elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bleisterig

bleisterig , blaisterg* , vgl. Engelsch to bluster = razen, tieren, waaien: a blusterous wind = een harde, bolle wind.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal