elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aantocht

aantocht , antocht , op antocht = in aantocht.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
aantocht , antocht , in in antocht op komst De winter is ien antocht (Hgv), De optocht is in antocht, ik kan de meziek al heuren (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal