elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Tekstuitgaven woordenboeken

Hieronder staat een opsomming van de dialectwoordenboeken die onderdeel (gaan) uitmaken van de eWND. We hebben van alle auteurs - voor zover we hen of hun erven konden achterhalen - toestemming gekregen hun woordenboek toe te voegen aan de eWND: zonder deze genereuze toestemming zou het niet mogelijk zijn geweest deze website met informatie te vullen.

De meeste werken zijn gedigitaliseerd door vrijwilligers (zie Werkwijze). Een pdf van de tekstuitgave die de vrijwilligers hebben gemaakt, kan voor wetenschappelijk gebruik (met bronvermelding) worden gedownload door te klikken op PDF achter het woordenboek hieronder. In de naam van de pdf is achter de titel van het woordenboek “(SVNT)” toegevoegd, als aanduiding dat het werk is gedigitaliseerd door de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal. Als er achter de titel “(db)” staat, betekent dit dat we het werk in digitale vorm hebben ontvangen van de auteur (digital born).

De tekstuitgaven bevatten ook de oorspronkelijke inleidingen, met uitleg over uitspraak, spelling en gebruikte afkortingen. Drie van de tekstuitgaven zijn nooit eerder gepubliceerd: het typoscript van een Venloos woordenboek van Jos. van Daelen-Meuter van ca. 1937 (scans op http://www.staff.uni-oldenburg.de/johannes.beelen/Van%20Daelen-Meuter/), het manuscript van een Drents woordenboek van H. Molema uit 1889 (scans op http://www.staff.uni-oldenburg.de/johannes.beelen/Molema%20Drentsch%20Woordenboek/), en een handschriftelijke versie aanvullingen op de gedrukte uitgave van het Groningse woordenboek van H. Molema uit 1895 (scans op http://www.staff.uni-oldenburg.de/johannes.beelen/Molema/).

 • Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialekt, Velden.
 • Ballot, A. (1968), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, Hengelo. [Woordenlijst dateert uit ca. 1870.] (PDF)
 • Beets, A. (1927), Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. (PDF)
 • Beets, A. (1954), Leidse woorden en uitdrukkingen, in: Bicker Caarten, A. (red.), Leids Volksleven, Leiden: Sijthoff. (PDF)
 • Berg, A. van den en H.J. Folmer (1774-1776), ‘Veluws en Drents uit de 18e eeuw’, uitgegeven door K. Heeroma, in: Driemaandelijkse bladen 12, 97-116. (PDF)
 • Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk. (PDF)
 • Bisschop, W. (1862), Het Dordsche taaleigen. Bijdrage tot de kennis der Hollandsche dialekten, in: De Taalgids 4, 27-48. (PDF)
 • Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte. (PDF)
 • Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971). (PDF I, PDF II)
 • Boers, B. (1843), ‘Lijst van eenige verouderde, of in de provincie Zuidholland niet gebezigde Nederduitsche woorden, welke op het eiland Goedereede en Overflakkee nog heeden in gebruik zijn’, in: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, Sommelsdijk, pp. 48-57. (PDF)
 • Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst. (PDF)
 • Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend. (PDF)
 • Bours, W.H. (1933), Limburgsche Spreekwoorden en Gezegden, Heerlen. (PDF)
 • Buser, T.H. (1856-1861), Geldersch Taaleigen, in: De Nederlandsche Taal 1856, 1: 13-17, 163-188; 1857, 2: 194-217; 1858, 3: 271-278; 1859, 4: 186-197; 1861, 6: 61-68. (PDF)
 • Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
 • Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo (origineel berust bij Algemene Taalwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen).. (PDF)
 • Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde. (PDF)
 • Draaijer, W. (1896), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff. (PDF)
 • Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer, Kluwer. (PDF)
 • Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer: Kluwer. (PDF)
 • Ebbinge Wubben, C.H. (1907), Staphorster Woordenlijst, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94. (PDF)
 • Feelders, Paul (1991), ‘Van gistkladder en ouwetijer. Iets over het Schiedamse dialect’, in: Scyedam, het blad van de historische vereniging 17, 4-12.
 • Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
 • Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen: Stichting IJsselacademie.
 • Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, Deventer. (PDF)
 • Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema's Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985). (PDF)
 • Gast, C. de (2011), 't Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
 • Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht. (PDF)
 • Halbertsma, J.H. (1835), Woordenboekje van het Overijselsch, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren (1836), Deventer: J. de Lange. (PDF)
 • Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere. (PDF)
 • Hoeufft, J.H. (1838), Aanhangsel op de proeve van Bredaasch Taal-Eigen, bevattende ophelderingen van eenige in onbruik zijnde woorden en spreekwijzen, in oude Bredasche stukken voorkomende, Breda. (PDF)
 • Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
 • Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt.
 • J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje, Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56. (PDF)
 • Jonker, L., en H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen [typoscript, in 2015 uitgegeven]. (PDF) Uitleg over de spelling [PDF]
 • Kars, H. (2005), Posters waordebook. Dialect in Limburgs grensdorp Posterholt, Posterholt.
 • Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk.
 • Kocks, G.H. (1996-2000), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), 3 delen, Assen: Van Gorcum.
 • Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie. (PDF)
 • Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst. (PDF)
 • Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst. (PDF)
 • Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen. (PDF)
 • Meijer, J. (1984), Tolk van 't Olle Volk – Joods Supplement op het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan, Heemstede. (PDF)
 • Melis, A. van (2011), Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek, Prinsenbeek. (PDF)
 • Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift (afkomstig van de bibliotheek van Groningen; een kopie is ook aanwezig op het Drents Archief). (PDF)
 • Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschriftelijke versie van 4200 blz met aanvullingen op de gedrukte uitgave van het woordenboek uit 1887; het handschrift stamt blijkens het jaartal op de titelpagina uit 1895, en berust op het INL te Leiden). (PDF)
 • Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek: De Hilverbode (Hilvarenbeeks). (PDF)
 • Notermans, J.A.H. (1990), Hiersj, bèste nog te redden? Woordenboek met de meest gangbare, naast afwijkende woorden, Maastricht.
 • Oudenaarden, Jan (2015), Wat zeggie? Azzie val dan leggie! Aspecten van het dialect van Rotterdam, Rotterdam.
 • Overdiep, G.S. (1949), Woordenboek van de Volkstaal van Katwijk aan Zee, Antwerpen. (PDF)
 • Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
 • Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer. (PDF)
 • Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (red.) (2007), M'n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve, Almere/Enschede: Van de Berg. (PDF)
 • Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam: Rodopi. (PDF)
 • Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht: Matrijs. (PDF)
 • Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere. (PDF)
 • Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl. (PDF)
 • Spek, J. van der (1981), Zoetermeers woordenboek, Zoetermeer.
 • Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman. (PDF)
 • Sterenborg, W. en E. Schilders (2010-2011), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant.
 • Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren.
 • Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.) (2012), Thoears Woeardebook, Thorn: Werkgroep Thoears Woeardebook. (PDF)
 • Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte. (PDF)
 • Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
 • Woeste, Fr. (1882), Wörterbuch der westfälischen Mundart, Norden/Leipzig. (PDF)
 • Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden. (PDF)
Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal