elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bokkenbaai

bokkenbaai , bōkkeboai , in geschrifte bokkebaai; eene grove soort van baai, blauw, ook wel rood van kleur. Advertentie (1873): “Aan het bureau van politie te Groningen zijn inlichtingen te verkrijgen omtrent twee lappen bokkebaai”, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
bokkenbaai , bokkeboai , (of bokkeboer) en bevertien: zeer sterke broekstoffen, de tweede vorm misschien naar den Hoogduitschen plaatsnaam Bückeburg, “bevertien” (Engelsch beaverteen) ook elders hier te lande.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
bokkenbaai , bokbaoi , de , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, noord) = soort baai
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bokkenbaai , bokkebaaj , zelfstandig naamwoord , "stofnaam (textiel); van baaj en de veraling van het Engelse 'buck', 'bok' in 'buckskin'; 'skin' = 'huid'; Van Rijen (1998): 'bokkebaaj' - bukskin, wollen keper; Henk van Rijswijk - 2013 - Bokkebaaj is geen Buckskin. Het zijn bindingstechnisch gezien allebei “baajen”. Maar Buckskin is van een betere kwaliteit wol gemaakt. (Schriftelijke mededeling); WBD II.4. p. 858 – Van Dale zegt bij „bokkebaai"": „Grove wollen stof”. De respondent van K 183 (= Tilburg) stelt „bokkebaai "" gelijk met „bukskin"". bukskin: bukskin, K 183 (= Tilburg) ; bukskinstof: bukskinstòf, K 183 (= Tilburg) ; bokkebaai : bokkeboaj, K 183 (= Tilburg) .zie bukskin; Gerard van Leijborgh - En wat was zoo wat je eerste werk? „Eerst moest ik de wever helpen om het te leeren, zooveel als bij-wever; doch spoedig deed ik het zelf en weefde toen Bokkebaai*, later ben ik op de buks gegaan"" (De laatste Tilburgsche huiswever, Nieuwe Tilburgsche Courant, 26-10-1940 - Aan het woord is Frans van Geloven, de laatste huiswever.); * Bokkebaai: Bokkingbaai (#), een zeer grof weefsel .# WTT – ‘bokkingbaai’ is onjuist; ‘bok’ is in deze samenstelling een vertaling van het Engelse ‘buck’, zoals in ‘buckskin’, de wol van de huid van een bok."
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal