elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aan toe

aan toe , [erop aankomen ] , an toe , as ’t r an toe is = als ’t op handelen aankomt; “as ’t r an toe is ’t zoo’n draodien niet met hum” = – dan trekt hij zich terug.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
aan toe , an - tou , tot aan, tot; an de hoanebalken tou = tot aan de hanebalken, an Midwinter tou = tot Kersttijd; wie zellen moar wachten an moandag tou = wij willen wachten tot maandag; ’k bin d’r nog nijt an tou = ik ben nog zoover niet, ook: kon het totnogtoe niet wachten; ’k heb t’r nog nijt an tou = ik heb er nog geene behoefte aan, bv. om te trouwen; t’r dik an tou hebben = sterk verlangen, hunkeren naar iets; an acht uur tou op ber liggen (of: leggen) = tot acht uur slapen; ’k bin an ’n paar neie schounen tou = ik moet nieuwe schoenen hebben; “hij wōs doarom vort wel woar ’t nō an tou was” = hij wist nu dadelijk waarom ’t mij te doen was; as ’t’r an tou is den is hij d’r nijt = als het op handelen aankomt dan trekt hij zich steeds terug; ook Drentsch.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aan toe , antou , (klemtoon op: an) = dicht aan toe; ’t is antou dat ze komen = zij komen aanstonds; ’t is antou tien uur = ’t is op slag van tien, kort bij tienen, Geldersch antoe, Oostfriesch anto = bijna. Vgl. bieof, bitou, bieveuren.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aan toe , an-tou , tot, bvb. an acht uur tou op ber leg’n; soms ook alleen an: wie zellen moar wachten an Moandeg, of ook: an Moandeg tou wachten; vergel. toavend *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
aan toe , åntou , aantoe; dät is daor antou: dat kan ermee door, dat moge zo zijn; daor zin ik zoo meer niet åntou: dat doe ik zo maar niet.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
aan toe , an ... toe , tot (aan). | Hai liep an huis toe mit m’n mee. Hai bloift an zundeg toe. Vgl. Fries oan ... ta.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
aan toe , antoe , bijwoord , Ook los geschreven = 1. eraan toe, (het is) zover Het is der ok antoe gezegd wanneer de bevalling aanstaande is (Emm), In hoes kommen, oes sik is antoe (Man), Het is antou dat ze vortgaon (Row), Hej het er antoe um met te gaon? ben je zover (Bal), Hej de koffie klaor, wij hebt het er wal antoe (Oos), Wij bint er wel antoe om eens een extragien te kriegen wij verdienen het zo langzamerhand wel (Stu), Hie had het er an toe hij vond het Hij kan wel zeggen dat ik det mut doen, maar door bin ik nog niet zomaar antoe! zover ben ik nog niet (Bro), Aj der goed antoe komt, het is een grote nul, die vent op de keper beschouwd (Uff) 2. bijna op In die hoesholding is het altied op of antoe op of bijna op (Nor), Wij hebt de cement zowat op, het is antoe (Wes) 3. tot, toe Wij brachten heur weg, tot de brugge antoe (Bei), Die weg löp niet deur, maar allend töt de bos antoe (Bro), Ik bin der nog nait antou kommen (Vtm), Ik mag der niet antoe kommen ik moet er niet aan denken (N:Sle), Aj daor an toe komt als men dat eens bedenkt (N:Sle), Dat hij gien centen hef is nog door antou, man hij bedrug de boudel ok nog (Bco) 4. gesteld Oenze buurman hef longontsteking, hij is der naar antoe het is slecht met hem gesteld (Hav) *Dorkie, Dorkie, geef ies wat acht op die roodbonte koe / Dorkie, Dorkie, dat beesie dat is der antoe moet kalven (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal