau
cadet, kedet, kedette, kedetje, cadet
café, kefee, kefees, kefeke, café
capabel, kómpabel, capabel
carbid, kerbied, carbid
carrousel, kárresel, draaimolen
catechismus, kattechiem, catechismus
chic, sjiek, deftig; tof
chocolade, sjókkelaat, chocolade
cichorei, sekrei, cichorei
cijfer, cie~fer, cie~fers, cie~ferke, cijfer
cijferen, cie~fere, cijferen
clown, kloon, clown
club, klup, club
cognac, kónjak, kónjekske, cognac
cokes, kooks, cokes
commies, kemie~s, douane
communicant, kemúniekentje, communiekantje
communie, kemúnie, communie
communist, kómmenis, kómmeniste, communist
compagnie, kómpenie, compagnie; gezelschap
compliment, kómplement, kómplemente, kómplementje, compliment
content, kóntent, tevreden
courage, kraas, moed
crèmeschnitt, crèmesnitje, tompouce
crêpepapier, kreppepeer, crêpepapier
daar, dao, daar
daaraan, dao-aan, daaraan
daarbij, daobeej, daarbij
daarbuiten, daoboe~te, daarbuiten
daarginds, daoguns, daarginds
daarheen, daohin, daarheen
daarher, daohaer, daarheen
daarin, dao-in, daarin
daarmee, daomei, daarmee
daarna, daonao, daarna
daarnevens, daonaeve, daarnaast
daarom, daorum, drum, daarom
daarop, dao-op, daarop
daarvan, daován, daarvan
daarvoor, daoveur, daarvoor
daas, daes, daeze, daas
dabben, dabbe, dabde – gedab, wroeten
dadelijk, dalik, dadelijk; straks, strakjes
dag, daa~g, daag, dag
dagdeel, daagdeil, dagdeel
daghuur, daaghäör, dagloon
daghuurder, daaghäörder, dagloner
dak, daak, dake, dákske, dak
dakdekker, daakdekker, dakdekker
dame, dam, vrouw (in kaartspel)
dampig, dempig, kortademig
dans, dans, denske, dans
darm, de~rm, derm, dermke, darm
das, das, des, deske, das
dat, dát, dat
dazelen, dazele, bibberen
deeg, deig, deeg
deel, dei~l, deile, deilke, deel; ’n del, aantal
deelnemer, deilnaemer, deilnaemers, deelnemer
deels, deils, gedeeltelijk
deem, daem, daeme, dimke, speen (koe)
degen, daege, daeges, degen
deken, daeke, daekes, deken
dekje, dekske, dekskes, sierkleedje
deksel, dets, kop
del, del, slons
delen, deile, delde – gedeld, delen
den, den, dorsvloer (leem)
denkelijk, dinkelik, vermoedelijk
denken, dinke, dóch – gedóch, denken
denker, dinker, denker
dertien, dertieën, dertien
desnoods, desnoeëds, desnoods
dessin, desseng, dessin
destijds, destie~ds, destijds
deswege, deswaege, vandaar
deugen, douge, deugen
deugniks, dougeniks, deugniet
deun bij, doeën beej, doeënbeej, nabij; dichtbij
deun bijeen, doeën beejein, dicht bijeen
deur, deur, deure, durke, deur
deurraam, durraam, deurkozijn
deurstijl, durstie~l, deurkozijn
deze, daeze, dizze, deze
diedelen, diedele, kliederen
dief, daef, daeve, difke, dief
diender, dinder, dienaar
dienen, daene, dinde – gedind, dienen
dienst, dins, dinste, dienst
dienster, dinster, serveerster
diep, daep, daeper – dips – dipste, diep
diepte, dipte, diepte
dijk, die~k, die~ke, dijk
dik, diek, dieker – dieks, dik
dik, duk, dukker – duks, vaak; dikwijls
dik opeen, diek op ein, dicht op elkaar
dikbevolkt, diekbevolk, dichtbevolkt
dikte, diekte, dikte
ding, dink, dinger, dingske, ding
dinsdag, dinsdig, dinsdag
direct, drek, direk, meteen; direct; dadelijk; onmiddellijk
dochter, dochter, döchter, döchterke, dochter
dode, doeëje, dode
dodenwagen, doeëjewage, lijkwagen
doek, daok, deuk, dukske, doek
doelie, doelie, slons
doen, daon, deej – gedaon, doen
dof, dóf, dóffer – dófs, dof
dol, daol, duizelig
dole, däölke, däölkes, kauw
dominee, daominee, daominees, dominee
dommelen, doe~mele, knikkebollen; dutten
dommigheid, dómmigheid, domheid
dompig, dómpig, bedompt
donateur, dónneteur, dónneteurs, donateur
donderdag, dónderdig, donderdag
dood, doeëd, dood
doodgraver, doeëjegraever, doodgraver
doods, doeëds, duuëds, doeëdser – doeëds, doods
doodsbericht, doeëdsberich, overlijdensadvertentie
doodsbrief, doeëdsbreef, rouwbrief
doodzwijgen, doeëdzwie~ge, doodzwijgen
doof, douf, douver – doufs, doof; gevoelloos
dooien, däöje, däöjde – gedäöjd, dooien
doopbewijs, duipbewie~s, duipbewie~ze, doopbewijs
doopkaars, duipkers, doopkaars
doopsel, duipsel, duipsels, doopsel
doopvont, duipvónt, doopvont
doordoen, daordaon, wegstrepen
dooreen, daorein, doorelkaar
dooreen genomen, dórein genaome, gemiddeld
doorhouden, doorhalde, hael daor – daorgehalde, oud en nieuw vieren
doorkneden, doorknaeje, doortrappen
doorn, daore, dör, däörke, doorn
doornheg, däörehek, meidoornhaag
doorslag, daorslaag, vergiet; centerpons
doortreder, doortraejer, doortrapper
doortrekken, doortrekke, doorspoelen
doos, doeës, doeëze, duueske, doos
dop, dop, döp, döpke, dop
dopen, duipe, döpde – gedöp, dopen
doppen, döppe, döpde – gedöp, doppen
dorp, dörp, dörpe, dörpke, dorp
dorpel, dölper, dorpel
dorpse, dörpse, dorpeling
dorskast, dorskas, dorsmachine
dorstig, dörstig, dorstig
dorsvlegel, dorsvlaegel, dorsvlegel
douane, doeaan, douane
dove, douve, dove
dovenetel, douvenaetel, dovenetel
dozijn, dezien, dozijn
draad, draod, dräöj, drödje, draad
draadezel, draodaezel, draodaezels, fiets
draadnagel, draodnagel, draadnagel
draai, drei, draai
draaien, dreie, dreide – gedreid, draaien
draaikont, dreikónt, draaikont
draaiorgel, drei-örgel, draaiorgel
draaischijf, dreischie~f, draaischijf
draf, draf, drefke, draf
dragen, drage, draog – gedrage, dragen
drager, draeger, draegers, bagagedrager
drank, drank, dranke, drenkske, drank
drats, drats, smurrie
dreeg, dreig, ondiep
drek, drek, vuil (zn); onkruid
drekbak, dreksbak, vuilnisbak
drekemmer, drekseimer, vuilnisemmer
drekhoop, drekshoup, vuilnisbelt
drekkar, drekskár, vuilniswagen
drekzak, drekszak, vuilniszak
drevel, draevel, drevel
dribbeltje, drubelke, drubelkes, peuter
drie, dreej, drie
drieërlei, dreejerlei, drieërlei
driehoek, dreejhaok, driehoek
driekantig, dreejkentig, driekantig
Driekoningen, Dreejkeuninge, Driekoningen
drieling, dreejling, drieling
drijven, drie~ve, draef – gedraeve, drijven
drijver, drie~ver, dobber; tol; drevel
drijveren, drie~vere, drie~verde – gedrie~verd, tollen
drinken, drinke, drónk – gedrónke, drinken
droes, drao~s, drab; koffiedik
droesboks, draosbóks, treuzelaar
droevig, dreuvig, droevig
droge, druuege, geheelonthouder
droge worst, druuegwors, cervelaatworst
drogen, druuege, drogen
droger, druueger, droger
drol, drol, dröl, drölke, drol
dromen, druime, drömde – gedrömp, dromen
droog, druueg, druueger – druuegs, droog
droogte, druuegte, droogte
droom, druim, droom
droomwereld, druimwerreld, droomwereld
dropje, druupke, kindje
druipen, drupe, druupde – gedruup, druipen
druipneus, druupneus, druipneus
drup, draop, dräöp, dräöpke, druppel
drupje, dröpke, dröpkes, borrel
drupjesglas, dröpkesgláske, borrelglaasje
druppelen, drupele, drupelde – gedrupeld, druppelen
dubbel, dobbel, dubbel
dubbelganger, dobbelgenger, dobbelgengers, dubbelganger
dubbeltje, dubbelke, dubbelkes, (ald Veldes) dubbeltje
duchtig, dichtig, duchtig
duidelijk, du~delik, du~deliker – du~deliks, duidelijk
duif, doe~f, doe~ve, duufke, duif
duiles, dölles, duiles, dwaas (gek); sul
duim, doe~m, duum – doe~me, duumpke, duim
duimen, doe~me, doemde – gedoemd, duimen; duimzuigen
duimstok, doe~mstok, duimstok
duister, duuster, duusterder – duusters, duister; donker
duivel, du~vel, du~vels, du~velke, duivel
duivelshaar, du~velshaor, donshaar
duiveltje, du~velke, potkacheltje
duizelen, du~zele, duizelen
duizelig, du~zelig, duizelig
duizend, doe~zend, duizend
dumpel, dumpel, deuk
dunnen, dunne, dunde – gedund, uitdunnen van planten
duren, deure, deurde – gedeurd, duren
durf, dörf, durf
durven, dörve, dörfde – gedörf, durven
duur, däör, durder – durst, duur
duurte, durte, duurte
duw, doew, doewe, duw
duwen, doewe, doewde – gedoewd, duwen
echt, ech, echt; heus
eczeem, ekzieëm, eczeem
edelen, aedele, edelen
edik, aek, azijn
eed, eid, eed
eekkat, eikketske, ingketske, eekhoorn
eekkater, eikkater, ingkater, eekhoorn
een, ein, een (telwoord)
een, en, ’n, enne, ’ne, ennen, ’nen, een (lidwoord)
eend, aend, aende, aendje, eend
eendeels, eindeils, enerzijds
eenkennig, einkinnig, eenkennig
eenoger, einuiger, ettergezwel
eens, ens, eens
eenstemmig, einstummig, eenstemmig
eentonig, eintoeënig, eintoeëniger – eintoeënigs, eentonig
eenvoudig, invoudig, invoudige, eenvoudig
eenzaam, einzaam, eenzaam
eer, ie~r, ieër, alvorens; eerder
eer, ie~r, eer
eerder, ie~rder, eerder
eergisteren, ie~rgister, eergisteren
eerlijk, ie~rlik, ie~rliker – ie~rliks, eerlijk
eerst, ie~rs, ie~rste, eerst
eerstens, ie~rstes, ten eerste
eeuw, ieëw, ieëwe, eeuw
eeuwig, ieëwig, eeuwig
effen, effe, egaal
effenaf, effenaaf, kortaf
effenwegge, effewek, witbrood
eg, aeg, aege, eg
egaal, egaal, onverschillig
eggen, egge, egde – geëg, eggen
ei, ei, eier, eìke – eikes, ei
eierdooier, eierdäöjer, eierdäöjers, eierdooier
eierdop, eierdop, eierdöp, eierdöpke, eierdop
eierkoek, eierkaok, eierkeuk, eierkukske, eierkoek
eigen, eige, kenmerkend; vertrouwd
eigenaar, eigenaer, eigenaere, eigenaar
eigengemaakt, eigegemák, zelfgemaakt
eigenhandig, eigehendig, eigenhandig
eigenlijk, eigelik, eigenlijk
eigenmachtig, eigemechtig, eigenmachtig
eigenwijs, eigewie~s, eigenwijs
eikenboom, eikenboum, eikebuim, eikebömke, eikenboom
einde, end, eind
eindelijk, enseling, eindelijk
eindelijk, intelik, eindelijk
eksteroog, eksteroug, likdoorn
elastiek, illestiek, elastiek
elektrisch, lektries, elektriciteit
elk, ilk, elk
elleboog, ellebaog, ellebäög, elleboog
ellende, ieëlend, ellende
emerig, ieëmerig, mierzoet
emmer, eimer, eimers, eimerke, emmer
enfin, afeng, effeng, enfin; kortom
eng, ing, inger – ings, nauw
engel, ingel, ingelke – ingelkes, engel
Engeland, Ingeland, Engeland
Engelsman, Ingelsman, Engelsman
enkel, inkel, inkels, enkel (voet)
enkel, inkel, enkel
enkeling, inkeling, enkeling
enten, inte, enten (ww)
eraan, d’r aan, eraan
erfdeel, erfdeil, erfdeel
ergens, örges, ergens
erkenning, erkinning, erkenning
erkentelijk, erkintelik, erkentelijk
erven, erve, orf – ge-orve, erven
erwt, aert, aerte, aertje, erwt
eten, aete, aot – gegaete, eten
etenstijd, aetestie~d, etenstijd
etenswaar, aeteswaar, etenswaar
euch, óg, ógge – óggen, uw
euch, óg, u
even, aeve, hetzelfde
even, aeve, quitte
eveneens, aevenens, eveneens
evengoed, aevegaod, evengoed
evenmin, aevemin, evenmin
eventjes, efkes, even
evenveel, aevevuuel, evenveel
evenwel, evvel, evenwel; echter
ezel, aezel, aezels, aezelke, ezel
ezelactig, aezelechtig, ezelachtig
ezelsoor, aezelsoeër, aezelsoeëre, ezelsoor
fabriek, febriek, febrieke, febriekske, fabriek
failliet, fejiet, feliet, failliet
falen, faele, faelde – gefaeld, ontbreken
familie, femie~lie, femie~lies, familie
fanfare, fanfaa~r, fanfare
fats, fátse, eenling; vrijgezel
fatsoen, fetsoe~n, fatsoen
fazant, fezant, fezante, fazant
februari, fibberwarie, februari
feest, fieës, fieëste, fieësje, feest
feestdag, fieësdaag, fieësdaag, feestdag
fehler, faeler, faelers, faelerke, mankement
felicitatie, filesetatie, felicitatie
feliciteren, filesetere, feliciteren
femelkont, faemelkónt, mooiprater
femeltje, fiemelke, stukje
femelwerk, fiemelwerk, monnikenwerk
fiedelaar, fiedelaer, violist
fiep, faep, faepe, feesttoeter
fiepen, faepe, kletsen
fieten, fiete, fietde – gefiet, vluchten; weglopen
fijn, fie~n, fie~ner – fiens, fijn; tenger; deftig; spitsvondig
fijt, fie~t, fijt
fik, fiks, keeshond
fikken, fikken, fikde – gefik, branden
fimpen, fimpe, fimpde – gefimp, vuurtje stoken
flanel, flenel, flanel
flap, flap, flapdrol; dwaas (gek)
flard, flang, flange, flengske, strook stof; flengske (ald Veldes) sierstrook
flarus, flarus, flapdrol; dwaas (gek)
flats, flaats, boem
flatsen, flatse, flatsde – geflats, ploegen (ondiep); zakken (voor examen)
flikflooien, flikvloeëje, flikvlooien
flint, flimpe, aanmaakhoutjes
fluisteren, fluustere, fluisteren
fluit, fluite, flaot – geflöt, fluiten
fluitenhout, fluiteholt, vlierhout
fluiterkaas, fluiterskieës, kaas van zure melk; hangop
fluweel, flewie~l, flewie~le, fluweel
foetelaar, foe~telaer, foe~telaers, valsspeler; foetelaar
foetelen, foe~tele, foe~telde – gefoe~teld, valsspelen
fommelig, fómmelig, verfomfaaid
fop, föp, föppe, föpke, speen; fopspeen
fornuis, fernuu~s, fernuze, fernuuske, fornuis
frak, frak, rokkostuum
framboos, framboeës, framboeëze, framboos
frame, fraem, fraems, frame
franje, franjel, franjels, franje (zn)
Frankrijk, Frankrie~k, Frankrijk
Fransoos, Fransoos, Fransoze, Fransman
frech, vrech, vrek, brutaal
frechlap, vrechlap, vreklap, brutaal iemand
frees, fraes, fraeze, fraeske, frees
frezen, fraeze, fraesde – gefraes, frezen
frommelen, froemele, frommelen
fronsel, frunsels, rimpels (in gezicht)
fuik, foe~k, fuik
futselneulen, fiespernölle, prutsen
gaaf, gieëf, gaaf
gaan, gaon, ging – gegaon, gaan; gank! ga!
gaaplepel, gaaplaepel, kijker (nieuwsgierig)
gaar niet, gaarnaet, gaarni, helemaal niet
gaardenier, gárdenaer, tuinder; groentekweker
gaarne, gaer, graag
gadel, gäöl, peettante
gaden, gaaie, gaje, gaaide – gegaaid; gaajde – gegaajd, bevallen; aanstaan
gaffel, gavel, gaffel; hooivork
gamasche, kamasse, beenkappen
gang, gank, geng, gengske, gang
gans, ga~ns, helemaal; totaal; volledig
gapen, gape, gápde – gegáp, geeuwen
garage, graasj, garage
garenpaap, garepaap, libel
garf, gerf, gerve, gerfke, schoof
garstig, gárs, ranzig
gas, gaas, gas
gas, gats, gatse, getske, steeg
gasfik, gäötefiks, straathond
gasthuis, gashoe~s, gashuus, ziekenhuis
gastspreker, gasspraeker, gasspraekers, gastspreker
gat, gaa~t, gate, gátje, gat
gebakje, gebákske, gebakje
geboden, gebaoje, geboden
geboren, gebaore, geboren
gebruik, gebroe~k, gebruik
gedons, gedu~ns, drukte; gedoe
geeën, gaeje, gaejde – gegaejd, wieden
geen, gen, genne, geen
geer, gier, perceel (driehoekig)
geest, geis, geest
geestelijke, geiselik, geestelijke
gegeven, gegaeves, gegevens
gehakt, gehak, gehakt
geheng, gehing, scharnier
gehoor, gehuu~r, gehoor
gekruid, gekruud, gekruid
gekruiden, gekruje, kruiden
geleerd, gelie~rd, gelie~rder – gelie~rds, geleerd
gelei, geleis, rails
gelijk, gelie~k, gelijk; eender
geloof, geluif, geloof
geloven, gluive, glöfde – geglöf, geloven
gelp, gelp, mals
geluid, geluu~d, geluje, geluudje, geluid
gemak, gemaa~k, gemak
gemalen pindraad, gemale pindraod, heksenpoeder
gemeenschap, gemeinschap, gemeenschap
gemeente, gemint, gemintes, gemeente
gemeentebedrijf, gemintebedrie~f, gemintebedrie~ve, gemeentebedrijf
gemeentebelasting, gemintebelasting, gemeentebelasting
gemeentebestuur, gemintebestuur, gemeentebestuur
gemeentegrond, gemintegrónd, gemeentegrond
gemeentehuis, gemintehoe~s, gemeentehuis
gemeentelijk, gemintelike, gemeentelijke
gemeentepils, gemintepils, drinkwater
gemeenteraad, geminteraod, gemeenteraad
gemenigheid, gemeinigheid, gemeenheid
gemoed, gemaod, gemoed
genaamd, genaamp, genaamd
gene kant, gunne kant, overkant; aan gunnekant aan de overzijde
genezen, genaeze, genezen
genieten, genaete, genieten
genoeg, genóg, genoeg
genoemde, genumde, voornoemde
Genooi, Genuue, Genooi
gepak, gepák, bagage
gerecht, gerich, rechtbank
gerei, grei, spullen
geruit, geruut, geruit
gerust, gerös, gerust
geschier, geschier, paardentuig
geslons, gesluns, ingewanden (van vee)
getuige, getuge, getuige
gevaar, gevaers, gevaarte
gevaar, gevaor, gevaar
gevallen, gevalle, gevael – gevalle, bevallen
geven, gaeve, gaof – gegaeve, geven
gever, gaever, gever
gevoel, geveul, gevoel
gevreet, gevraet, smoel
geweer, gewaer, geweer
geweide, geweide, gek
gewelf, gewölf, gewelf
gewoon, gewoeën, gewoon
gewoonte, gewoeënte, gewoonte
gezicht, gezich, gelaat
gezoks, gezoks, schorem (gemeen volk)
gezond, gezónd, gezond
giebelkont, giebelkónt, lachebek
giel, giel, giele, gielke, knikker (klei)
gierig, gaer, gierig
gieten, gaete, gaot – gegaote, gieten
gieter, gaeter, gieter
gietijzer, gaetie~zer, gietijzer
gif, gif, woede
giftig, giftig, woedend
gij, geej, u
gilde, gild, gilde
gilf, gilf, meeldauw
ginds, guns, ginds
gips, gieps, gips
gisteren, gister, gisteren
gladakker, gladdekker, gladjanus
glas, glaa~s, glaas, gleske, glas
glaskast, glaaskas, buffetkast
glint, gelint, afrastering (weiland)
goed, gaod, gaoje, goed; gaoje goede
goede boter, gaoj bótter, roomboter
goede kamer, gaojkamer, huiskamer
goedgeefs, gaodgaefs, gul
goedkoop, gaodkoup, gaodkouper – gaodkoups, goedkoop
gooien, goeëje, goeëjde – gegoeëjd, gooien
goot, gäö~t, goot
gordijn, gerdie~ne, gordijnen
gorgelen, görgele, görgelde – gegörgeld, gorgelen
goud, gold, golde, goud
graaf, graaf, geul; greppel
graf, graa~f, graf
grap, grepke, grapje
gras, graa~s, gras
grasje, graos, graspol
greien, greize, greisde – gegreis, pruilen
gresbuis, gresbuu~s, gresbuis
griek, graek, mopperaar; zuurpruim; persoon (nors)
grieken, graeke, mopperen
grienen, grie~ne, huilen
grijpen, grie~pe, graep – gegraepe, grijpen
grijs, grie~s, grie~zer, grijs; mistig
groeien, gräöje, gräöjde – gegräöjd, groeien
groen, greu~n, greu~ner – gruns, groen; rauw
groente, grunte, groente
groentesoep, gruntesoep, groentesoep
groep, groep, groepe, gruupke, groep
groezelen, gräözele, gräözelde – gegräözeld, verkneukelen
groot, groeët, groeëter – groeëts, groot
grootmoeder, groeëtmaoder, grootmoeder
grootmuil, groeëtmoel, praatjesmaker
groots, gruuets, trots
grootte, gruuette, grootte
grootvader, groeëtvader, grootvader
gruis, gruu~s, gruis
gruntje, gröntje, snoepje (heet)
haak, haok, häök, häökske, haak
haar, haor, haor, häörke, haar
haast, has, bijna
haast, has, spoed
hagedis, aektes, aektesse, aekteske, hagedis
halen, haole, haolde – gehaold, halen
hand, hand, hand, hendje, hand
handdoek, handdaok, handdeuk, handdukske, handdoek
handig, hendig, handig
handschoen, hás, hásse, handschoen
handveger, handvaeger, handveger; handvaeger en blik stoffer en blik
handvol, hampel, hempelke, handvol
hangen, hange, hóng – gehange, hangen
hanghout, hangholt, hankholt, slachthout; hankholt (ald Veldes)
hanglip, hanglip, pruillip
hangoor, hangoeër, zeur
hard, hárd, hárder – hárds, luid
haren, häöre, häörde – gehäörd, verharen (bij dieren)
harig, häörig, harig
haring, hie~ring, hie~ringe, hie~ringske, haring
hark, herk, herke, herkske, hark
harken, herke, herkde – geherk, harken
harmonica, monika, mondharmonica
hart, hárt, hárte, hártje, hart
hartelijk, hártelik, hartelijk
hartendief, hártedaef, hartendief
hartenjagen, hártejage, hartenjagen
hebben, hebbe, höbbe, hebben; höbbe (ald Veldes)
heel, hie~l, heel
heel deel, hie~l del, heleboel
heen, hin, heen; hin en truuk heen en terug
heer, hie~r, heer
hees, heis, hees
heet, heit, heiter – heits, heet
heffen, höffe, höfde – gehöf, tillen
heg, heg, hegge, hegske, haag
hegschool houden, hekschoeël halde, spijbelen
hekel, haekel, hekel
heksenscheut, heksescheut, spit
hel, hel, vitaal
hele hoop, hie~le houp, heleboel
helemaal, hielemaol, helemaal
hemd, hemp, hemde, hempje, hemd
hemdrok, hemtrok, borstrok
hemdslip, hempslup, hemdslip
hen, hin, hen (kip)
hengel, hingel, hengsel
hengst, hings, hengst
herfsthaan, herfshaan, herfshane, puber
herkomst, herkóms, herkomst
Herongen, Haeringe, Herongen
herrie, herrie, lawaai
herrieschopper, herrieschöpper, herrieschopper
hesp, hieëske (bovenste deel), varkenspoot
het, het, zij
heten, heite, haot – geheite, heten
Heythuysen, Heitse, Heythuysen
hiep, hieëp, hieëpe – hieëpke, hiep (soort hakbijl)
hier, heej, hier
hijgen, hie~ge, hie~gde – gehie~g, hijgen
hobbelig, hoebelig, hobbelig
hoed, haod, heuj, hudje, hoed
hoeden, huu~je, huu~jde – gehuujd, hoeden
hoefslag, hoefslaa~g, hoefslag
hoek, haok, heuk, hukske, hoek
hoekig, haokig, hoekig
hoerenkast, hoe~rekas, bordeel
hoestdrank, hoesdrenkske, hoestsiroop
hoesten, hóste, hósde – gehós, hoesten
hoeven, hóvve, hófde – gehóf, hoeven
hof, haof, häöf, höfke, tuin; hof
hofpadsoep, haofpaadsoep, groentesoep
hoge heer, hoeëge hie~re, notabelen
hoi, hoije, gegroet; tot ziens
hok, hok, hokke, hökske, hok
hol, haol, höl, hölke, hol
hommel, hómmel, hommel
hommelbeestje, hómmelbieësje, hómmelbieësjes, onweersvliegje
homp, hómp, hump, humpke, homp
hompelen, hómpele, hómpelde – gehómpeld, hompelen
hompelman, hampeleman, stuntelaar
hompestomp, hómpestómp, mankepoot
hond, hónd, hónk, hund, hung, hundje, hungske, hond; hónk (ald Veldes)
honderduit, hónderdoe~t, honderduit
hondsmoe, hóndsmuu, hondsmoe
honger, hónger, honger
hoofdprijs, houfprie~s, hoofdprijs
hoofdstel, hutsel, paardenhoofdstel
hoofdvlees, huidvleis, hoofdkaas; zult
hoog, hoeëg, hoeëger – hoeëgste, hoog
hoogte, huuegte, hoogte
hoogwaardig, hoeëgwaerdig, hoogwaardig
hooi, hui, hooi
hooien, huie, huide – gehuid, hooien
hooipaard, huipaerd, sprinkhaan
hooiwagen, huiwage, huiwages, langpootmug
hoop, houp, huip, höpke, hoop
hoorn, haorn, hör, hörke, hoorn
hopen, haope, haopde – gehaop, hopen
horde, haort, haorte, häörtje, rek
horen, hure, huurde – gehuurd, horen
Horn, Häör, Horn
hortig, hörtig, haastig
houden, hald dich, tot ziens
hout, holt, höltje, hout
Hout-Blerick, Holt-Blierick, Hout-Blerick
houtduif, holtdoe~f, holtdoe~ve, holtduufke, houtduif
houten, höltere, houten
houtje, höltje, stok (kort); sufferd
houtschob, holtschop, houtloods
houwen, houwe, houwde – gehouwd, slaan
huid, hoe~d, huid
huifkar, hoe~fkár, huifkar
huis, hoe~s, huu~s, huuske, huis
huiselijk, hoe~selik, huiselijk
huishoudster, hoe~shelster, huishoudster
huisje, huuske, toilet
huiskamer, hoe~skamer, woonkamer
hullewul, höllewöl, sufferd
hulp, hölp, hulp
hulpmiddel, hölpmiddel, hölpmiddele, hulpmiddel
hut, hutje, stulpje
huur, häör, huur
ieder, idder, iddere, ieder; elk; iddere iedere
ieder jaar, idder jaor, ieder jaar
iedere dag, idderen daag, iedere dag
iedere keer, idderskie~r, iedere keer; elke keer; telkens
iedere morgen, iddere morge, iedere morgen
iedereen, idderein, iedereen
iemand, immes, iemand
ijlen, ie~le, ielde – geield, ijlen
ijs, ie~s, ijs
ijsbeer, ie~sbaer, ijsbeer
ijsberen, ie~sbaere, ijsberen
ijsje, ie~ske, ie~skes, ijsje
ijver, ie~fer, ijver
ijzel, iesel, ijzel
ijzelen, iesele, ieselde – geïeseld, ijzelen
ijzer, ie~zer, ijzer
ijzeren, ie~zere, ijzeren
in die tijd, in daen tie~d, destijds
inbeeld, inbeel, verwaandheid
inbreken, inbraeke, braok in – ingebraoke, inbreken
inbreker, inbraeker, inbraekers, inbreker
ineens, inens, ineens; plotseling
inhoud, inhald, inhoud
inkeer, inkie~r, inkeer
inkomen, inkómme, inkomen
inkt, ink, inkt
inlijsten, inlie~ste, inlijsten
inschieten, inschaete, inschieten
inschrijfgeld, inschrie~fgeld, inschrijfgeld
inschrijven, inschrie~ve, inschrijven
inschudden, inschudde, inschenken
insgelijks, insgelie~ks, hetzelfde
inweken, inweike, inweken
inzepen, inzeipe, inzepen
jaan, gäön, (ald Veldes) zwad
jammer genoeg, jaomer genóg, helaas
jatten, jatte, stelen
jeppen, jeppe, zuipen
joekel, joerk, neus (opvallende)
joks, joeks, lol; pret; plezier
joksig, joeksig, lollig
jokskapel, joekskepel, joekskepelle, dweilorkest
jonkertjes, piejunkerke, duizendschoon
jopperkerel, joeperkael, voddeman
jotsen, joetse, joetsde – gejoets, uitgaan
juist, juus, zojuist
kaan, kaoj, kaoje, kaantje; kaoje verdroogd oogvocht
kaars, kers, kerse, kerske, kaars
kaarsenluchter, kerseluchter, kandelaar
kaart, kaart, kaarte, kaertje, kaart
kaarten, kaarte, kaarde – gekaard, kaarten (ww)
kaas, kieës, kieëze, kieëske, kaas
kaaskop, kieëskop, kieësköp, kaaskop
kabaal, kebaal, kabaal
kabouter, kabouter, kabuiterke, kabouter
kabuis, kappes, wittekool
kaf, kaaf, kaf
kaft, kaf, kaft
kakdoos, kakdoeës, toilet
kaken, käöke, boeren (oprispen)
Kaldenkirchen, Kaldekerke, Kaldenkirchen
kalebas, kallebas, kallebes, kallebeske, tas; handtas; damestas
kalf, kalf, kalver, kelfke, kalf
kalken, kelke, kelkde – gekelk, witten
kam, kaam, kam
kameel, kemie~l, kemie~le, kameel
kameraad, kammeraod, kammeräöj, vriend
kamizool, kammezäöl, persoon (omvangrijk)
kammen, keime, kemde – gekemp, kammen
kaneel, kenie~l, kaneel
kanon, kenón, kenónne, kanon
kanonnenzat, kenónnezát, stomdronken
kant, ván beis kante, van beide kanten
kantonnier, kantenaer, kantonnier
kantoor, kentoe~r, kentuurke, kantoor
kap, kap, kappe, kepke, kap
kapel, kepel, kepelle, kepelke, kapel
kapelaan, keplaon, kapelaan
kapeson, kappesoe~n, kopstuk (voor een koe)
kapot, kepot, kapot
kapotje, kepotje, condoom
kaps, keps, blut
kar, kár, kárre, kárke, kar
karbonade, kármenaaj, karbonade
kardets, kerdets, knikker (metaal); stuiter (ijzeren –)
karnen, kenne, karnen
karrenspoor, kárspaor, karrenspoor
karton, kertón, kertónne, kertunke, karton
karwans, kárwáns, schots en scheef
kas, kas, kes, kesje, kas
kast, kas, kes, keske, kast
kastanje, kestanjel, kestanjels, kastanje
kasteel, kestie~l, kestie~le, kestie~lke, kasteel
kat, kat, katte, ketje, kat
katapult, katteflierts, katapult
katje, ketjes, katjes
katoen, ketoe~n, ketoe~ne, katoen
katrol, ketrol, ketrolle, ketrölke, katrol
kattenmies, kattemieske, kattemieskes, kattemiskes, wilgenkatje; kattemiskes katjes
keer, kie~r, keer
keet, kieët, keet
kelderrat, kelderrat, kelderratte, pissebed
kennen, kinne, kinde – gekind, kennen
kennis, kinnis, kinnisse, kennis
kerel, kael, kels, kelke, kerel
keren, kaere, kaerde – gekaerd, vegen; bezemen
kers, kers, kerse, kerske, kers
kersenboom, kersenboum, kersebuim, kersebömke, kersenboom
kerstboom, kersboum, kerstboom
kerstdag, kersdaag, kerstdag
ketel, kaetel, kaetels, kaetelke, ketel
ketssteen, ketssteintje, ketssteintjes, vuursteentje
Keulen, Kölle, Keulen
keus, keus, keuze
keus, koes, koese, koeske, varken
keuteljacht, koedeljach, meute
Kevelaar, Kaevelaer, Kevelaer
kever, kaever, kaevers, kaeverke, kever
kiebes, kieëbes, kop
kiel, kael, kaele, kaelke, kiel (kledingstuk)
kiep, kieps, pet
kierke, kierke, kierkes, big
kiezel, kaezel, kiezel
kiezen, kaeze, kaos – gekaoze, kiezen
kijken, kie~ke, kaek – gekaeke, kijken
kijven, kie~ve, kaef – gekaeve, kijven
kind, kind, kink, kinder, kienger, kiendje, kind; kink (ald Veldes)
kinderachtig, kiengerechtig, kinderachtig
kinderwagen, kiengerwage, kinderwagen
kindje, kiendje, baby
kindjeskoffie, kiendjeskóffie, kraamvisite
kip, kiep, kiepe, kiepke, kip
kippenvel, kiepevael, kippenvel
kittelaar, kietelaer, clitoris
klaar, klaor, klaore, klaar; gereed
klamp, klamp, nauwelijks
klassineren, klasjenaere, klasjenere, discussiëren; praten
klats, klaats, boem
klats, klats, portie
klaverblad, klieëverblaad, klaverblad
klaveren, klieëvere, klaveren (speelkaart)
klee, klieë, klaver
kleine, kleine, baby
klem, klemke, krammetje (medisch)
klep, klep, bier
kleppen, kleppe, zuipen
kleren, kleier, kleren; kleding
klets, kletske, restje
kliek, klaek, fluim
kliekje, kliekske, restje
klij, kleje, zemelen
klimmen, klumme, klóm – geklómme, klimmen
klimpen, klimpe, klimpde – geklimp, luiden (kleine klok)
klingelbuil, klingelbuul, collectebuidel
klinken, klinke, klónk – geklónke, klinken
klinkvoet, klinkvaot, schoenmakersleest (voor reparatie)
klodder, klaoter, klodder
klodder, knódder, modder
kloek, klaok, slim; pienter
kloeke, klaoke, slimmerik
klok, klok, klokke, klökske, klok
klokkentouw, klokketouw, snotneus
klommelaar, knómmelaer, prutser
klommelen, knómmele, prutsen
klomp, klómp, klómpe, klumpke, klomp
klonteren, klóntere, klunterde – geklunterd, klonteren
klontje, kluntje, kluntjes, klontje
klontjeswegge, kluntjeswek, kandijbrood
klooster, kloeëster, kloeësters, klooster
kloostermuur, kloeëstermaor, kloostermuur
kloot, kloeët, kloeëte, kloot
klootzak, kloeëtzak, klootzak
klopper, klöpper, klöpperke, garde
kloprijs, kloprieske, klopper
klos, klos, klöske, klos
klots, klots, houtblok
klotskop, klotskop, stommerik
kluis, kloe~s, kloe~ze, kluuske, kluis
kluit, kloe~t, kluu~t, kluutje, kluit
kluiven, kluive, klöfde – geklöf, kluiven
klungelaar, knungelaer, klungelaar
knalpijp, knalpie~p, uitlaat
knebbig, knebbig, kortaf
kneden, knaeje, knaejde – geknaejd, kneden; fietsen
kneur, kneurke, (ald Veldes) etensblik
kneuteraar, knaoteraer, mopperaar
kneuteren, knaotere, mopperen
knijpbril, knie~pbrael, lorgnet
knijpen, knie~pe, knaep – geknaepe, knijpen
knikkerbuil, knikkerbuul, knikkerzak
knikkerpotje, knikkerpötje, knikkerkuiltje
knip, knip, knippe, knipke, portemonnee; beurs
knobbel, knoebel, knoebels, knubelke, knobbel
knoerst, knoers, kraakbeen
knoest, knaozel, mug
knoflook, knoeflouk, knoflook
knokkel, knaokel, knokkel
knook, knaok, knäök – knäökske, knook; bot
knoop, knoup, knuip, knöpke, knoop (aan kleding)
knoop, knöp, knöppe, knöpke, knoop (in zakdoek)
knop, knoep, knuup, knuupke, knop; knolvoet
knop, knöp, knoppen (bloem)
knopen, knöppe, knöpde – geknöp, knopen
knopselderie, knoepselderie, knolselderij
knot, knötje, haarknotje
knots, knats, helemaal
knuddelen, knóddele, kliederen
knuffelen, knoe~vele, knuffelen
knuist, knoes, knoeste, knuuske, knuist
knuppel, knöppel, knöppels, knöppelke, knuppel
knuren, knure, zwoegen
koe, koe, kuuj, koe~ke, koe
koeioneren, koejenere, koejeneerde – gekoejeneerd, sarren; tergen, treiteren
koek, kaok, keuk, kukske, koek
koekdeeg, kaokendeig, koekdeeg
koekebloem, kaokeblumke, primula
koekje, kukske, koekje
koekoekszever, koekoekszeiver, boomgom
koel, kaol, kaoler – kaols, koel
koelen, keule, koelen
koemest, koemis, koemest
koes, kuu~s, persoon (omvangrijk)
kogel, kogel, keugel, keugelke, kogel
koken, kaoke, koken
kolengruis, kaolegruu~s, kolengruis
kom, kóm, kómme, kumke, kom (serviesgoed)
komaf, kómaaf, komaf; herkomst
komedie, kemedie, blijspel
komen, kómme, kwaom – gekómme, komen
komfoor, kómfoeër, kómfoeëre, kómfuuerke, komfoor
komkommer, kómkómmer, kómkómmers, kómkummerke, komkommer
kompaan, kómpaan, metgezel
konijn, knie~n, knien, knientje, konijn
konijns, kniens, kwaad (zeer –)
koning, keuning, keuninge, keuningske, koning
koningin, kunningin, koningin
koninklijk, keuninklik, keuninklike, koninklijk
koninkrijk, keuninkrie~k, koninkrijk
kont, kónt, kuntje, kont; achterwerk
kontkruiper, kontekroeëper, slijmbal
konttas, kóntetes, achterbroekzak
kooi, kouw, kouwe, kouwke, kooi
kool, kaole, käölke, steenkool
kool, koeël, kuuel, kuuelke, kool
koolmees, koeëlmieës, koolmees
koolraap, ónkelreub, ónkelreube, voederbiet
koolzaad, koeëlzaod, koolzaad
koor, koeër, koeëre, kuuerke, koor
koord, kaord, kaorde, käördje, koord
koot, koeëte, steenbrokken (bouwafval)
kop, kop, hoofd
kopbal, köpbal, kopbal
kopen, koupe, koch – gekoch, kopen
koper, kaoper, koper (metaal)
koper, kuiper, kuipers, koper
koperslager, kaoperslaeger, loodgieter
koppijn, koppie~n, hoofdpijn
kopzorg, kopzörg, kopzorgen
koren, kaore, koren (graan)
kornet, kernieëkske, krentenbroodje
korporaal, korperaol, korperaols, korporaal
korset, kerset, korset
kort bijeen, kort beejein, dicht bijeen
kortademig, kortaomig, kortademig
kortbij, kortbeej, kort beej, dichtbij; nabij
kortborstig, kortbörstig, kortademig
korver, körver, mandenmaker
koster, köster, koster
kostganger, kosgenger, kostganger
kot, kótje, politiecel
kotelet, kortelette, bakkebaarden
kotsmoe, kótsmuuj, spuugzat
kou, keld, kou
koud, kald, kalde, koud; kalde koude
koude schotel, kalde schóttel, huzarensalade
koudschijter, keldschiéter, koukleum
kozijn, kezie~n, kozijn
kraag, kraag, kraeg, krágske, kraag
kraai, krei, kreie, kreike, kraai
kraaien, kreie, kreide – gekreid, kraaien
kraam, kraom, kräöm, kräömke, kraam
krachtig, kreftig, krachtig
kraken, krake, krákde – gekrák, kraken
kralentoer, krallentoeër, krallentoeëre, krallentuurke, kralensnoer
kramer, krieëmer, marskramer
kramp, kramp, krampe, krempke, kramp
krangsom, krangsum, binnenste buiten
krank, krank, ziek
krankelijk, krenkelik, ziekelijk
kratsen, kratse, krabben
kratser, krátser, krátsers, krátserke, pannenlikker
kreet, kraet, kreet
Krefeld, Kreifeld, Krefeld
kreng, kring, kreng
krentenwegge, krintewek, krentenbrood
krets, krets, schurft; eczeem
krijgen, krie~ge, kraeg – gekraege, krijgen
krijt, krie~t, krijt
krimpen, krumpe, krómp – gekrómpe, krimpen
kring, krink, kringe, kringske, kring
kroet, kroe~t, stroop; appelstroop
krom, krom, sikkel
krom, krómp, krom
Kronenberg, Kroeënenberg, Kronenberg
kroon, kroeën, kroeëne, kruuenke, kroon
kroonkraan, kroeënekrane, kraanvogels
kroos, kroeës, klokhuis
kroost, kroeës, kroost
kroot, kroeët, kroeëte, kruuëtje, kroot
krozen, kraoze, kraosde – gekraos, ploeteren
kruid, kruje, kruiden
kruidnagel, kroe~dnagel, sering
kruidwis, kroe~dwis, veldkruidenboeket
kruier, krujer, krujers, krujerke, schooier; krujers achterbuurtvolk
kruik, kroe~k, kroe~ke, kruukske, kruik
kruikenstop, kroekestop, dreumes
kruimel, krumel, krumels, krumelke, kruimel
kruimelen, krumele, krumelde – gekrumeld, kruimelen
kruimeltjesvlaai, krumelkesflaaj, botervlaai
kruipen, kroe~pe, kraop – gekraope, kruipen
kruipuit, kerboe~t, balkenbrij
kruis, kruuts, kruutse, kruutske, kruis
kruiwagen, kroewage, kroewages, kroewaegentje, kruiwagen
krul, krol, krolle, krölke, krul (haar)
kuif, koe~f, koe~ve, kuufke, kuif
kuiken, ku~ke, ku~kes, kuukske, kuiken
kuil, koel, koe~le, kuulke, kuil
kuimen, ku~me, kuumde – gekuump, kreunen; zuchten
kuip, kuu~p, ku~pe, kuupke, kuip; teil; tobbe
kuit, koe~t, koe~te, kuutje, kuit
kuiten, kuite, kuitde – gekuit, stoeien
kukelemuisje, kukelemuuske, koprol
kunnen, kán, kós – gekós, kunnen
kunstenmaker, kunstemaeker, grapjas
kussentijk, kussestaek, kussensloop
kwaad, kwaod, kwaojer – kwaojs, kwaad
kwade hoest, kwaojenhoes, kinkhoest
kwajongen, kwaojóng, kwajongen
kwak, kwak, kwagge, kwekske, kuiken (vogeljong)
kwaken, kwaeke, kwaekde – gekwaek, schreeuwen
kwalijk, kwellik, nauwelijks
kwalm, kwalm, walm
kwalmen, kwalme, kwalmde – gekwalmd, walmen
kwalmstek, kwalmstek, sigaar (slechte)
kwartier, ketaer, ketaer, ketirke, kwartier
kwast, kwaas, snoeisel
kwazel, kwazel, onzin
kwazelaar, kwazelaer, babbelaar
kwazelen, kwazele, babbelen; kletsen
kwellen, kwaele, kwaelde – gekwaeld, ergeren
kwijt, kwie~t, kwijt
laag, laog, laoge, läögske, laag
laag, lieëg, lieëger – lieëgst, laag (niet hoog)
laagte, lieëgte, laagte
laatst, lets, laatst
laatstaan, letsaan, onlangs
laatste, letste, laatste
laatste jaar, ’t letste jaor, afgelopen jaar
ladder, leier, leiers, leierke, ladder
lade, laaj, laje, laajke, lade
laden, laje, laajde – gelaje, laden
lam, laam, lamer, lámke, lam (van schaap)
lam, laam, lam
lamp, lamp, lampe, lempke, lamp
landloper, landluiper, landloper
lang, lang, langer – langs, lang (tijdsduur)
lang, lank, langer – langs, lang (niet kort)
langaf, lankaaf, languit
languit, lankoe~t, languit
lantaarnpaal, lantaernpaol, lantaernpäöl, lantaarnpaal
lapzwans, lapzwans, nietsnut
lastig, lástig, lastig
laten, laote, laet – gelaote, laten
later na, later nao, nadien
laurierblad, leraerbládje, laurierblaadje
leed, leid, leed; smart; verdriet
leeftijd, laeftie~d, laeftieje, leeftijd
leeg, laeg, laege, leeg
leem, leim, leem
leep, lieëp, breekbaar
leer, laer, leer
leerling, lie~rling, lie~rlinge, leerling
leest, leis, leest
leeuw, lieëw, lieëwe, lieeëwke, leeuw
lefdoekje, lefdukske, pochet
leggen, legge, lag – gelag, leggen
leidekker, leiendekker, dakdekker
leiden, lei~e, leide – geleid, leiden
lelijk, lellik, lelijk
lenen, lieëne, lieënde – gelieënd, lenen
lengte, lingte, lengte
lente, linte, lente
lepel, laepel, laepelke, laepelke, lepel
leraar, lie~raar, leraar, lerares
lerares, lie~rares, leraar, lerares
leren, lie~re, lie~rde – gelie~rd, leren; studeren
lesrooster, lesroeëster, lesrooster
leuning, läöning, leuning
leven, laeve, lefde – gelef, leven
leven, laeve, lawaai
levend, laevende, levende
levendig, laeventig, levendig
lever, laever, lever
leveren, laevere, leveren
leverworst, laeverwors, leverworst
lezen, laeze, laos – gelaeze, lezen
lezer, laezer, laezers, laezerke, lezer
lichtknop, lichknoep, lichtschakelaar
lichtpaal, luchtepoal, luchtepäöl, lantaarnpaal
lid, lid, leje, lid
lieden, luuj, lieden
lief, laef, laever – lifs, lief; laeve lieve
liefde, laefde, liefde
liegen, laege, laog – gelaoge, liegen
lieveheersbeestje, laevehie~rsbieësje, lieveheersbeestje
liggen, ligge, laog – gelaege, liggen
lijden, lieje, leej – geleje, lijden; verdragen
lijf, lie~f, lie~ve, liefke, lijf; lichaam
lijfgoed, lie~fgaod, (ald Veldes) kleding
lijfje, liefke, hemd
lijk, lie~k, lie~ke, lijk
lijken, lie~ke, laek – gelaeke, lijken
lijkwagen, lie~kewage, lijkwagen
lijm, lie~m, lijm
lijmen, lie~me, liemde – geliemp, lijmen
lijn, lie~n, lie~ne, lienke, lijn; teugel
lijndienst, lie~ndins, lijndienst
lijnen, liene, liende – geliend, lijnen
lijst, lies, lieste, lieske, lijst
lijsterkraal, liesterskral, liesterskralle, liesterskrelke, lijsterbes
likken, lekke, lekde – gelek, likken
likneus, leknaas, kieskeurige
limonade, liemenaad, limonade
linkmiegel, linkmiechel, gladjanus
linkspoot, linkspoeët, linkshandig
linnen, lie~ne, linnen
lip, lip, lippe, lipke, lip
loden, loeëje, loden
lodig, luuetig, loodzwaar
lomp, lómp, lomp
lomp, lómpe, lompe, lompen; vodden, todden
lompenboer, lómpeboe~r, lompenboer
lompenkerel, lómpekael, lompenboer; voddeman
lonen, loeëne, loeënde – geloeënd, lonen
lood, loeëd, lood
loodgieter, loeëdgaeter, loodgieter
loodje, luuedje, loodje
loods, loeëds, loeëdse, loods
loof, louf, loof
look, louk, luikskes, ui (ook hötje louk)
loon, loeën, loeëne, luuenke, loon
loop, loup, loop (beweging)
loop, luip, loop (geweer)
lopen, loupe, laep – geloupe, lopen
loper, luiper, loper
lot, lot, loeëte, lötje, lot
loterij, loeëterie, loterij
loting, loeëting, loting
loup, loep, valsaard
lucht, lóch, lucht
lucifersdoos, lucifersduueske, lucifersdoosje
lucifershoutje, luciferhöltje, luciferhoutje
luiden, luje, luujde – geluujd, luiden (grote klok)
luik, loe~k, loe~ke, luukske, luik
luik, Luu~k, Luik
luis, loe~s, luus, luis
luisteren, luustere, luusterde – geluuste, luisteren
luizenpaadje, loe~zepádje, haarscheiding
luizenpiemel, loe~zepiemel, beetje (heel klein)
lus, litse, bretels
maagd, maag, maat, maagd; dienstmeisje; huishoudster
maagd, mechje, mechjes, meisje
maaien, meie, meide – gemeid, maaien
maal, maol, vaars
maan, maon, mäönke, maan
maanbrief, maanbraef, maanbraeve, aanmaning
maand, mand, mand, maand
maandag, maondig, maandag
maandelijks, mandeliks, mandelikse, maandelijks
maar, már, maar
maart, márt, maart
Maas, Maas, Maas
Maastricht, Mestrich, Maastricht
maat, maot, maote, mäötje, maat
maatregel, maotraegel, maotraegele, maatregel
macaroni, mekronie, macaroni
machine, meschie~n, meschie~ne, meschientje, machine
machtig, mechtig, machtig
made, maaj, maje, made
maf, maf, gek
mafketel, mafkaetel, gek
magazijn, mágezie~n, magazijn
mais, meis, mais
maiskoek, meiskaok, maiskoek
majem, Majjem, Maas
majoor, mejoeër, mejoeëre, majoor
maken, make, mákde – gemák, maken
makkelijk, mekkelik, gemakkelijk
makroon, mekrón, makron
malheur, maläör, pech
man, ma~n, men, menke, man
manchersterse boks, manchesterse bóks, ribfluwelen broek
mand, mand, mang, mande, mendje, mand; mang (ald Veldes)
mandoline, mandelien, mandoline
maneschijn, maoneschie~n, maneschijn
manier, menaer, menaere, manier
mannetjes maken, menkes make, smoesjes verzinnen
manskerel, manskaerel, mansluuj, man
margarine, megrien, margarine
markt, me~rt, markt
martelaar, mártelaer, martelaar
maske, maske, masker
matig, maotig, matig
matras, metras, metrasse, metreske, matras
matroos, metroeës, metroeëze, metruuëske, matroos
mazzel, mazzel, geluk
medaille, medalie, medalies, medalieke, medaille
medaillon, meddeljón, meddeljóns, medaillon
medelijden, mitlie, mitlieje, medelijden
medicijn, middesie~n, medicijn
mee, mei, mee; soms (af en toe)
meel, mael, meel
meeleven, metlaeve, meeleven
meelzaad, maelzäödje, madeliefje
meemaken, meimake, meemaken
meer, mie~r, meer
meerdere, mie~rdere, meerdere
meerderheid, mie~rderheid, meerderheid
meerderjarig, mie~rderjäörig, meerderjarig
meestal, meistal, meestal
meester, meister, meester
meeuw, mieëw, meeuw
meid, meid, verloofde (v)
meikever, meikaever, meikever
mekker, maeker, zaniker
mekkeren, maeke, maekde – gemaek, zaniken
melde, mae~le, luis (zwarte)
melkmuil, melkmoel, melkmuil
melkschopper, melkschöpper, melkmonsternemer
melktuit, melktuit, melkbus
melkwegge, melkwek, melkbrood
meluw, mou~w, karig
meneer, menier, meneer
menen, meine, mende – gemend, menen
mengen, minge, mingde – gemink, mengen
menig, mennig, mennige, menig
mens, mins, minse, minske, mens; echtgenoot; eure mins haar man
merel, melder, melders, merel
Merlderslo, Melderse, Melderslo
merrie, maer, merrie
Merselo, Mersele, Merselo
mes, mets, metser, metske, mes
mest, mis, mest
mesthoop, mishoup, mesthoop
mestvarken, misverke, mestvarken
met, mit, met
meteen, medein, direct; onmiddellijk
meten, maete, maot – gemaete, meten
meter, maeter, meter
meter, maeter, peettante
metselen, metsele, metselde – gemetseld, metselen
meubel, muibel, vrouw (grote forse –)
meuk, moeëk, (ald Veldes) voorraad
meuken, moeke, moekde – gemoek, vleien; paaien
meuren, meure, meurde – gemeurd, stinken; troebel maken
miechelen, miechele, miechelde – gemiecheld, eten
miezelen, mie~zele, mie~zelde – gemie~zeld, motregenen
mijden, mieje, maed – gemaeje, mijden
mijl, mie~l, mijl
mijmeren, mie~mere, mijmeren
mijn, mie~n, kolenmijn
misbruik, misbroe~k, misbroe~ke, misbruik
misdienaar, missendinder, misdienaar
miskleed, miskleid, misgewaad
miskraam, miskraom, miskraam
mismaakt, mismák, mismaakt
mismoed, mismaod, mismoed
mispel, mispel, wesp
mode, moeëde, mode
model, medel, model
modest, medès, (ald Veldes) keurig
moe, muuj, moe
moed, maod, moed
moeder, maoder, maoders, meuderke, moeder
moeder Maas, Maoder Maas, Maas
moedertaal, maoderstaal, moedertaal
moeien, maoje, bemoeien
moeiigheid, mujigheid, vermoeidheid
moeite, maojte, moeite
moekefoek, moekefoek, surrogaatkoffie
moer, maor, konijn (vrouwelijk = voedster); moederkonijn
moerbei, malbaer, malbaere, malbaerke, bosbes
moes, mós, moes
moeten, mótte, móste – gemótte, moeten
moetworm, moetworm, mol
mogelijk, meugelik, meugelike, mogelijk
mogelijkheid, meugelikheid, meugelikhede, mogelijkheid
mogen, meuge, meugde – gemeuge, mogen
mok, mök, mökge, mökske, kalf
moker, moeëker, moker
molen, meule, meules, mulke, molen
molenpaard, meulepaerd, vrouw (grote forse –)
molm, melm, droog zand; stuifzand
mond, mónd, mund, mundje, mond
mondig, mundig, mondig
monnik, mönnik, monnik
monnikenarbeid, mönniken-erbed, (ald Veldes) monnikenwerk
moor, moeër, moeëre, muurke, waterketel
mop, möpke, mopje
moppie, möpke, liefje (koosnaam)
moppig, möppig, duur
mossel, mossel, kettingschakel
mouw, moew, moewe, mouw
muggenscheet, muggescheet, kleinigheid
muibel, muibel, muibels, meubel
muil, moel, moelle, muulke, muil
muilenmaker, moe~lemaeker, praatjesmaker
muilenman, moe~leman, praatjesmaker
muis, moe~s, muu~s, muuske, muis
muisje, muuskes, spieren (biceps)
muisjesstil, muuskesstil, muisstil
muizenval, moe~zeval, muizenval
mulder, mölder, molenaar
munitie, menusie, munitie
murf, mörf, mörfke, smoel
muur, maor, muur
muur, mie~r, muur (onkruid)
muurbrik, maorbriek, maorbrik, metselsteen; baksteen
muziek, meziek, muziek
na, nao, naojer – naojs, dierbaar
na, nao, na (elkaar)
na, nao, toetje
naad, naod, näöj, näödje, naad
naaien, neie, neide – geneid, naaien
naaister, neister, neisters, neisterke, naaister
naakt, náks, nákser – nákst, naakt
naaktfieter, náksfieter, nudist
naald, nald, nalde – náldje, naald
naaldenvadem, naldevaem, draadinsteker
naamdag, naamsdaa~g, naamsdaag, naamdag
naar, nár, naar (richting)
naar hoog, nao de huueg, omhoog
naar laag, nao de lieëg, omlaag
naar onder, nao ónder, afwaarts
nabuur, naober, naobere, buur
nacht, nach, nachte, nechske, nacht
nachtelijk, nechtelik, nachtelijk
nachtpon, nachpón, nachtjapon
nadat, naodát, nadat
nadeel, naodeil, nadeel
nadenken, naodinke, nadenken
naderhand, naoderhand, naderhand
nag, nag, nog
nagel, nagel, naegel – naegelke, nagel; spijker
nagelen, naegele, nagelen
nakomer, naokómmer, naokummerke, nakomertje
nalatig, naolaotig, nalatig
nalopertje, naoluiperke, tikkertje
napje, nepke, dutje
nat, naat, nater – naats, nat
nattigheid, natigheid, nattigheid
natuur, neteur, natuur
natuurlijk, neteurlik, netuurlik, natuurlijk; uiteraard
nee, nae, nee
neef, naef, naeve, naefke, neef
neet, nae~t, neet
neetnek, naetnek, rotzak
negen, naege, negen
nemen, naeme, naom – genaome, nemen
nergens, nörges, nergens
net, net, zo-even
net wie, net wie, evenals
netsen, netse, netsde – geneds, plagen
neulboks, näölbóks, zeveraar
neulen, näöle, näölde – genäöld, zaniken; vitten
neuler, näöler, zaniker
neus, neu~s, naas, neuze, nuske, neus
neusdoek, nuizik, omslagdoek
neuswarmer, neuswermer, korte pijp
neutelig, nuuetelik, kregelig
nevel, naevel, mist
nevelig, naevelig, mistig
nevens, nevve, naeve, naast; langs
nevenseen, nevvenein, naast elkaar
niemand, naemes, niemand
nier, naer, naere, nier
niet, naet, ni, niet
niet meer, nimmie~r, nimmer, niet meer
nieuw, nie, niejer – niejste, nieuw
nieuwjaar, niejaor, nieuwjaar
nieuwjaarsdag, niejaorsdaag, nieuwjaarsdag
nieuwjaarswens, niejaorswins, nieuwjaarswens
nieuws, nie~s, nieuws
nieuwsgierig, nie~sgierig, nieuwsgierig
nieuwtje, nie~tje, nieuwtje
nijd, nie~d, nijd
nijdig, nie~dig, nijdig
Nijmegen, Numwaege, Nijmegen
nijptang, nieptang, nieptange, nieptengske, nijptang; knijptang
niks, niks, niets
nirken, nirke, nirkde – genirk, herkauwen
noden, nuueje, nuuejde – genuuejd, uitnodigen
nodig, nuuedig, nodig
noebelen, noebele, omhelzen
noemen, neume, numde – genump, noemen
noemenswaardig, nummeswaerdig, noemenswaardig
noest, noes, nuus, nuuske, noest
noetje, nuutje, kusje
nondejuke, nóndejuke, vlinderdasje
nood, noeëd, nood
nooit, noeëjt, nooit
noot, naot, näöt, näötje, noot (vrucht)
noot, noeët, noeëte, nuuetje, noot (muziek)
nootmuskaat, naotmeskaot, nootmuskaat
nou, nouw, nu
nul, nölke, sul
nut, nut, lelijk
nutterd, nutterd, rotzak; persoon (niet te vertrouwen)
o, ao~, oh
o ja, aojao~, oh ja
ogen, ouge, ougde – geoug, ogen
ogenblik, ougenblik, ogenblik
oker, oeëker, oker
oktober, oktoeëber, oktober
olie, aolie, olie
oliebeestje, aoliebieësje, lieveheersbeestje
oliekoek, aoliekaok, aoliekeuk, aoliekukske, oliekoek
oliën, aolieje, aoliede – geaolied, oliën
olienoot, aolieneutje, pinda
olijf, olie~f, olie~ve, olie~fke, olijf
olijk, oelig, klein
om, um, om
ombladeren, umblaje, ombladeren
omdat, umdát, omdat
omdoen, umdaon, omdoen
omgooien, umgoeëje, omgooien
omheen, umhin, omheen
omhoog, umhoeëg, omhoog
omhouwen, umhouwe, omhakken
omkiepen, umkiepe, omvallen
omlaag, umlieëg, omlaag
ompalen, umpäöle, ompalen
omroep, umraop, omroep
omroeren, umreure, omroeren
omslaan, umslaon, omslaan
omslag, umslaa~g, umslaeg, enveloppe; kaft
omspaden, umspaje, omspitten
omspulen, umspule, omspoelen
omtrek, umtrek, omtrek
omtrekken, umtrekke, trok zich um – umgetrokke, omkleden
omtrent, entrint, bijna
omweg, umwaeg, omweg
omwonende, umwoeënende, omwonenden
omzetten, umzette, vertalen
omzetter, umzetter, umzetters, vertaler
omzetting, umzettinge, vertalingen
omzomen, umzuime, omzomen
onbeschoft, ónbeschoef, onbeschoft
onder, ónder, onder
onder, ónder, beneden
onderboks, ónderbóks, onderbroek
onderdeel, ónderdei~l, onderdeel
ondergoed, óndergaod, ondergoed
onderhand, onderdehand, inmiddels
onderhoud, ónderhald, onderhoud
onderlegd, ónderlag, onderlegd
onderlijfje, ónderliefke, onderhemdje
onderscheiding, ónderscheijing, onderscheiding
onderste, underste, onderste
onderweg, ónderwaeg, onderweg
onderweg, ónderwaeges, onderweg
onderwijl, ónderwiel, ondertussen
onderwijs, ónderwie~s, onderwijs
onderwijzer, ónderwie~zer, onderwijzer
onderwijzeres, ónderwiezeres, onderwijzeres
onderzoek, ónderzeuk, onderzoek
ondiep, óndaep, ondiep
onduidelijk, óndu~delik, vaag
oneens, ónens, oneens
oneven, ónaeve, oneven; lelijk
ongebruikt, óngebroek, ongebruikt
ongehoord, óngehuurd, ongehoord
ongelijk, óngelie~k, ongelijk
ongelofelijk, óngeluiflik, ongelooflijk
ongemak, óngemaak, ongemak
ongemanierd, óngemanaerd, ongemanierd
ongemoeid, óngemaojd, ongemoeid
ongenood, óngenuuejd, ongenodigd; onuitgenodigd
onger, ónger, onder
ongeregeldheid, ónderein, óngerein, wanorde
ongesiefer, óngesiefer, ongedierte
ongetwijfeld, óngetwie~feld, ongetwijfeld
ongeveer, óngevaer, ongeveer
onnodig, ónnuuedig, onnodig
onnozel, ónnäözel, onnozel
onplezierige, ónplezirrige, naarling
onrustig, ónröstig, onrustig
ons, óns, ons (gewicht)
ons, ós, ózze – ózzen, ons
ontbloten, óntbloeëte, ontbloten
ontbreken, óntbraeke, óntbraok – óntbraoke, ontbreken
ontstaan, óntstaon, ontstaan
ontsteking, óntstaeking, ontsteking
ontvanger, óntvenger, óntfenger, ontvanger; belastingontvanger
onverwarmd, ónverwermp, onverwarmd
onwaarschijnlijk, ónwaarschienlik, onwaarschijnlijk
onweer, ónwaer, onweer
Onze-Heer, Ós Hier, Onze Lieve Heer
Onze-Lieve-Heer, ’s Livven Hie~r, Onze Lieve Heer
Onze-Lieve-Vrouw, ’s Laef Vrouw, ’s Laef Vruike, Onze Lieve Vrouw
oog, oug, ouge, ögske, oog
oogjeknijpen, ögske knie~pe, knipogen
oogst, oeëgs, oogst
ooievaar, oeëjevaar, ooievaar
ooit, oeëjt, ooit
ook, ok, ook; eveneens
oom, oeëme, oeëmes – uuëm, uuëmke, oom
oor, oeër, oeëre, uuerke, oor
oordeel, oeërdeil, oordeel
oorkonde, oeërkónde, oorkonde
oorlog, oeërlog, oorlog
oorverdovend, oeërverdouvend, oorverdovend
oorwurm, oeërworm, oeërwörm, oeërwörmke, oorworm
oosten, oeëste, oosten
Oostenrijk, Oeësterie~k, Oostenrijk
Oostrum, Oeëstrum, Oostrum
op en neer, obbeneer, heen en terug
opbrengen, opbringe, brach op – opgebrach, opbrengen
opdraaien, opdreie, dreide op – opgedreid, opwinden
opdrachtgever, opdrachgaever, opdrachgaevers, opdrachtgever
opeen, op ein, op elkaar
opeens, op ens, op eens
open, aop, aope, open
opening, äöpening, opening
openlijk, äöpelik, openlijk
ophopen, ophuipe, ophopen
ophouden, ophalde, hael op – opgehalde, ophouden
opkrassen, opkratse, ophoepelen
opladen, oplaje, looj op – opgelaje, opladen
opmaker, opmaeker, verkwister
opneuker, opneuker, schok
opnieuw, opnie, obbeniets, opnieuw
oproep, opraop, oproep
opruimen, opru~me, ruumde op – opgeruump, opruimen
opscheppen, opschöppe, opscheppen
opschrijven, opschrie~ve, schraef op – opgeschraeve, opschrijven
opsnoeien, opsnäöje, opsnoeien
opstaan, opstaon, opstaan
opstoot, opstoeët, opstuuetje, opstoot
optrek, optrekske, stulpje
optuigen, optu~ge, optuigen
opvouwen, opvaje, vaajde op – opgevaajd, opvouwen
opwas, opwas, afwas; d’n opwas daon vaatwassen
opwassen, opwasse, afwassen
opzij, opzie, opzij
opzoeken, opzeuke, zóch op – opgezóch, opzoeken
opzwansen, opzwense, zwensde op – opgezwens, opjutten
orgel, örgel, ólger, orgel; ólger (ald Veldes)
oud, ald, alder – ’t alds, oud
oudejaar, aldjaor, oudejaar
oudejaarsavond, aldjaorsaovend, oudejaarsavond
oudelui, alde luuj, ouders
ouder, alder, leeftijd
ouder, elders, ouders
ouderdom, alderdóm, ouderdom
ouderwets, alderwets, ouderwets
oudewijvenbal, aldwie~verbal, oudewijvenbal
oudje, uuem, oudje
oudsher, aldsher, oudsher
ouwebetten, aldebette, onzin uitkramen
oven, aove, oven
over, uvver, over
overal, uvvera~l, overal
overall, uvveral, overall
overbodig, uvverbaojig, overbodig
overbrieven, euverbraeve, overbrieven
overdaad, euverdaod, overdaad
overdag, uvverdaag, overdag
overdrijven, uvverdrie~ve, overdrijven
overeen, uvverein, overeen
overeind, uvverend, overeind
overhalen, euverhaole, overhalen
overheen, uvverhin, overheen
overheid, euverheid, overheid
overhemd, euverhemp, overhemd
overhoop, uvverhoup, overhoop; omver
overig, euverige, overige
overigens, euveriges, overigens
overkomen, uvverkómme, overkomen
overleg, uvverleg, overleg
overloop, euverloup, overloop
overnieuw, uvvernie, opnieuw
overschudden, euverschudde, overgieten
overstroming, uvverstruiming, overstroming
overstuur, uvversteur, overstuur
overtuigen, uvvertuge, uvvertuugde – uvvertuug, overtuigen
overweg, euverwaeg, overweg
overweg, uvverwaeg, overweg (kunnen)
ozel, aozel, kou; gebrek
ozelaar, aozelaer, ózelaer, koulijder; stakker
ozelen, aozele, kou lijden
ozelig, aozelig, koud; guur
paabloem, pasblaom, narcis
paal, paol, päöl, pölke, paal
paard, paerd, paerd, párdje, paard
paardenkeutel, párdskeutel, paardenvijg
paardenvlees, pársvleis, preskop
paasei, pas-ei, pas-eier, pas-eike, paasei
paashaas, pashaas, pashaze, paashaas
pad, paad, paej, pádje, pad; voetpad
pad, ped, pedde, pedje, pad (amfibie)
paddenboks, peddebóks, onderbroek
paddenstoel, peddestaol, paddenstoel
padje, padje, dikzak (klein)
pak, pak, pek, pekske, kostuum
pakjesavond, pekskesaovend, pakjesavond
paleis, pelie~s, paleis
paling, paoling, paling
pan, pan, panne, penke, pan
pannenstaart, pannestertje, kikkervisje
pantoffel, petoefel, petoefels, petufelke, pantoffel
pap, pap, papa
papegaai, pappegei, papegaai
papier, pepaer, pepaere, pepirke, papier
pappendek, pappendek, dakleer
paradijs, paradie~s, paradijs
paraplu, parepluuj, paraplu
Parijs, Perie~s, Parijs
particulier, pártekelaer, particulier
partij, partie, partieje, partieke, partij
Pasen, Passe, Pasen
passen, passe, paes – gepas, passen
pastoor, pestoeër, pestuurs, pestuurke, pastoor
pastoorsmaagd, pestoeërsmaag, pestoeërsmaat, pastoorsmeid
patat, petat, petatte, petátje, aardappel
patatten schillen, petatte schelle, aardappels schillen
patattenbloem, petatteblaom, dahlia
patattenschaal, petatteschaal, petatteschale, aardappelschil
pateren, pa~tere, ijsberen
patersteen, paterstieëne, tuinbonen
patjakker, batjakker, straatjongen
patrijs, petrie~s, patrijs
Peel, Pie~l, Peel
peer, pae~r, pae~re, pae~rke, peer
pees, paes, paeze, pees
peetoom, paetoeëme, peetoom
peettante, paettant, peettante
pekel, paekel, pekel
pelerine, pellerien, schoudermantel
pelsjas, pelsjas, bontmantel
penalty, penantie, penalty
penningmeester, penningmeister, penningmeester
pensenterger, pensenterger, korset
pensionaat, pensjenaat, pensionaat
peper, paeper, paepers, paeperke, peper
peperkoek, paeperkaok, ontbijtkoek
perceel, percie~l, perceel
personeel, persenie~l, personeel
persoon, persoeën, persoeëne, persuuenke, persoon
persoonlijk, persoeënlik, persoonlijk
perzik, piers, pierze, pierske, perzik
petekind, paetekind, paetekink, petekind; paetekink (ald Veldes)
peter, paeter, peetoom
peterselie, pittersillie, peterselie
pieltjenaakt, pielkenáks, poedelnaakt; spiernaakt
pier, peer, pere, pirke, pier
pieteren, pieëtere, pieëterde – gepieëterd, stelen
piets, pietske, twijg
pietser, pietsers, dennennaalden
piezewiet, piezewiet, persoon (raar)
pijl, pie~l, pie~le, pielke, pijl
pijler, pie~ler, pie~lers, pijler
pijlrecht, pielrech, loodrecht
pijn, pie~n, pijn
pijp, pie~p, pie~pe, piepke, pijp
pijpensteel, pie~pestael, pijpensteel
pijpenveger, pie~pevaeger, pijpenstrootje
pijpjeslook, piepkeslouk, bieslook
pijpworst, pie~pwörske, (ald Veldes) bloedworstje (rond)
pikduister, pikkeduuster, stikdonker
pikzwart, paekzwart, gitzwart
pilaar, pilaer, pilaere, pilaerke, pilaar
pindakaas, pindakieës, pindakaas
pindraad, pindraod, prikkeldraad
pinkelen, pienkele, pienkelde – gepienkeld, plassen
pintenneuker, pinteneuker, secuur iemand; muggenzifter
pioen, pioe~n, pioenroos
pip, pips, oogvocht (verdroogd –)
pispotjes, pispötje, haagwinde
piston, pestungskes, klappertjes
pitjeskaas, pitjeskieës, komijnekaas
plaat, plaat, plate, plátje, plaat
plaats, pláts, plátse, plátske, plek; plaats
pladeren, plare, plaarde – geplaard, ploeteren
plafond, plefón, plefóns, plefunke, plafond
plagen, plaoge, plaogde – geplaog, plagen
plakerig, plekkerig, plakkerig
plakken, plekke, plekde – geplek, plakken
plakprentje, plekprintje, plakplaatje
plaksel, pleksel, plaksel
plamuur, plemuur, plamuur
plank, plank, plenk, plenkske, plank
plastiek, plestiek, plastic
platpoot, platspuuet, grote voeten
plavuis, plevuu~s, plevu~ze, plevuuske, plavuis; trottoirtegel
plee, pleej, toilet
pleister, plaoster, pleisterwerk
pleisteren, plie~stere, plie~sterde – geplie~sterd, stukadoren
pleiten, pleite, pleitde – gepleit, weggaan
plek, plak, perceel; akker
plek, plek, vlek
plets, pletske, koekje
pletsgezicht, pletskesgezich, bleekgezicht
plezier, plezaer, plezier
plezierig, plezirrig, plezierig
ploeg, plaog, pleug, plugske, ploeg (werktuig)
ploegen, plaoge, ploegen
plooi, ploeëj, ploeëje, pluuejke, plooi
pluim, pluum, plume, pluumke, pluim
pluit, pluut, dolkmes
plukken, plukke, plók – geplókke, plukken
pochel, poekel, poekels, pukelke, bochel
poeder, poejer, poeder
poejakken, poejakke, zwoegen
poel, pao~l, poel
poepappel, poe~pappel, galappel
poepdoos, poepdoeës, toilet
poepje, puupke, puupkes, windje laten
poepzat, poe~pzát, stomdronken
poes, poe~s, pluim; pol (gras)
pofboks, pófbóks, plusfour
pofmouw, poefmoew, pofmouw
politie, pliesie, politie; politieman
pomp, pómp, pómpe, pumpke, pomp
pompsteen, pómpestein, gootsteen
pon, pón, nachtjapon
pond, pónd, pond
ponder, punder, unster (weegtoestel)
pongel, póngel, póngels, pungelke, lor; vod
pongel, pungel, knapzak
pont, pónt, pont
poort, paort, paorte, pörtje, poort
poot, poeët, puuet, puuetje, poot
popje blauw, pupke blauw, blauwsel
portaal, portaol, portaal
post, poes, puus, boomstronk
postduif, posdoe~f, postduif
poten, paote, paotde – gepaot, poten
poter, päöter, päöters, pootaardappel
potig, puuetig, potig
potlood, potloeëd, potluuej, potluuedje, potlood
potsuiker, potsókker, bastaardsuiker
praat, praot, praotde – gepraot, praat
praatje, präötje, präötjes, praatje
prakkeseren, prakkezaere, nadenken; peinzen; mijmeren
praten, praote, praotde – gepraot, praten
pratsen, pratsen, prakken
prazel, prazel, kletspraat
precies, persie~s, precies; secuur
preekstoel, praekstaol, praeksteul, preekstoel
preken, praeke, praekde – gepraek, preken
prent, print, printe, printje, prent
prentenboek, printebaok, prentenboek
presentatie, prissentasie, presentatie
presentator, prissentator, presentator
presenteren, prissentaere, presenteren
priegel, preugel, rammel (pak –); aframmeling
priegelen, preugele, preugelde – gepreugeld, vechten
priem, praem, priem; pook
prijs, prie~s, prie~ze, prieske, prijs
proberen, perbaere, perbaerde – geperbaerd, proberen
processie, percessie, processie
proeven, präöve, prufde – gepruf, proeven
profeet, perfieët, profeet
professor, perfesser, professor
proficiat, perficiat, proficiat
profijt, perfie~t, profijt
pronken, prónke, prónkde – geprónk, pronken
proost, praos, leunstoel
proper, praoper, proper
pruik, pruuk, pruke, pruik
pruim, proe~m, proe~me, pruumke, pruim
pruimenvlaai, proe~meflaaj, pruimenvlaai
pruimpjeswegge, pruumkeswek, rozijnenbrood
pruimtabak, proe~mtebak, pruimtabak
Pruis, Pruu~s, Pru~se, Duitser
Pruisen, Pru~se, Duitsland
puin, puine, kweekgras
puinplaats, puinpláts, vuilnisbelt
pul, pöl, pölle, kip (jong)
pulver, pólver, buskruit
pungelen, póngele, póngelde – gepóngeld, spelen (rustig met kind)
puntenboekje, puntebukske, schoolrapport
purper, pörper, purper
quatsch, kwats, onzin
quatschkop, kwatskuu~p, zwetser
qui-vive, kevief, vitaal
raad, raod, raad; advies (raad)
raadhuis, raodhoe~s, gemeentehuis
raadsel, raodsel, raodsels, räödselke, raadsel
rabarber, rebarber, rabarber
racekak, racekak, diarree
rad, raad, raaj, rádje, rad; wiel
raden, raoje, raojde – geraoje, raden
radgek, raadgek, stapelgek; knettergek
radijs, redie~s, redieske, radijs
rafel, riefel, riefels, riefelke, rafel; strook
rakelen, räökele, räökelde – geräökeld, rakelen
rakelijzer, raokelie~zer, kachelijzer; ppok
raken, rake, rákde – gerák, raken
ram, ram, totaal
rammel, rammel, slaag
rammelaar, rammelaer, rammelaar
rand, rand, rend, rendje, rand
rapen, rape, rápde – geráp, rapen
rats, rats, totaal
razelen, razele, bibberen; beven
razen, raoze, raosde – geraos, razen
razend, raozend, razend
rebels, rebels, opstandig
rechthoek, rechhaok, rechthoek
reclameren, riklamere, reclameren
reden, raeje, reden; oorzaak
redeneren, riddenaere, riddenaerde – geriddenaerd, redeneren
ree, rieë, rieë, ree
regen, raege, regen
regenbui, raegebuuj, regenbui
regenen, raegene, raegende – geraegend, regenen
regenworm, raegenworm, raegenwörm, regenworm
reindersknoop, rindersknöp, boerenwormkruid
rekel, raekel, reu
rekenen, raekene, raekende – geraekend, rekenen
rekening, raekening, raekeninge, raekeningske, rekening
relikwie, rillekwie, relikwie
remmel, remmel, konijn (mannelijk = rammelaar); rammelaar (mannetjeskonijn)
reparatie, ripperasie, reparatie
repeteren, rippetaere, repeteren
repetitie, rippetitie, ripetiesies, repetitie
reputatie, rippetasie, reputatie
reumatiek, rimmetiek, reumatiek
Reuver, Ruiver, Reuver
rib, rub, rubbe, rubke, rib
riek, raek, raeke, rikske, riek
riekje, rikske, (ald Veldes) vork
riem, raem, raeme, rimke, riem
riet, raet, riet
rij, reej, reje, reejke, rij
rijden, rie~je, reej – gereje, rijden
rijf, rie~f, wasbord
rijfkoek, rie~fkaok, aardappelflensje
rijgen, rie~ge, raeg – geraege, rijgen
rijk, rie~k, rie~ker – rie~ks, rijk
rijkdom, rie~kdóm, rijkdom
rijkelijk, rie~kelik, rijkelijk
Rijn, Rie~n, Rijn
rijnaak, rie~naok, rijnaak
rijp, rie~p, rijp
rijst, rie~s, rijst
rijstevlaai, rie~steflaaj, rijstevlaai
rijstkoek, rie~skaok, rijstkoek
rijtuig, riejtuug, riejtu~ge, rijtuig
rijzen, rie~ze, raes – geraeze, rijzen
ring, rink, ring, ringske, ring
ringelwel, ringelwel, cambridgerol (landbouwwerktuig)
riool, rioeël, riool
ritssluiting, ritssloe~ting, ritssluiting
Rode Kruis, Roeëje Kruuts, Rode Kruis
rodekool, roeëje koeël, rode kool
rodig, roeëdsig, roodachtig
roede, rój, rójje, are
roepen, raope, raep – geraope, roepen
roeping, raoping, roeping
roeren, reure, reurde – gereurd, roeren
Roermond, Remund, Roermond
roetsbaan, roetsbaan, glijbaan
roetsjen, roetse, roetsde – geroets, glijden
roken, rouke, rokde – gerok, roken
roken, ruike, rökde – gerök, roken (vleeswaren)
roker, rouker, roker
rol, rol, rolle, rölke, rol
Rome, Roeëme, Rome
romig, roumig, roumiger – roumigs, romig
rond, rónd, rónder – ’t rónds, rond
rondje, rundje, rundjes, rondje
rondkijken, róndkie~ke, rondkijken
rondom, róndum, rondom
rood, roeëd, rood
roodborst, roeëdbörsje, roodborstje
roodstaart, roeëdstertje, roodstaartje
roof, raof, räöf, röfke, wondkorst
rook, rouk, rook
rookvlees, ruikvleis, rookvlees
room, roum, room
Rooms, Roeëms, Rooms
roos, roeës, roeëze, ruueske, roos
rooster, ruuester, ruuesters – ruuesterke, rooster
roosteren, ruuestere, ruuesterde – geruuesterd, roosteren
ropzak, roepzak, wildebras
rouwbrief, rouwbraef, rouwbrief
rouwkleed, rouwkleid, rouwkleier, rouwkledje, rouwkleed
rouwrand, rouwrendje, rouwrandje
rouwtijd, rouwtie~d, rouwtijd
roven, rouve, roufde – gerouf, roven
rover, rouver, rover
roze, raos, roze
rozenhuid, roeëzehudje, rozenhoedje
rozenkrans, roeëzekrans, rozenkrans
rozijn, rezie~n, rezie~ne, rezienke, rozijn
rug, ruk, rug
ruggengraat, ruggegraot, ruggengraat
ruggenstreng, rukstrank, ruggengraat; wervelkolom
ruitenfletser, roe~tefletser, tol
ruizelen, ruzele, ruzelde – geruzeld, vallen (dennennaalden)
rulzen, rulse, rulsde – geruls, stoeien; rollebollen
runds, rings, tochtig (koe)
rus, ros, rös, graszode
sabbelaar, zoebelaer, toffee
sabbelen, zoebele, duimzuigen
saffraan, sefraan, saffraan
salpeter, salpieëter, salpeter
santenkraam, santekraom, santenkraam
sap, sap, sepke, sap
sauzen, sause, plenzen
savooiekool, sevoeëjekoeël, savooiekool
schaal, schaal, schale, schelke, schil
schaal, schaol, schaole, schäölke, schaal
schaap, schaop, schäöp, schöpke, schaap
schaar, schie~r, schie~re, schie~rke, schaar
schabrak, schrevaak, wrak
schade, schaaj, schade
schadelijk, schaajlik, schadelijk; onvoordelig
schaden, schaje, schaajde – geschaajd, schaden; benadelen
schakelaar, schakelaer, schakelaar
schamel, schaemel, schamel; armoedig
schande, schand, schande
Schandelo, Schandele, Schandelo
Schandeloosbroek, Schandelsbraok, Schandeloosbroek
schans, schans, schanse, takkenbos
schap, schaa~p, schape, schápke, schap; legplank
schaper, schieëper, schaapherder
scharen, schaore, schaorde – geschaord, scharen
scharensliep, schie~reslie~p, scharensliep
scharkuikentje, schárkukske, nakomertje
scharnier, scharnaer, scharnier
scharren, schárre, schrapen
scheef, scheif, scheiver – scheifs, scheef
scheel, schael, schaeler – schaels, scheel
scheenbeen, schaenbein, scheenbeen
scheerlap, schaerlappe, oogkleppen
scheermes, schaermets, schaermetser, schaermetske, scheermes
scheet, schaet, scheet
schei, schaaj, schaje, schaejke, grendel
schei, schei, haarscheiding
scheiden, scheie, scheide – gescheie, scheiden
schele wazel, schaele wazel, onzin
schelen, schille, schilde – geschild, schelen
schelp, schölp, schölpe, schölpke, schelp
schenk, schink, schinke, schinkske, ham
schenken, schinke, schónk – geschónke, schenken
scheplepel, schöplaepel, pollepel
schepnet, schöpnet, schepnet
scheppen, schöppe, schöbde – geschöp, scheppen
scheren, schaere, schaor – geschaore, scheren
schieten, schaete, schaot – geschaote, schieten
schijf, schie~f, schie~ve, schiefke, schijf
schijn, schie~n, schijn
schijnen, schie~ne, schaen – geschaene, schijnen
schijt, schie~t, schijt
schijtboks, schie~tbóks, bangerik
schijten, schie~te, schaet – geschaete, schijten
schijterij, schie~terie, diarree
schijvel, schie~vel, hoepel
schijvelrok, schie~velrok, hoepelrok
schilfer, schelver, schelvers, schelverke, schilfer
schilferen, schelvere, afbladderen
schillen, schelle, schelde – gescheld, schillen
schimmel, schummel, schimmel
schimmelkaas, schummelkieës, schimmelkaas
schip, schaep, schaepe, schip
schlauch, sloug, rubberslang
schluss maken, sloes make, beëindigen
schob, schop, schöp, schöpke, berging
schoeften, schoefte, schoefde – geschoef, schamen
schoen, schaon, schaon, scheuntje, schoen
schoenmaker, schaonmaeker, schoenmaker
schoenriem, schaonraem, schaonraeme, schaonrimke, schoenveter; veter
schoenwiks, schaonwiks, schoenpoets
schoenwiksen, schaonwikse, schoenen poetsen
schoepen, schu~pe, schuupde – geschuup, zoeken
schoepen, schoepe, schoepde – geschoep, stelen
schoeper, schu~per, zoeker
schoer, schaor, schaore, onweersbui
schoester, schoester, schoesters, schoenlapper
schoeveren, schu~vere, schu~verde – geschu~verd, rillen (van de kou)
schoffel, schoefel, schoefels, schufelke, schoffel
schoft, schoef, schoft
schoft, schuf, schoft (schouder van dier)
schoft, schuch, rug
schofthoogte, schufhuuegte, schofthoogte
schok, schoek, schok
scholp, scholp, golf
schommel, schómmel, schómmels, schummelke, schommel
schommelen, schómmele, schómmelde – geschómmeld, schommelen
schommelen, sjoenkele, sjoenkelde – gesjoenkeld, wiegen (op muziek)
schooier, schoeëjer, schoeëjers, schoeëjerke, schooier
school, schoeël, schoeële, schuuelke, school
schoolbord, schoeëlbord, schoolbord
schoon, schoeën, schoeëner – schoeëns, schoon; mooi; netjes
schoonbroer, schoeënbraor, zwager
schoonmam, schoeënmam, schoonmoeder
schoonmoeder, schoeënmaoder, schoonmoeder
schop, schup, schop
schoppen, schöppe, schöpde – geschöp, schoppen
schort, schollik, schollike, schöllikske, schort
schortjesavond, schölkskesaovend, uitgaan (woensdagavond)
schotel, scheutel, (ald Veldes) ovenpaal
schotel, schóttel, schóttels, schuttelke, schotel
schotels wassen, schóttele wasse, afwassen; vaatwasen
schottelslet, schóttelslet, schóttelslette, vaatdoek
schouder, schouwer, schouder
schouw, schouw, schouwe, schoorsteen
schouwmantel, schouwmantel, schoorsteenmantel
schraal, schraol, schraal
schram, schram, schramme, schremke, schram
schravelen, schravele, schravelde – geschraveld, strompelen; schuiven (op een stoel)
schrede, schrit, schrede
schreeuw, schrieëw, schrieëwde – geschrieëwd, schreeuwen
schreeuwen, schrouwe, schrouwde – geschrouwd, schreien
schrepele, schrieëpele, persoon (mager)
schrijven, schrie~ve, schraef – geschraeve, schrijven
schrijver, schrie~ver, schrijver
schrobben, schroebe, schroebde – geschroep, schrobben
schrobber, schruber, schrubers, schrobber
schroeb, schroeb, schroebe, schruubke, huismus
schroef, schroe~f, schroe~ve, schruufke, schroef
schroeien, schreuje, schreujde – geschreujd, schroeien
schroet, schroe~t, kalkoen
schroot, schraot, schroot
schuif, schoe~f, schoe~ve, schuufke, schuif
schuifelen, schufele, schufelde – geschufeld, hinniken
schuilen, schoe~le, schoelde – geschoeld, schuilen
schuilkelder, schoe~lkelder, schuilkelder
schuim, schoe~m, schuim
schuimpje, schuumke, schuumkes, schuimpje
schuimspaan, schuumspaon, schuimspaan
schuin, schuun, schuuns, schuun(s)er – schuuns, schuin
schuinte, schuunte, schuinte
schuiven, schuve, schaof – geschaove, schuiven
schuren, schaore, schaorde – geschaord, schuren
schurgen, schörge, kruien
schurk, schörk, schurk
schuur, scheur, scheure, schurke, schuur
schuurpapier, schoorpepeer, schuurpapier
schuw, schoo~w, schuw; bang
secretaris, sikkertaris, secretaris
selderie, selderie, selderij
seminarie, simmenarie, seminarie
serenade, sirnaadje, serenade
Sevenum, Zerum, Sevenum
sieraad, sieraod, sieraad
sijs, sie~s, sijs
sijsje, sieske, liefje (koosnaam)
simmen, zumpe, huilen
Sint-Andreas, Sintendris, Sint Andreas
sint-janslook, Sint Jansluikske, Sint Jansluikskes, zilveruitje
Sint-Maarten, Sintermerte, Sint Maarten
Sinterklaas, Sinterklaos, Sint Nicolaas
sjansen, sjanse, flirten
sla, slaat, sla
slaan, slaon, slaog – geslage, slaan
slaap, slaope, slaep – geslaope, slapen
slaapkameraad, slaopkammeraod, slapie
slabber, slábberke, slabbetje
slachter, slechter, slager
slachterij, slechterie, slagerij
slachtrijp, slachrie~p, slachtrijp
slag, slaag, slaeg, slaegske, slag
slagader, slaagaor, slagader
slager, slaeger, trommelstok
slagroom, slaagroum, slagroom
slak, slek, slekke, slekske, slak
slee, slei, sleie, sleike, slee
slee, slieën, slieëne, sleedoorn
sleeën, sleie, sleide – gesleid, sleeën
sleet, slaet, slijtage
slenk, slink, slenk
slidderbaan, slidderbaan, ijsglijbaan
slidderen, sliddere, ijsglijden
slieps, slieps, stropdas
slijk, slie~k, slijk
slijknat, slie~knaat, kletsnat
slijm, slie~m, slijm
slijpen, slie~pe, slaep – geslaepe, slijpen
slijpsteen, sliepstein, slijpsteen
slim, sleu~m, slim
slimmerik, slummerik, slimmerik
slingercarrousel, slingerkárresel, zweefmolen
slip, slup, sluppe, slupke, schoot
slipjas, slupjas, slipjas
sloeber, erme sloeber, arm persoon
slof, slof, slóffe, slufke, pantoffel
slok, slók, sluk, slukske, slok
slok, slók, snoep
slokken, slókke, slókde – geslók, slokken; snoepen
slokker, slókker, snoeper
slons, slóns, vrouw (onverzorgd)
sloop, sluip, sluipe, slöpke, kram
sloot, sloeët, sloot
slot, slaot, släöj, släötje, slot
sluik, sluu~k, sluik
sluimeren, slu~mere, slu~merde – geslu~merd, sluimeren
sluis, sloe~s, sloe~ze, sluuske, sluis
sluiten, sloe~te, slaot – geslaote, sluiten
sluiting, sloe~ting, sluiting
sluitspeld, sloe~tspeld, veiligheidsspeld
slurf, slörf, slörve, slörfke, slurf
slurpen, slörpe, slörpde – geslörp, slurpen
sluwberger, slouwberger, sluw persoon
smaken, smake, smákde – gesmák, smaken
smakken, smekke, smekde – gesmek, smakken
smal, smaa~l, smaler – smaals, smal; mager
smalen, smaele, smaelde – gesmaeld, kwaadspreken
smeer, smaer, smeer; slaag; aframmeling; rammel (pak –)
smeerlap, smerlap, viespeuk
smeerlapperij, smerlapperie, smeerlapperij
smele, sme~le, buntgras
smerig, smaerig, smerig
smid, smid, smeje, smid
smidse, smees, smidse
smiespelen, smiespele, fluisteren
smijten, smie~te, smaet – gesmaete, smijten
smik, smik, smikke, smikske, zweep
smoelen, smoe~le, smoe~lde – gesmoe~ld, zwetsen
smoezen, smoe~ze, flirten
smoken, smoeëke, smoeëkde – gesmoeëk, (ald Veldes) roken (pijp, sigaar)
smoker, smoeëker, roker
smokkelaar, smoekelaer, smokkelaar
smokkelboks, smoekelbóks, plusfour
smook, smoeëk, rook
snaar, snaor, snaore, snäörke, snaar
snammel, snammel, stukje
sneeuw, snieë, sneeuw
sneeuwen, snieëe, snieëde – gesnieëd, sneeuwen
snijboon, snieboeën, snieboeëne, sniebuuentje, snijboon
snijden, snieje, sneej, gesneje, snijden
snijder, sniejer, kleermaker
snijwel, sniejwel, schijvenegge
snippenaartje, snippenäörtje, nippertje
snobbel, snubelke, liefje (koosnaam)
snoeischaar, snoejschie~r, snoeischaar
snoek, snaok, snoek
snoepje, snuupke, snuupkes, snoepje
snoer, snaor, vislijn
snoer, snaor, snoer
snokken, snoeke, snoekde – gesnoek, snikken
snot, snót, snot
snotaap, snótaap, snótape, snótaepke, snotaap
snotrijp, snótrie~p, overrijp
snotterbel, snótterbel, snotneus
snotverkouden, snótverkeld, snipverkouden
snubbeken, snubbikke, snubbikde – gesnubbik, snuffelen
snuit, snäöt, snäöte, snäötje, tuit (schenkpijp)
snuit, snoe~t, snoe~te, snuutje, snuit
snuiten, snutte, snutde – gesnut, grissen; weggrissen
snuiven, snoe~ve, snaof – gesnaove, snuiven
snurken, snörke, snörkde – gesnörk, snurken
soep, soep, suupke, soep
soepgroen, soepegreun, soepgroen
soepvlees, soepevleis, soepvlees
sok, zok, zök, zökske, sok
sokophouder, zokophalder, sokophouder
soldaat, soldaot, soldaote, soldäötje, soldaat
soort, saort, saorte, soort
spaak, speik, speike, speikske, spaak
spaden, spaje, spaajde – gespaajd, spitten
spadeschop, spaajschup, spade
spartelen, spártele, spártelde – gespárteld, spartelen
speculaas, speklasie, speculaas
speelplaats, speulpláts, schoolplein
spel, speul, spel
spelen, speule, speulde – gespeuld, spelen
speler, speuler, speulers, speler
spenen, spieëne, spenen
spiegel, spaegel, spaegels, spaegelke, spiegel
spiegelen, spaegele, spaegelde – gespaegeld, spiegelen
spier, spirke, sprietje
spijl, spiel, spiele, spielke, spijl
spijs, spie~s, specie
spijt, spie~t, spijt
spinnenjager, spinnejaeger, ragebol
spinzen, spienze, spiensde – gespiens, gluren
spinzer, spienzer, gluurder
spion, spion, spionne, spiunke, spion
spitsen, zich spitse, spitsde zich – zich gespits hebbe, verheugen op
spitskool, spitskoeël, spitskool
splijten, splie~te, spleet – gesplete, splijten
spocht, spuchte, capriolen
spoeden, spaoje, spaojde – gespaojd, spoeden; haasten
spoel, spaol, spoel
spoelen, spule, spuulde – gespuuld, spoelen
spoken, spoeëke, spoeëkde – gespoeëk, spoken
spook, spoeëk, spoeëke, spuuekske, spook; kwade vrouw
spoor, spaor, spaore, spoor; spoorweg
sporen, späöre, späörde – gespäörd, sporen
sport, spraot, sport (ladder); laddertrede
spreeuw, spraon, spraone – spräön, spreeuw
spreken, spraeke, spraok – gespraoke, spreken
sprekend, spraekend, sprekend
spreker, spraeker, spraekers, spreker
sproet, sproe~te, sproeten
sprong, spróng, sprung, wel (zn)
spruitje, spruutjes, spruitkool
spuiskop, spoe~skop, spoe~sköp, spoe~sköpke, haardos (verwarde –)
spuiten, spuite, spaot – gespaote, spuiten
spuug, speej, spuug; speeksel
spuwen, speje, speejde – gespeejd, spuwen
staal, staol, staal
staart, stárt, stárte, stártje, staart
staat, staot, staat
staats, staats, statig; flink
stad, stad, staej, stedje, stad
stadhuis, stadhoe~s, stadhuis
stadig, stieëg, steeds
stadse, stadse, Venlonaar
staf, staaf, staef, stefke, staf
stal, stal, stel, stelke, stal
stalen, stale, staalde – gestaald, lijken
stallen, stalle, stalde – gestald, stallen (neerzetten)
stallicht, stalluch, stallantaarn
stam, stam, stamme, stemke, stam
stang, stang, stange, stengske, stang
steeds, stieëds, steeds
steekbes, staekbaer, staekbaere, kruisbes
steel, stael, staele, stilke, steel; stengel
steen, stein, stein, steintje, steen
steenpuist, steinpoe~s, steenpuist
steenviool, steinfioeël, muurbloem
steggelen, steggele, kibbelen
stek, stek, stekke, stekske, stok
stekel, staekel, staekels, staekelke, stekel
stekelbaars, staekelbaerske, stekelbaarsje
stekelvarken, staekelverke, egel
steken, staeke, staok – gestaoke, steken
stekraap, stekreub, stekreube, knolraap
stel, stel, paar
stelen, staele, staol – gestaole, stelen
stelenmoes, stillemós, raapstelen
stem, stum, stumme, stumke, stem
stemmen, stumme, stumde – gestump, stemmen
stengel, stingel, stengel
step, step, autoped
sterven, sterve, storf – gestorve, sterven
stevel, staevel, staevels, staevelke, laars
stiefelen, stiefele, stiefelde – gestiefeld, hardlopen
stiel, stiel, beroep
stiep, stiep, stut
stiepen, stiepe, stiepde – gestiep, stutten
stijf, stie~f, stie~ver – stie~fs, stijf
stijfkop, stie~fkop, stijfkop
stijfsel, stie~fsel, stijfsel
stijl, stie~l, stijl
stikduister, stikkeduuster, stikdonker; pikdonker
stinken, stinke, stónk – gestónke, stinken
stobbe, stoeb, stoebe, paardenbloem
stock, stok, etage
stoel, staol, steul, stulke, stoel
stoep, stoep, stoepe, stuupke, trottoir
stof, stóf, stof
stofzuiger, stófzuger, stofzuiger
stok, stok, stök, stökske, stok
stoken, staoke, staokde – gestaok, stoken
stoker, staoker, stoker
stomen, stoume, stoumde – gestoumd, stomen
stomerij, stoumerie, stomerij
stompje, stumpke, peuk
stoom, stoum, stoom
stoomboot, stoumboeët, stoomboot
stoot, stoeët, stoot
storen, sture, stuurde – gestuurd, storen
storing, steuring, storing
stormen, störme, störmde – gestörmp, stormen
stoten, stoeëte, staet – gestaote, stoten
straal, straol, straole, sträölke, straal
straat, straot, straote, strötje, straat
straatbezem, straotbessem, straatbezem
straatsteen, straotstein, straatsteen
straatveger, straotevaeger, straatveger
Straelen, Straole, Straelen
straks, strakkes, straks, strakjes
stralen, straole, straolde – gestraold, stralen
stratendrek, straotendrek, straatvuil
streen, straen, streng (garen)
streep, straep, straepe, stripke, streep
strekel, straekel, strekel
strelen, strieële, strieëlde – gestrieëld, strelen
streng, strank, streng, touw aan kopstuk of bit; streng (ald Veldes)
strevelaar, straevelaer, redetwister
strevelen, straevele, straevelde – gestraeveld, twisten; redetwisten; bekvechten; kibbelen
strever, straever, straevers, fanatiekeling
striem, straem, streame, straemke, striem
strietsen, strietse, strietsde – gestriets, stelen
strijd, strie~d, strijd
strijdig, striejig, strijdig
strijken, strie~ke, straek – gestraeke, strijken
strijkijzer, strie~kie~zer, strijkijzer
stro, stroeë, stro
stromen, struime, strömde – geströmp, stromen
stronser, strónser, opschepper
stronsmadam, strónsmadam, kakmadam
strontsen, strónse, pochen
strooien, strouwe, strouwde – gestrouwd, strooien
strooisel, strouwsel, strooisel
stroom, stroum, stroom
strop, ströp, ströb, vlegel; kwajongen
stropen, struipe, ströpe – geströp, stropen
strot, sträö~t, strot
strovrucht, stroeëvruchte, granen
struik, stroe~k, struu~k, struukske, struik
struikelen, stru~kele, stru~kelde – gestru~keld, struikelen
stuit, stuutje, stuitbeen
stuiten, stu~te, stuutde – gestuud/gestuut, roemen; prijzen, loven
stuiven, stu~ve, stoof – gestaove, stuiven
stuiver, stu~ver, stuiver
stuk, stuk, stukke, stukske, stuk
stukje, stukske, stukje
stukkeren, stukkere, stukkerde – gestukkerd, verstellen van kleren
sturen, steure, steurde – gesteurd, sturen (post)
suiker, sókker, suiker
suikerpek, sókkerpaek, staafdrop, laurierdrop; dropwater
suikersteel, sókkerstael, zuurstok
taai, tei, taai
taart, taart, taarte, taertje, taart
taartje, taertje, gebakje
tabak, tebak, tabak
tachtig, tachetig, tachtig
tafel, taffel, taffels, táffelke, tafel
tafellade, taffellaaj, tafellade
tafeltrek, taffeltrek, (ald Veldes) tafellade
tak, tak, tek, tekske, tak
tam, taam, tamer – taams, tam
tamelijk, tamelik, tamelijk
tand, ta~nd, tand, tendje, tand
tandpijn, tandpie~n, kiespijn
tang, tang, tange, tengske, tang
tante, tant, tantes, tante
tap, tap, tapkast
tapperij, tapperie, tapperij
tas, tas, tasse, táske, kopje
tas, tes, tesse, teske, broekzak
tasneusdoek, tesnuizik, (ald Veldes) zakdoek
tater, taoter, modder; smurrie; etter
teen, tieën, tieëne, teen
teer, tár, teer; pek
Tegelen, Taegele, Tegelen
tegelijk, tiggelie~k, tegelijk
tegen, taege, tegen
tegenstelling, taegestelling, tegenstelling
tegenstrijdig, tiggestriejig, tegenstrijdig
tegenwoordig, tiggewaordig, tegenwoordig
tehuis, tehoe~s, tehuis
teken, teiken, teken
tekenen, teikene, teikende – geteikend, tekenen
tekening, teikening, tekening
telder, telder, eetbord
tentoonstelling, tentoeënstelling, tentoonstelling
terloops, terluips, terloops
termijn, termie~n, termijn
terug, truuk, terug
terugtrekken, truuktrekke, aftreden
teruguit, truukoe~t, achteruit
terugweg, truukwaeg, terugweg
teut, täöt, dronken
teuten, täöte, onzin uitkramen
tevergeefs, te-vergefs, tevergeefs
thee, tieë, thee
Thorn, Thoeër, Thorn
thuis, thoe~s, thuis
tien, tieën, tien
tijd, tie~d, tijd
tijdelijk, tie~delik, tijdelijk
timmeren, tummere, tummerde – getummerd, timmeren
timmerman, tummerman, timmerman
timp, tómp, tump, tumpke, uiteinde; hoekeind
tippelen, tiepele, tippelen
tiskont, tiskónt, kieskeurige
tochten, tóchte, tóchde – getóch, tochten
todden, todde, todden
toedraaien, toedreie, dichtdraaien
toegenaaid, toegeneid, gierig
toegenaaide, toegeneide, gierigaard; vrek
toen, doe, toen
toenagelen, toenaegele, dichtspijkeren
toer, toe~r, toere, tuurke, knipmuts (hoofdtooi)
toespeld, toeëspeld, veiligheidsspeld
tomaat, temaat, tomaat
ton, tón, tónne, tönke, ton
toneel, tenie~l, toneel
tong, tóng, tónge, tungske, tong
tongenworst, tóngewors, tongenworst
tonnenmoes, tónnemós, zuurkool
toog, taek, tapkast
toom, toum, leidsel
toon, toeën, toon
toon, tuin, toonbank
top, toep, tuup, tuupke, top
toren, taore, tör, törke, toren
tot, toet, tot
totebel, täötebel, kletskous
touw, touw, touwe, touwke, touw
touwtjespringen, touwkespringe, touwtjespringen
traag, traog, traag
traan, traon, traone, träönke, traan
trede, traes, wreef
trede, traej, traeje, pas; schrede; traptrede
treden, traeje, traoj/trooj – getraoje, treden; trappen (op fiets); fietsen
treder, traejer, fietspedaal
trek, trek, (als Veldes) lade
trekbuil, trekbuu~l, trekharmonica, accordeon
trekharmonica, trekharmonika, accordeon
trekken, trekke, trok – getrokke, tochten
treut, träöt, träöte, träötje, toeter; blaasinstrument (koper)
treuten, träöte, träötde – geträot, toeteren
troeven, troe~ve, troefde – getroe~f, troeven
troffel, troefel, troefels, trufelke, troffel
trol, trol, tröl, trölke, dennenappel
trom, tróm, trómme, trumke, trom
trommel, trómmel, trómmels, trömmelke, trommel
trommelslager, trómmelslaeger, trómmelslaegers, trommelaar
troon, troeën, troon
troost, troeës, troost
troosten, troeëste, troeësde – getroeës, troosten
troshoop, troshoup, brandstapel
trouwkleed, trouwkleid, bruidskleed
tuier, teur, tuier
tuieren, teure, tuieren
tuimel, toe~mel, kopzorgen
tuimelen, toe~mele, tuimelen
tulp, tölp, tölpe, tölpke, tulp
turf, törf, turf
tussen, tusse, tussen
twaalf, twelf, twaalf
twee, twieë, twee
tweede, twieëde, tweede
tweeling, twieëling, tweeling
twijfel, twie~fel, twijfel
twijfelaar, twie~felaer, twie~felaers, twijfelaar
twijfelen, twie~fele, twiefelde – getwiefeld, twijfelen; aarzelen
uier, aer, uier
uil, uul, ule, uulke, uil
uilskuiken, uulskuke, uilskuiken
uit, oe~t, uit
uitademen, oe~taome, uitademen
uitbenen, oe~tbeine, uitbenen
uitdoen, oe~tdaon, deej oe~t – oe~tgedaon, rooien
uiteen, oe~t ein, gescheiden
uiterlijk, uterlik, uiterlijk
uitgave, oe~tgaaf, uitgave
uitgebreid, oe~tgebreid, uitgebreid
uitgenomen, oe~tgenaome, uitgezonderd
uithouden, oe~thalde, uithouden
uitkeren, oe~tkie~re, uitkeren
uitkering, oe~tkiering, oe~tkieringe, uitkering
uitlaat, oe~tlaot, uitlaat
uitleggen, oe~tlegge, uitleggen
uitlopen, oe~tloupe, uitbotten
uitreiking, oe~treiking, uitreiking
uitscharren, oe~tschárre, schárde oe~t – oe~tgeschárd, leegschrapen
uitscheiden, oe~tscheie, scheide oe~t – oe~tgescheid, ophouden
uitschieten, oe~tschaete, schaot oe~t – oe~tgeschaote, uitglijden
uitschobben, oe~tschoebe, schoebde oe~t – oe~tgeschoeb, uitkafferen
uitslaan, oe~tslaon, uitslaan
uitslag, oe~tslaag, oe~tslaeg, uitslag
uitsnuiven, oe~tsnoe~ve, snaof oe~t – oe~tgesnaove, snuiten
uitstroom, oe~tstroum, uitstroom
uitwisselen, oe~twissele, wisselde oe~t – oe~tgewisseld, uitwisselen
uitzet, oe~tzet, huwelijksuitzet
ulk, illik, bunzing
uur, aor, aor, urke, uur
vaas, vaas, vaze, váske, vaas
vadem, vaem, draad garen
vadem, vie~m, vislijn
vademen, vaeme, vaemde – gevaemd/gevaemp, inrijgen (draad); slaan
vaderdag, vaderdaag, Vaderdag
vak, vak, beroep
valies, flie~s, flie~ze, flieske, boodschappentas; handtas; reistas
valkuil, valkoel, valkoe~le, valkuulke, valkuil
vallen, valle, vael – gevalle, vallen
van, ván, van
vanaf, vánaaf, vanaf
vanavond, vánaovend, vanavond
vaneen, ván ein, gescheiden
vangen, vange, vóng – gevange, vangen
vanille, fenielje, vanille
varen, vare, (ald Veldes) rijden
varken, verke, verkes, verkske, varken
varkensblad, verkesblaad, zuring
vast, ves, zo-even; zojuist; alvast
Vastenavond, vastelaovend, Vastenavond; carnaval
vastenavondsgek, vastelaovesgek, carnavalsvierder
vat, vaa~t, vate, vátje, vat; fust
vedragen, verdrage, verdraog – verdrage, verdragen
vee, vieë, vee
veeg, vaeg, veeg; helleveeg; vrouw (vinnige)
veel, vuuel, mieër – meis, veel
veemarkt, vieëmért, veemarkt
veer, vaer, vaere, vaerke, veer
veer, vaer, pont; veerpont
veertien, vertieën, veertien
veertig, fertig, veertig
vegen, vaege, vaegde – gevaeg, vegen
vel, vael, huid
Veldenaar, Veldenaer, Veldenaar
Veldense, Veldese, Veldense
velen, vaele, vaelde – gevaeld, verdragen
velletje, velke, voorhuid
venijn, venie~n, venijn
Venlo, Vendele, Venlo
Venlose, Vendelse, Venlonaar
venneke, finnek, dille
Venray, Venraoj, Venray
venster, vinster, venster
vensterbank, vinsterbank, vinsterbenk, vinsterbenkske, vensterbank
ventiel, fentiel, fentiele, fentielke, ventiel
veranderen, verangere, veranderen
verbergmuisje, verbergemuuske, verstoppertje
verbieden, verbieje, verbaoj – verboaje, verbieden
verblijven, verblie~ve, verblaef – verblaeve, verblijven
verbruik, verbroe~k, verbruik
verdedigen, verdeidige, verdeidigde – verdeidig, verdedigen
verdelen, verdeile, verdelde – verdeld, verdelen
verdienen, verdaene, verdinde – verdind, verdienen
verdietsen, verduutse, duidelijk maken; verduidelijken
verdoven, verdouve, verdouvde – verdouvd, verdoven
verdoving, verdouving, verdouvinge, verdoving
verdrag, verdraag, verdrag
verdriet, verdraet, verdriet
verdwijnen, verdwie~ne, verdwaen – verdwaene, verdwijnen
vereeuwigen, verieëwige, vereeuwigen
veren, vaere, vaerde – gevaerd, veren
vereniging, vereiniging, vereniging
vereren, verie~re, aanbidden; vereren
verfrommelen, verfroemele, verkreukelen
verfronselen, verfrunsele, verkreukelen
vergeefs, vergefs, vergeefs
vergeetachtig, vergaetechtig, vergeetachtig
vergeetboks, vergaetbóks, vergeetal
vergelijken, vergelie~ke, vergelaek – vergelaeke, vergelijken
vergeten, vergaete, vergaot – vergaete, vergeten
vergoeden, vergaoje, vergoeden
vergrijzen, vergrie~ze, vergrijzen
vergrijzing, vergrie~zing, vergrijzing
vergroten, vergroeëte, vergroten
vergroting, vergroeëting, vergroting
verhaal, verhaol, verhaal
verharen, verhäöre, verhäörde – verhäörd, verharen
verheffen, zich verhöffe, verhöfde zich – zich verhöf, vertillen
verhogen, verhoeëge, verhogen
verhogen, verhuuege, verhogen
verhouding, verhalding, verhouding
verhuizen, verhoe~ze, verhuizen
verhuren, verheure, verheurde – verheurd, verhuren
verjaardag, verjäördaag, verjaardag
verjaren, verjäöre, verjaren
verjeppen, verjeppe, verboemelen
verkeer, verkie~r, verkeer
verkeerd, verkie~rd, verkie~rde, verkeerd
verkeersbord, verkie~rsbord, verkeersbord
verkild, verkeld, verkouden
verklaren, verklaore, verklaorde – verklaord, verklaren
verklaring, verklaoring, verklaoringe, verklaring
verklatsen, verklatse, verkopen
verkleden, verkleie, verkleden
verkoopster, verkuipster, verkoopster
verkoper, verkuiper, verkoper
verlagen, verlieëge, verlagen
verlaten, verlaote, verlaten
verleden, verleje, verleden
verlengen, verlinge, verlengen
verleren, verliere, verleren
verliefd, verlaef, verliefd
verlies, verluu~s, verlies
verliezen, verlaere, verlaor – verlaore, verliezen
verloop, verloup, verloop
verlopen, verloupe, verlaep – verloupe, verlopen; zich verloupe verdwalen
vermeubelen, vermuibele, vermuibelde – vermuibeld, vernielen
vermicelli, fermesel, vermicelli
vernemen, vernaeme, vernaom – vernaome, vernemen
vernielen, vernaele, vernilde – vernild, vernielen
vernikkelen, vernikkele, vernikkelde – vernikkeld, verkleumen
verouderen, veraldere, verouderen
verraad, verraod, verraad
verraden, verraoje, verraojde – verraoje, verraden
verrekijker, verrekie~ker, verrekijker
verropzakken, verroepzakke, verroepzakde – verroepzak, vernielen
verruïneren, verrannewaere, verrannewaerde – verrannewaerd, vernielen
vers, vors, vers
verschandaliseren, verschandelisere, verschandeliseerde – verschandeliseerd, vernielen
verscheiden, verscheie, verschillende
verschijnen, verschie~ne, verschaen – verschaene, verschijnen
verschonen, verschoeëne, verontschuldigen
verschonen, verschuuene, verschuuende – verschuuend, verschonen; schone kleren aandoen
verschrompelen, verschrumpele, verschrumpelde – verschrumpeld, verschrompelen
verslag, verslaag, verslag
verslijten, verslie~te, verslaet – verslaete, verslijten
verspelen, verspeule, verspelen
verspenen, verspieëne, verspenen
verstaan, verstaon, verstaan
verstandig, verstendig, verstandig
verstuiken, verstoeke, verstuiken
versturen, versteure, versturen
versuikeren, versókkere, versuikeren
verteren, vertaere, verteren
vertossen, vertósse, verpieteren
vertraging, vertraoging, vertraging
vertreden, vertraeje, vertraoj – vertraoje, misstappen
vervelen, vervaele, vervelen
vervelend, vervaelend, vervelend
verver, verver, huisschilder
vervuilen, vervoe~le, vervuulde – vervuuld, vervuilen
verwarming, verwerming, verwarming
verwijfd, verwie~f, verwijfd
verwijten, verwie~te, verwaet – verwaete, verwijten
verwijzing, verwie~zing, verwijzing
verzoek, verzeuk, verzoek
verzorgen, verzörge, verzorgen
verzouwen, verzouwe, verzouwde – verzouwd, verprutsen
verzuren, verzaore, verzuren
verzwaren, verzwaore, verzwaren
vest, ves, vest
vetdel, vetdel, viespeuk; smeerpoes
vetjanus, vetjanus, viespeuk
vetlap, vetlap, viespeuk; smeerpoes
vetlapperij, vetlapperie, smeerlapperij
vetzak, vetzak, smeerpoes
vetzooi, vetzooj, smeerboel
veulen, veule, veules, vulke, veulen
vezel, vaezel, vaezels, vaezelke, vezel
viaduct, viaduuk, viaduct
vief, fief, vitaal
vier, veer, vier
vierde, verde, vierde
vierenveertig, veerenvertig, vierenveertig
vierkant, virkant, vierkant
vierkantig, virkentig, vierkantig
vies, fie~s, vies
vieze ami, fie~zenammie, viespeuk
vijf, vie~f, vijf
vijftig, fieftig, vijftig
vijg, vie~g, vijg
vijl, vie~l, vie~le, vielke, vijl
vijver, vie~ver, vijver
vinden, vinge, vóng – gevónge, vinden
violet, flette, anjers
violist, fioeëlis, violist
viool, fioeël, fioeële, fiuuelke, viool
viooltje, fiuuelke, fiuuelkes, viooltje
viseie, bezei, besef; verstand
visgard, visgaerd, visgaerde, visgaerdje, vishengel
vlaai, flaaj, vlaai
vlak, vlaak, vlak
vleermuis, vlaermoe~s, vlaermuus, vlaermuuske, vleermuis
vlees, vleis, vlees
vleesmes, vleismets, vleesmes
vlegel, vlaegel, vlegel
vlieg, vlaeg, vlaege, vligske, vlieg
vliegen, vlaege, vlaog – gevlaoge, vliegen
vliegenschijt, vlaegeschie~t, vliegenpoep
vliegenstront, vlaegestrónt, vliegenpoep
vliegenvanger, vlaegevenger, vliegenvanger
vlieger, vlaeger, vlieger
vliegmachine, vligmeschie~n, vliegtuig
vlier, flaer, flaere, vlierbes
vlierhout, flaereholt, vlierhout
vlijmscherp, vlie~mscherp, vlijmscherp
vlijtig, vlie~tig, vlijtig
vlim, vlim, vlimme, vlimke, oogwimper
vlo, vloeë, vluue, vlo
vloeken, vlaoke, vloeken
vloer, vloer, vloere, vluurke, vloer
vloerkleed, vloeërkleid, tapijt
vlooien, vloeëje, vloeëjde – gevloeëjd, vlooien
vloot, vloeët, vloot
vocht, vóch, vocht
voddel, fóddel, vod
voddenkerel, voddekael, lompenboer
voeg, vaog, vaoge, voeg
voelen, väöle, vulde – gevuld, voelen
voer, vaor, voer
voeren, vaore, voeren
voergat, vaorgaat, weide-ingang
voering, vaoring, voering
voerman, vaorma~n, voerman
voerschotel, vaorschóttel, schep voor varkensvoer
voet, vaot, veut, vutje, voet
voetganger, vaotgenger, voetganger
vogel, vogel, veugel, veugelke, vogel
voile, fuulke, voile
vol, vao~l, voller – vols, vol
voldaan, voldaon, voldaan
volmaken, vaol make, vullen
vondst, vóns, vondst
voor, veur, voor (bijwoord)
voor, vur, voor (voorzetsel)
voor evenveel, vur aevevuuel, onverschillig
vooraan, veuraan, vooraan
vooraf, veuraaf, vooraf
vooral, vural, vooral
voorbeeld, veurbeeld, veurbeelde, voorbeeld
voorbeeldig, vurbeeldig, voorbeeldig
voorbij, vurbeej, voorbij
voordat, vurdát, voordat
voordelig, veurdellig, voordelig
voordoen, veurdaon, voordoen
vooreinde, vur-end, kopakker
voorgisteren, vurgister, eergisteren
voorjaar, veurjaor, voorjaar
voorkomen, veurkómme, boezem
voorlopig, vurluipig, voorlopig
voornamelijk, vurnamelik, voornamelijk
voorover, vureuver, voorover
voorste, vurste, voorste
voortmaken, vort make, opschieten
vooruit, vuroe~t, vooruit
voorwaarde, veurwaarde, veurwaardes, voorwaarde
voorzitter, veurzitter, voorzitter
voos, foeës, voos
vorig, vurrig, vorig
vorket, verket, verkette, verketje, vork
vorm, vorm, vörm, vörmpke, vorm
vos, vos, vös, vöske, vos
vot, vot, votte, vötje, zitvlak; achterwerk; kont
vottas, vottetes, achterbroekzak
vouw, vaaj, vaje, vaajke, vouw; vaje rimpels (in gezicht)
vouwen, vaje, vaajde – gevaajd, vouwen
vraag, vraog, vraoge, vräögske, vraag
vragen, vraoge, vraog – gevrag, vragen
vreemd, vremp, vreemd
vreemde, vremde, vreemde
vreten, vraete, vraot – gevraete, vreten
vriend, vrind, vrinde, vriend
vriendelijk, vrintelik, vrinteliker – vrinteliks, vriendelijk
vrieslucht, vraeslóch, vrieslucht
vriesweer, vraeswaer, vriesweer
vriezen, vraeze, vraor – gevraore, vriezen; ’t vruus
vrij, vree~j, vrij
vrijdag, vrie~dig, vrijdag
vrije dag, vreejdaag, vrije dagen
vrijen, vreje, vreejde – gevreejd, vrijen
vrijen, vreje, verkering
vrijer, vrejer, vrijer; verloofde (m)
vrijgezel, vreejgezel, vrijgezel
vroeg, vruuj, vrujer – vruues, vroeg
vroegjaar, vrujaor, voorjaar
vrouwmens, vrommes, vraolie, vruike, vrouw
vuil, voeël, vuil (bw)
vuilak, voe~lak, vuilak
vuist, voes, vuus, vuuske, vuist
vuur, veur, veure, vurke, vuur
waag, waog, waag
waaien, weie, weide – geweid, waaien
waaier, weier, waaier
waar, wao, waar (vragend)
waar, waor, waar (dat is waar)
waarbij, waobeej, waarbij
waard, wae~rd, uiterwaard
waarde, waerd, waarde
waardig, waerdig, waardig
waarheid, waorheid, waarheid
waarin, wao-in, waarin
waarmee, waomei, waarmee
waarom, waorum, waarom
waarvoor, waoveur, waarvoor
wabbes, wabbes, dwaas (gek)
wablief, wátblif, wat blieft u
wachthuis, wachhuuske, wachthuisje
wafel, waffel, waffele, weffelke, wafel
wagen, wage, wages, waegentje, wagen (zn); auto
wagen, waoge, waogde – gewaog, wagen (ww)
wagenwijd, wagewie~d, wagenwijd
wagon, wagón, wagóns, wagunke, wagon
wal, wal, wel, welke, wal
wals, wals, welske – welskes, wals
wang, wang, wange, wengske, wang
wanneer, wánnie~r, wanneer
wapen, waope, waopes, wapen
warm, werm, wermer – werms, warm
warmte, wermte, warmte
wars, waers, koppig; tegendraads
warse, waerse, dwarsligger
warskop, waerskop, dwarskop
was, wes, wasgoed
wasdraad, wasdraod, drooglijn
waspen, waspinke, waspinkes, wasknijper
wasrijf, wasrie~f, wasbord
wassen, wasse, waes – gewasse, groeien
wassen, wasse, waes – gewasse, wassen
wat, wát, wat
wat voor, wát vur, welke
wats, wats, oorveeg
watsen, watse, watsde – gewats, oorveeg geven
wazelen, wazele, wauwelen
wazelvot, wazelvot, kletstante
weduwman, widman, weduwnaar
weduwvrouw, widvrouw, weduwe
weegschaal, waegschaol, waegschaole, waegschäölke, weegschaal
week, waek, waeke, waekske, week
week, weik, week; zacht
weelde, weld, weelde
weemoedig, weemeuig, weemoedig
weer, waer, weer
weerhuisje, waerhuuske, weerhuisje
Weert, Wie~rt, Weert
wees, weis, wees
weg, waeg, waeg, wegske, weg (zn)
wegen, waege, waog – gewaoge, wegen
wegfoezelen, wegfoezele, foezelde weg – weggefoezeld, wegmoffelen
wegge, wek, wekge, wekske, brood
weggeman, wegkeman, wegkemanne, wegkemenke, broodpop
weggooien, weggoeëje, weggooien
wegkiepen, wegkiepe, weggooien
wegkretser, waegkretser, wegwerker
weglopen, wegloupe, weglopen
wegschijter, waegeschie~ter, strontje op het ooglid
wegviolen, wegfioeële, wegmoffelen
weids, wie~ds, weids
weit, weit, tarwe
wekelijks, waekeliks, wekelijks
weken, weike, wekde – gewek, weken (ww)
wel, wa~l, wel (bw)
wel, wel, welle, welke, aardrol
welbekend, walbekind, welbekend
wemelen, wiemele, wiebelen
wenkbrauw, winkbrauw, wenkbrauw
wenken, winke, winkde – gewink, wenken
wennen, winne, winde – gewind, wennen
wens, wins, wens
wenselijk, winselik, wenselijk
wensen, winse, winsde – gewins, wensen
wereld, werreld, wereld
wereldgeestelijke, werreldgeiselik, wereldgeestelijke
wereldheer, werreldhie~r, wereldgeestelijke
wereldwijd, werreldwie~d, wereldwijd
werkgever, werkgaever, werkgaevers, werkgever
werktijd, werktie~d, werktie~je, werktijd
wes, wies, tot
weten, weite, wós – geweite, weten
wetgeving, wetgaeving, wetgeving
wethouder, wethalder, wethouder
weven, waeve, waevde – gewaeve, weven
wever, waever, waevers, wever
wezen, waeze, karakter; uiterlijk (van iemand)
wichtig, wiechtig, belangrijk
wie, wae, wie
wie, wie, hoe; zoals
wie, wie, toen
wieg, waeg, waege, waegske, wieg
wiegen, waege, waegde – gewaeg, wiegen
wieroken, wierike, wieroken
wierook, wierik, wierook
wieveel, wievuuel, hoeveel
wiezo, wiezoeë, hoezo
wij, weej, wij; we
wijd, wie~d, wiejer – wie~ds/wier – wieds, wijd; ver
wijd weg, wie~deweg, ver weg
wijdaf, wie~daaf, veraf
wijden, wie~je, wie~de – gewie~d, wijden
wijf, wie~f, wie~ver, wiefke, wijf
wijfje, wiefke, wiefkes, vrouwtjesdier
wijk, wie~k, wie~ke, wijk
wijn, wie~n, wijn
wijnbes, mie~mere, rode bessen
wijnbol, wie~nbol, wijnbal
wijnkelder, wie~nkelder, wijnkelder
wijs, wie~s, melodie
wijs, wie~s, wijs
wijsvrouw, wie~svrouw, vroedvrouw
wijwater, wiewater, wijwater
wijwaterbak, wiewaterbákske, wijwatervaatje
wijzen, wie~ze, waes – gewaeze, wijzen
wijzer, wie~zer, wijzer
wiksdoos, wiksdoeës, schoensmeerdoos
wiksen, wiekse, masturberen
willen, wille, woej – gewild, willen
windel, windel, zwachtel
winds, wings, wingser – wings, scheef
wis, wiets, wietse, wietske, twijg
wis, wus, robuust
wisseljaar, wisseljaore, overgangsjaren
woelen, wu~le, wuu~lde – gewuu~ld, woelen; onrustig slapen
woelen, wule, zwoegen
woensdag, woensdig, woensdag
wolk, wolk, wolke, wölkske, wolk
wolleboon, wulleboeëne, tuinbonen
wond, wónd, wónde, wundje, wond
wonder, wónder, wóndere, wonder
wonen, woeëne, woeënde – gewoeënd, wonen
woning, woeëning, woning
woonboot, woeënboeët, woonboot
woonplaats, woeënpláts, woonplaats
woord, waord, wäörd, wäördje, woord
woordenboek, waordebaok, woordenboek
worm, worm, wörm, wörmke, worm
worst, wors, worste, wörske, worst
wortel, wortel, wortele, wörtelke, wortel
wortelstamp, wortelestamp, wortelstamppot
wreed, vrieëd, vrieëjer – vrieëds, wreed
wrijven, vrie~ve, vraef – gevraeve, wrijven
wringen, vringe, vróng – gevrónge, wringen
wroeten, vräöte, vrudde – gevrud, wroeten
wuiles, wuilus, goedzak
wurgen, wörge, wörgde – gewörg, wurgen
zaad, zaod, zäödje, zaad
zaadkar, zadkár, zaaibak
zaag, zaag, zage, zegske, zaag
zaaien, zeie, zeide – gezeid, zaaien
zaal, zaal, zale, zaelke, zaal
zadel, zaal, zale, zaelke, zadel
zagen, zage, zágde – gezág, zagen
zak, zak, zek, zekske, zak
zakdoek, zakdaok, zakdeuk, zakdukske, zakdoek
zakkenduister, zakkeduuster, pikdonker; stikdonker
zanger, zenger, zengers, zengerke, zanger
zangerig, zengerig, zangerig
zat, zát, voldoende; dronken
zaterdag, zaoterdig, zaterdag
zatlap, zátlap, dronkaard
zattemanspraat, záttemanspraot, dronkenmanspraat
zatvreter, zátvraeter, lekkerbek
zauwel, zouwel, slappe koffie
zee, zieë, zee
zeem, zieëm, zeem
zeep, zeip, zeep
zeepbakje, zeipbákske, zeepbakje
zeewind, zieëwind, zeewind
zegenen, zaegene, zaegende – gezaegend, zegenen
zeggen, zegge, zag – gezag, zeggen
zeikdempel, zekdempel, zekdempels, mier
zeikkelder, zeikkelder, gierkelder; beerput
zeikschepper, zeikschöpper, gieremmer
zeikstreen, zeikstraen, zeurpiet
zeikton, zeiktón, giervat
zeis, zaes, zeis
zeker, zaeker, zeker
zemelaar, zaemelaer, zeurkous
zemelen, zaemele, zeuren
zemelenzeikerd, zaemelezeiker, zaniker
zemelkont, zaemelkónt, zeurkous
zemen, zieëme, zieëmde – gezieëmd, zemen
zestig, sestig, zestig
zetten, zette, zat – gezatte, zetten
zeug, zóg, zeug, zeug
zeven, zaeve, zeven
zeventien, zivvetieën, zeventien
zeventig, sivvetig, zeventig
zever, zeiver, kwijl; speeksel
zeverboks, zeiverbóks, zeveraar
zeveren, zeivere, zeiverde – gezeiverd, kwijlen
zeverlap, zeiverlepke, slabbetje
zeverzak, zeiverzak, zeveraar
zicht, zich, zicht (kleine zeis)
zift, zif, zifte, zifke, zeef
zij, zee~j, zeej, zij; ze
zijde, zie, zijde
zijdelings, ziejelings, zijdelings
zijden, zieje, zijden
zijg, zeej, melkzeef
zijpnat, zie~pnaat, drijfnat
zijpneus, zie~pneus, druipneus
zinken, zinke, zaonk – gezaonke, zinken
zitten, zitte, zaot – gezaete, zitten
zo, zoeë, zo
zo een, zó’n, zo een
zo meteen, zómmedein, dadelijk; weldra
zo wijd, zówie~d, zover
zoals, zoeëás, zoals
zodat, zoeëdát, zodat
zoeaaf, zwaaf, zoeaaf
zoeken, zeuke, zóch – gezóch, zoeken
zoet, zeut, zoet
zoethout, zeuthólt, zoethout
zog, zog, moedermelk
zogezegd, zoeëgezag, zogezegd
zolder, zölder, zölders, zölderke, zolder
zomen, zuime, zömde – gezömp, zomen
zomer, zaomer, zoamers, zomer
zomeren, zäömere, verzamelen
zomp, zómp, moeras
zompig, zómpig, moerassig
zon, zón, zunke, zon
zondag, zóndig, zondag
zonde, zund, zonde
zonder, zónder, zónger, zonder
zonnebloem, zónneblaom, zónneblaome, zonnebloem
zonnepit, zónnepit, zonnebloempit
zonneschijn, zónneschie~n, zonneschijn
zonnesteek, zónnestaek, zonnesteek
zonnestraal, zónnestraol, zónnestraole, zonnestraal
zooi, zooj, zootje
zool, zaol, zäöl, zölke, zool
zoom, zoum, zuim, zömke, zoom
zoon, zoeën, zuuens, zuuenke, zoon
zoor, zaor, guur
zootje, zoojtje, allegaartje
zorg, zörg, zorg
zorgelijk, zörgelijk, zorgelijk
zorgen, zörge, zörgde – gezörg, zorgen
zorgenkind, zörgekiendje, zorgenkind
zout, zalt, zout
zoutdropje, zaltdröpke, zoute drop
zoutpot, zaltpötje, zoutvaatje
zoutwater, zaltwater, pekel
zoveel, zóvuuel, zoveel
zuiden, zuije, zuiden
zuigen, zu~ge, zaog – gezaoge, zuigen
zuiger, zu~ger, zuiger
zuigfles, zuu~gfles, zuigfles
zuinig, zu~nig, zu~niger – zu~nigs, zuinig
zuipen, zoe~pe, zaop – gezaope, zuipen
zuipschuit, zoe~pschuit, veeldrinker
zuivel, zu~vel, zuivel
zuiver, zu~ver, zuiver
zuiveringszout, zu~veringszalt, zuiveringszout
zurig, zórsig, zuur smakend
zuur, zaor, zórder – zórs, zuur
zuurbrand, zaorbrand, brandend maagzuur
zuurbrood, zaorbroeëd, (ald Veldes) roggebrood Limburgs
zuurmoes, zaormós, zuurkool
zuurpruim, zaorproem, zuurpruim
zwaar, zwaor, zwaorder – zwaors, zwaar
zwadem, zwaaj, wasem; waterdamp
zwager, zwaoger, zwager
zwak, zwaak, zwaker – zwaaks, zwak
zwaluw, zwalm, zwalme, zwelmke, zwaluw
zwans, zwens, aframmeling
zwansen, zwens, rammel (pak –)
zwart brood, zwart broeëd, roggebrood
zweer, zwaer, zwaere, zwaerke, zweer
zweet, zweit, zweet
zweetpoot, zweitpuuet, zweetvoeten
zweetvoet, zweitveut, zweetvoeten
zwembad, zwumbad, zwembad
zwemmen, zwumme, zwóm – gezwómme, zwemmen
zwengel, zwingel, zwingels, zwingelke, zwengel
zweren, zwaere, zwaor – gezwaore, zweren
zweten, zweite, zwedde – gezwet, zweten
zwetsvot, zwetsvot, babbelaar
zwijgen, zwie~ge, zwaeg – gezwaege, zwijgen
zwijn, zwein, geluk; mazzel
zwil, zwae~l, eelt
Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal