elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bij toe

bij toe , bietou , (bij toe) = op den koop toe, nog bovendien, er bij, en = vandaan; wie eten mous mit spek en eerappels t’r bietou (aardappelen als toespijs); ’t is goud bietou = doet goeden dienst als aanvulling bv. van een maaltijd, een inkomen, enz.; dat komt doar nijt bietou = dat komt daar niet vandaan, eigenlijk zooveel als: het moet buiten rekening blijven omdat het niets met de zaak heeft uit te staan, men haalt er dus eene overtolligheid bij.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
bij toe , bietou* , eigenlijk pleonastisch; zie: tou .
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
bij toe , bai…toe , tot (aan). | De piepers benne bai de grond toe ofvroren.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal