elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: buitenheen

buitenheen , boeten hen , zie: boeten tou, en vgl. ’t Hoogduitsche umhin.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
buitenheen , boetenhen , boetentou , wie kennen d ’r nijt boetentou = wij mogen ’t niet nalaten, kunnen ’t niet vermijden; te vergelijken met “onder hen” (zie hen *) en bij v. Dale met: omheen (germanisme, beter ’t gewestelijk “er van tusschen.”)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal