elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: behalve

behalve , behalm , behalven , behalve.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
behalve , behalven , behalm , (bladz. 6) is ook Nederlandsch (o.a. bij J. J. L. ten Kate: Dichtwerken, 1862, I bladz. 312.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
behalve , behauve , behalve.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
behalve , behalm , behalve.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
behalve , behalve , voegwoord, voorzetsel , behalve Hij dus nich hen, behalve as ik mitgung (Bco), Behalve mien vao giet er gieniene met (Sti)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
behalve , balve , balven , behalve. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: balven
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
behalve , behalve , behalven , voegwoord , behalve
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
behalve , ballem , behalve (Hattem).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal