elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gedaante

gedaante , gedeunte , [in de gedeunte], Tw. uit gewoonte, zonder nadenken.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
gedaante , gedaonte , (vrouwelijk) , gedaante.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
gedaante , gedùente , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , gedùentn , gestalte
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
gedaante , gedaonte , de , gedaontes, gedaonten , gedaante, uiterlijk Het hef net een gedaonte as zien moe (Sti), Dat is een staile gedaonte een groot persoon (Bco), Een gedaonte in het duuster tussen de bomen (Dwi), Ik heb hum niet anders kend as in die gedaonte (Klv), Zien gedaonte was ok zo, dat e der aaid aold uutzag (Sle), An zien gedaonte zuj zeggen dat hij ’t niet is (Ruw), Nou zeij hom in zien waore gedaonte (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gedaante , gedaonte , gedaante.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
gedaante , gedaonte , gedaante
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
gedaante , gedaonte , zelfstandig naamwoord , de, et; gedaante
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
gedaante , gedaente , zelfstandig naamwoord , gedaentes , [Obl] gedaante, gestalte Vroeger spookte d’r snachs witte gedaentes boove de griend
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
gedaante , gedônte , gedaante
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
gedaante , gedaonte , (zelfstandig naamwoord) , gedaante.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal