elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Contact

Voor informatie over de de eWND kunt u terecht bij de projectleider:
prof. dr. Nicoline van der Sijs

e-mail:

Instituut voor de Nederlandse Taal

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal