elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: dikkop

dikkop , dikkoppen , zie: stiekel.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
dikkop , dikkop , voor: groot glas jenever; ook Friesch en Oostfriesch Ook een der eerste woorden die men eksters, enz. leert napraten.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
dikkop , dikkop , m , dikkoppe, dikköp , dikköpke, dikköpkes , kikkervisje(s); dikkop! Scheldwoord
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
dikkop , dikkop , mannelijk , dikköp , dikköpke , stijfhoofd; soort mais.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
dikkop , dikkop , de , 1. iem. met dikke kop 2. scheldwoord Wat bis do een lillijke dikkop, lig toch niet altied dwars (Pdh) 3. dubbel maatje jenever (Hgv), zie ook diknak 4. kikkervisje Die sloot zit vol met jonge dikkoppen (Anl)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
dikkop , dikkop , kikkervisje. verkl. dikköpke. zie ook kwab en pannelekker.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
dikkop , dikkòp , eenvijfde liter (2 dl)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
dikkop , dikkoppe , kikkervisjes , De dikkoppe zén wir ût d'n dril gekroope, 't barst ‘r van in dieje slóót. De kikkervisjes zijn weer uit de eitjes gekomen, het krioelt ervan in die sloot.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
dikkop , dikkop , zelfstandig naamwoord , de 1. iemand met een dik hoofd 2. scheldnaam (vaak zonder bijgedachte aan een dik hoofd) 3. kikkervisje 4. 1/4 liter, maat voor met name jenever of brandewijn, ook: 1/2 liter 5. tinnen maatbeker van 0,2 liter
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
dikkop , dikkop , dikkoppe , kikkervisje (s)
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
dikkop , dikkop , dikkop. Scheldwoord voor iemand, meestal een man, met een groot hoofd.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
dikkop , dikkùpke , dikkopje, kikkervisje
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
dikkop , dikkop , kikkervisje.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
dikkop , dikköpke , zelfstandig naamwoord , kikkervisje (Land van Cuijk; Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
dikkop , [stijfkop ] , dikkop , (mannelijk) , 1. stijfkop 2. zich gewichtig voordoend persoon
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal