elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: begrijpzaam

begrijpzaam , begripsoam , begripsōm , vlug van bevatting, spoedig iets begrijpend; ’t kind is hijl begripsoam = het kind is vlug, kan best leeren. Middel-Nederlandsch begrijpsaem, bnw. Van begripen in de tegenwoordige beteekenis, in de uitdrukking begrijpsaem der reden, voor rede vatbaar, verstandig oordeelende (Verdam) Vgl. vatbaar, en vervolgens de wisseling van: zaam, en: baar.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
begrijpzaam , begripsoam* , vgl. onbegripsoam .
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal