elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: commandeur

commandeur , kōmdeur , (= kommandeur); naam of titel bij het volk van den opzichter of beheerder der Stadsbezittingen te ter Apel.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
commandeur , komdeur* , [bldz. 535], ook naam voor den beheerder der stadsbezittingen te ter Apel; ’t woord is gevormd als ’t Hoogduitch Komtur.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal