elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aankalken

aankalken , ankalken , beboeten. Ook: iemand bij een ander ankalken = hem eene smet aanwrijven, hem zwart maken; ook Oostfriesch (Noord-Brabant aankalken, kalken = aanschrijven, in rekening brengen.) Vgl. v. Dale onder het woord.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aankalken , ankalken* , aankalken ook Nederlandsch.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal